Právě se nacházíte v sekci: Vodoměry a měřiče tepla

Partner oboru vodoměry, měřiče tepla

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Maddeo CZ s.r.o - přesné vodoměry a měřiče tepla pro spravedlivé přerozdělení spotřeby
www.maddeo.cz, info@maddeo.cz, zadání poptávky pro nabídku zdarma
linka zdarma 800 778 778, montáže pro celé ČR vlastními montážníky.


 

Neovlivnitelné měření vody

Rozhovor poskytl: Maddalena CZ s.r.o., dne 5.7.2015

Přesné neovlivnitelné měření vody a měření tepla zohledňující prostupy tepla mezi byty

Na to jsme se zeptali za Vás Ing.Radka Myšáka, jednatele společnosti Maddalena CZ s.r.o. Společnost Maddalena CZ s.r.o. je významným dodavatelem přesných vodoměrů a měřičů tepla a je výhradním zástupcem výrobce, společnosti Maddalena S.p.A, na českém a slovenském trhu. Rodinná společnost Maddalena S.p.A. vyrábí měřidla již od roku 1919 a za téměř 100 let své existence patří díky špičkové kvalitě mezi nejvýznamnější výrobce vodoměrů a měřičů tepla nejen v Evropě, ale i ve světě. Při výrobě je kladen důraz zejména na kvalitu a spolehlivost měření. Výrobce si doslova zakládá na skutečnosti, že veškeré díly použité pro výrobu mají původ výhradně v EU.

Měření vody

První dotaz. Proč je nutné přesně měřit spotřebu vody v bytech, jak tvrdíte?

„V první řadě je třeba si uvědomit, že cena vody se stále zvyšuje a už dávno neplatíme 80 haléřů za 1 m3, jako tomu bylo v roce 1992. V současné době je cena vody více než 100 krát vyšší, to znamená, že voda běžně stojí přes 80Kč za 1 m3.A výhled do budoucna? V médiích proběhla zpráva, že do roku 2015 dojde k navýšení ažna125Kčza1m3.

Zobazit celý článek...


 

Blíží se konec repasovaných vodoměrů v Čechách…

 

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., 2. 7. 2015

…repasované vodoměry nevyřešily rozdíly v náměrech
za období 20-ti let, tak proč je stále používat?

Je až s podivem, jak v posledních měsících některá metrologická střediska (opravny nebo tzv. zkušebny) tvrdí, že výsledkem repase vodoměrů je “přesné měření” a že takové vodoměry obsahují “náhradní díly”. To je však v rozporu s informacemi, které právě od nich již 20 let dostávají představitelé bytových domů. Většina z vás určitě slyšela od nejednoho metrologického střediska větu ”Rozdíly 20-25% jsou normální, to neřešte.”

Zobrazit celý článek...


 

Měření tepla

Rozhvor poskytl: Ing. Jaroslav Brzokoupil, Maddalena CZ s.r.o., dne 7.6.2015

O vodoměrech bychom s Vámi mohli povídat celé hodiny, ale ještě jedno téma nás zajímá. A to je měření tepla v bytových domech.

„Hned na začátku musím říct, že v bytových domech teplo měří pouze dodavatel tepla, na „patě“ objektu. V bytech se teplo stávajícími metodami neměří, ale pouze indikuje. Vysvětlím, když měříme, tak měříme fyzikální veličiny (°C, m3, GJ, kW, ..) a když indikujeme, tak jenom zaznamenáváme stávající stav (málo tepla, více tepla,... toto není fyzikální veličina).Jsou dvě základní metody. První pomocí poměrových indikátorů na radiátorech (indikace - výstup dílky) a druhá pomocí teplotních senzorů na zdech (měří střední teplotu bytu – výstup teplota - fyzikální veličina). Každá má své plusy a mínusy. V sortimentu máme obě, ale v poslední době má větší úspěch metoda teplotních senzorů, protože jednoduše zahrnuje prostupy tepla zdí, takže už nemusíte platit teplo za souseda“.

Zobrazit celý článek...


 

Mýty a fakta o vodoměrech

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., 2. 5. 2015

Pro měření stačí osadit repasovaný vodoměr. Má ověřovací značku, a tak splňuje Zákon o metrologii č.505 v platném znění.

