Sponzorovaný odkaz

Maddeo CZ s.r.o - přesné vodoměry a měřiče tepla pro spravedlivé přerozdělení spotřeby
www.maddeo.cz, info@maddeo.cz, zadání poptávky pro nabídku zdarma
linka zdarma 800 778 778, montáže pro celé ČR vlastními montážníky.

ČEZ Teplárenská zajistí provoz Vašeho tepelného zařízení

Zpracovala společnost ČEZ, dne 20.7.2016

ČEZ Teplárenská není pouze dodavatelem tepelné energie. Svým stávajícím i potenciálním zákazníkům nabízí také provozování, obsluhu a údržbu jejich tepelných zařízení a hospodářství za účelem zajištění maximální bezpečnosti a spolehlivosti.  

Seznamte se s naší službou „Komfort“.

Jedná se o model, kdy si ČEZ Teplárenská pronajme tepelné zařízení zákazníka a z tohoto tepelného zařízení – zdroje realizuje dodávku tepla formou provozování tohoto zdroje, zároveň provádí obsluhu a servis.  To vše za současného dodržení všech legislativních předpisů.

Jako doplňkovou službu můžete využít 24hodinovou technickou pohotovost a centrální servisní dispečink.

Komfort (obsluha zdroje, servis, provozování a dodávka tepla)

 

Běžná kontrola a obsluha (prováděno 1 x za týden dle specifikace - vizuální kontrola tepelného zdroje, kontrola požadovaných parametrů topných médií, nastavení regulátoru, pravidelné měsíční odečty fakturačních měřidel, zápis do provozního deníku)

Základní provozní údržba (čištění, mazání, kontrola a zajištění těsnosti spojů, izolací, ucpávek, měření, zkoušení pojistných ventilů, nulování manometrů, kontrola řídicího systému, kontrola těsnosti a tlaku topného systému zdroje, kontrola správné činnosti regulačního ventilu ÚT, kontrola čerpadla oběhové vody ÚT, další dle konkrétního zdroje)

Doporučení k provedení oprav (v rámci kontroly zařízení monitorujeme případné potřeby na zajištění oprav, o kterých zákazníka informujeme a navrhujeme vhodné řešení)

Vedení provozní dokumentace (základní dokumentace obsahuje: provozní deník, místní provozní předpis, provozní řád, v rámci vedení provozní dokumentace provádíme pouze zápis do provozního deníku)

Revize (kompletní zajistíme revize vyhrazených technických zařízení, dle platných předpisů včetně řádné evidence, vypracování revizních plánů a zajištění jejich plnění)

Technická pohotovost (na základě výzvy zákazníka zajistíme neprodlený výjezd technického pracovníka, který detekuje poruchu, dle možností zajistí zabezpečení zařízení a spolupracuje na odstranění poruchy, případně zajistí realizaci opravy)

Realizace oprav (na základě doporučení opravy zařízení a schválené kalkulace zajistíme realizaci opravy)

Nákup paliv a energií (nákup zemního plynu, elektrické energie, provozní chemie, vody pro doplňování – konkrétní postup je optimalizován pro každý případ individuálně)

Zajištění úkonů pro účely ERÚ, BOZP, SEI, TI, OŽP, PO a MPP (plnění potřebných legislativních požadavků, včetně komunikace s dotčenými orgány)

Vyúčtování dodané tepelné energie (zákazníkovi zajistíme komplexní vyúčtování dodávky tepla, případně zajistíme na základě samostatné smlouvy rozúčtování)


Kontaktujte nabídkovou kancelář

ČEZ Teplárenská, a.s., 725 648 523, cezteplarenska@cez.cz, www.cezteplarenska.cz

Přednostně působíme v lokalitách a okolí těchto měst: Bílina, Bohumín, Hodonín,

Chomutov, Chvaletice, Mělník, Orlová, Teplice, Trutnov, Sokolov, Ústí nad Labem.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"