Fakta: Ano, tvrzení ve druhé větě je pravdivé. Ale je třeba si uvědomit, že vodoměr musí správně měřit po celé „cejchovací“ období. Proto musí být spolehlivý, přesný a nesmí umožňovat jakékoliv vnější ovlivnění. Používané repasované vodoměry byly ve většině případů vyrobeny v období od roku 1993. Díky tomu se už nevyrábějí potřebné náhradní díly, které se tedy nevyměňují, a tím jsou vodoměry více poruchové. Jejich přesnost (spíše nepřesnost) by byla uspokojivá, pokud by cena vody byla okolo 1Kč za m3, jak tomu bylo před 20 lety, ale nikoli dnes, kdy studená voda běžně stojí 70 Kč za 1 m3 a bude ještě dražší! Navíc to jsou vodoměry bez jakékoliv zvýšené antimagnetické a mechanické ochrany, a tak je lze jednoduše ovlivnit. Napomáhají tak vzniku rozdílů, které Vám navyšují cenu vody za m3 o desítky procent a Vy to platíte!

Každý s dobou jdoucí a rozumný správce Vám toto potvrdí a navrhne pro Vás řešení, které splní zákon a navíc bude mít pro Vás také přidanou hodnotu v podobě spravedlivého rozúčtování nákladů na vodu.

Zobrazit celý článek...


 

Garance

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., 10. 6. 2015

Nové ještě přesnější vodoměry Maddalena typ MVM PLUS C opět s Písemnou garancí snížení rozdílů pro Váš bytový dům

Společnost Maddalena CZ (systém Maddeo), jako přední dodavatel přesných vodoměrů a měřičů tepla, si vám dovoluje představit nový a ještě mnohem přesnější typ bytového vodoměru – typ MVM PLUS C.

Jedná se o vodoměr vycházející z vodárenské konstrukce, ale tentokrát s objemovým principem měření vody. V současné době jde o bezkonkurenčně nejpřesnější bytový vodoměr na trhu s parametrem R = až 800! Tomuto parametru R přímo odpovídá hodnota minimálního průtoku Q1 = 3,13 l/hod s rozběhovým průtokem 0,5 l/hod!

Průtok Q1 je hodnota, od které vodoměr začíná přesně měřit protékající vodu v požadované toleranci (standardní dodávaná verze je s parametrem R400).
O tomto vodoměru lze bez nadsázky tvrdit, že skutečně změří„každou kapku“.

Zobrazit celý článek...


 

Online systém - měření vody a tepla pod neustálým dohledem

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., 2. 6. 2015

Online systém Maddeo - lze instalovat do všech bytových domů

K přenosu hodnot je využíván internet nebo GSM přenos, měření vody a měření tepla máte pod neustálým dohledem. Konec dohadů a podvodů.

Společnost Maddalena CZ s.r.o. dodává svým zákazníkům systém měření spotřeby vody a tepla v bytech Maddeo. Tento systém používá přesné vodoměry Maddalena a teplotní senzory, které díky svým vlastnostem snižují úniky tepla a vody v bytech pro spravedlivé rozdělení spotřeby.

Pro měření tepla se používají teplotní senzory, které se instalují do obytných místností. Použitá metoda založena na jednoduchém principu denostupňové metody, která se mimo jiné využívá jako nejoptimálnější ve srovnávacích teplotních výpočtech v oborech technické zařízení budov, termodynamika budov, pasivní domy.

Zobrazit celý článek...


 

Garance vrácení investice - snížení rozdílů vodoměrů

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., 25.7.2015

Neměňte pouze vodoměry, ale konečně vyřešte 20letý problém s rozdíly s jistotou! Garance vrácení investice na Váš účet!

„Přejete si „jen“ nakoupit vodoměry nebo byste rádi získali osvědčené fungující řešení, jehož výsledkem je trvalé snížení rozdílů s garancí mezi součtem vodoměrů v bytech a hlavním vodárenským vodoměrem?“

Tuto otázku pokládají konzultanti společnosti Maddalena CZ (systém Maddeo) dodávající uvedené řešení stále většímu počtu zákazníků, kteří mají problém s náměry na vodoměrech v bytových domech. O vysvětlení, co se za touto jednoduchou otázkou skrývá, jsme požádali jednatele společnosti, který je průkopníkem přesného měření v bytových domech, Ing. Jaroslava Brzokoupila. Společnost Maddalena CZ jako jediná na trhu podporuje své řešení„Garancí vrácení peněz“.

Zobrazit celý článek...


 

Bytové vodoměry - spolehlivost a kvalita

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., 20. 6. 2015

Proč je tak důležitá spolehlivost a kvalita u bytových vodoměrů?

Odpověď je jednoduchá:„Pokud se vodoměr netočí, tak neměří! ... a za takto„neměřený“ byt opět doplácí ostatní v celém domě!“

Spolehlivost – jedna z nejdůležitějších vlastností vodoměru

V praxi se denně setkáváme s dotazy zákazníků, kteří ve svých domech plánují výměnu bytových vodoměrů. Nejčastěji zákazníka zajímá přesnost dodávaného vodoměru a odolnost vůči různým způsobům ovlivnění. To je samozřejmě velmi dobře! Těší nás, že zákazníci pochopili, že s rostoucí cenou vody nelze vodoměry vnímat jen jako tzv. nutné zlo, ale naopak jako výborné pomocníky ve svých bytech. Ale pouze zhruba jeden zákazník ze sta se také zajímá o spolehlivost dodávaných vodoměrů. Spolehlivost vodoměru je schopnost zajistit trvalý chod a udržení metrologických parametrů po stanovené období a má přitom své opodstatnění. Nač je zákazníkovi „přesný“ vodoměr, pokud jeho konstrukce není schopna zajistit trvalý a bezproblémový chod. Uvědomme si, že vodoměr je dle vyhlášky stanovené měřidlo, pomocí kterého se rozpočítává spotřeba vody v bytech. Podle hodnoty náměru na číselníku se poté provede rozúčtování v souladu s příslušnou vyhláškou.

Zobrazit celý článek...


 

Měření tepla

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., dne 8.4.2015

Co dělat, když nesouhlasím se svojí spotřebou tepla?

Na naši společnost se obrátil zákazník, který nás žádal o radu, jakým způsobem si on, konečný spotřebitel, může ověřit správnost měření poměrových indikátorů (RTN) instalovaných na otopných tělesech v jeho bytě.

Důvodem bylo jeho rozčarování nad skutečností, že výše spotřební složky spotřeby tepla v posledním zúčtovacím období byla výrazně vyšší než v předchozím zúčtovacím období, navzdory tomu, že výrazně omezil vytápění v příslušných místnostech v bytě. Argumentoval tím, že v případě bytových vodoměrů jakožto stanovených měřidel má dle §11 odst. 4 Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii právo na úřední přezkoušení měřidla v době platnosti ověření. Toto přezkoušení provádí buď přímo Český metrologický institut, nebo nezávislá zkušebna tzv. autorizované metrologické středisko. Ale v případě poměrových indikátorů nic takového nenašel. Dostali jsme tedy na stůl jasné dva dotazy, na které jsme se rozhodli podívat detailněji. A z dostupných informací jsme zjistili následující:

1. Dotaz: Jaký existuje zákonný postup pro nezávislé ověření správnosti měření poměrových indikátorů v případě pochybnosti podobně, jako je tomu u vodoměrů?

Bylo zjištěno: Bohužel takový postup neexistuje. Poměrový indikátor totiž není stanovené měřidlo ve smyslu Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii. Jak už sám název napovídá, jedná se pouze o indikátor, tedy zařízení, které neměří, ale pouze indikuje vytápění.

Zobrazit celý článek...


 

Přesné měření vody

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., 10.5.2015

 

Jak měřit vodu v současné době tak, aby poctivý člověk neprodělal

Společnost Maddalena CZ s.r.o. je významným dodavatelem přesných vodoměrů a měřičů tepla a je výhradním zástupcem výrobce, společnosti Maddalena S.p.A, na českém a slovenském trhu. Rodinná společnost Maddalena S.p.A. vyrábí měřidla již od roku 1919 a za téměř 100 let své existence patří díky špičkové kvalitě mezi nejvýznamnější výrobce vodoměrů a měřičů tepla nejen v Evropě, ale i ve světě. Při výrobě je kladen důraz zejména na kvalitu a spolehlivost měření. Výrobce si doslova zakládá na skutečnosti, že veškeré díly použité pro výrobu mají původ výhradně ze zemí EU.

Přesné měření spotřeby vody v bytech je doslova nutnost

V první řadě je třeba si uvědomit, že cena vody se stále zvyšuje a už dávno neplatíme 80 haléřů za 1 m3 jako tomu bylo v roce 1990. V současné době je cena vody více než 100 krát vyšší, to znamená, že voda běžně stojí přes 80 Kč za 1 m3. A výhled do budoucna? V médiích proběhla zpráva, že do roku 2015 dojde k navýšení až na 125 Kč za 1 m3.

Zobrazit celý článek...


 

Zpětná klapka - vodoměry

Zpracovala: Maddalena CZ, dne 8.4.2015

Proč osazovat zpětnou klapku v instalaci u bytových vodoměrů?

Pokud chcete zabránit zpětným tokům, možnému „přetočení náměrů“ a ovlivnění, tak jinou možnost nemáte!

Bohužel se v instalacích často setkáváme ze zpětným průtokem, který ovlivňuje naměřenou hodnotu na vodoměrech. Tento zpětný průtok má hlavního jmenovatele a tím je vodovodní směšovací baterie, dále pračky, myčky, ale i lidský zásah! Druhý důvod proč instalovat je mechanické ovlivnění..., které zde nemůžeme popisovat, jelikož by to mohlo vést k návodu, jak to provést. Ale víme, že se to stává a zpětná klapka u vodoměru to 100% vyřeší.

Aby hodnota na bytových vodoměrech byla co nejméně „ovlivněna“, musíme udělat vše pro to, aby instalace byla odolná proti ovlivnění. Jedním z mnoha základních kroků je zamezit zpětnému toku vody přes vodoměr. Tento zpětný tok, ať chceme nebo ne, prostě existuje a je způsoben rozdílem tlaku ve vodě a případně i změnou tlakových poměrů vlivem zařízení odebírající vodu z vodovodního rozvodu.

Zobrazit celý článek...


 

Repase NE! - měření vody

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., dne 30.7.2015

Cena vody bude brzy vyšší než 100 Kč za 1 m3! Víte, čím měříte? Repasovaný vodoměr nedokáže zaručit spravedlivé měření!

Spravedlivé rozúčtování spotřeby vody může nastat pouze v případě, že použitá měřidla – vodoměry – měří s vysokou přesností, tedy zkrátka změří vše, co proteče vodoměrem. Z mnohaletých zkušeností s měřením vody v bytových domech víme, že s repasovaným vodoměrem toho nelze docílit!

Několik informací z historie:

Od roku 1993 se používají k měření spotřeby vody v bytech tzv. bytové vodoměry suchoběžné konstrukce (s magnetickou spojkou). V této době byla cena vody přibližně 0,80 haléřů za 1 m3, a tak se jejich parametry a konstrukcí nikdo nezabýval. Vodoměry tak neměly žádnou ochranu proti ovlivnění magnetem, jejich přesnost byla v metrologické třídě A (vodoměr se mohl roztočit až od průtoku 60 litrů za hodinu a přitom byl v pořádku).

Zobrazit celý článek...


 

Měření vody - dotazy

Na otázky odpovídal: Ing. Jaroslav Brzokoupil Maddalena CZ s.r.o., dne 25.4.2015

Měření vody má významný vliv na vaši peneženku

Vážení čtenáři, děkujeme za vaše reakce a velice podnětné dotazy týkající se bytových vodoměrů a měření spotřeby vody v bytových domech, které jsme obdrželi v reakci na článek„Jak měřit vodu a teplo v současnosti tak, aby poctivý člověk neprodělal“ vydaný v minulém čísle. Dotazů jsme obdrželi značné množství, a proto jsme se rozhodli požádat Ing. Jaroslava Brzokoupila, jednatele společnosti Maddalena CZ s.r.o. a autora zmiňovaného článku o zodpovězení a vysvětlení těch nejčastějších a nejzajímavějších. Vzhledem k vysokému počtu dotazů jsme se rozhodli spojit je do několika témat.

Téma číslo 1:

V dotazech našich čtenářů se často objevovalo téma rozdílů mezi vodárenským vodoměrem a součtem vodoměrů v bytech. Čtenáři se zejména dotazovali, zdali lze jednoznačně určit příčiny jejich vzniku a jaký rozdíl lze považovat za normální?

To je zajímavá otázka. Nejprve vysvětlím, jak takové rozdíly vznikají. Praxe ukazuje, že rozdíly neboli úniky v bytech vznikají ze 3 hlavních důvodů (může jich být samozřejmě i více). Prvním je nízká přesnost měření klasických bytových vodoměrů.

Zobrazit celý článek...


 

Měření tepla online

Zpracovala spol.: Softlink s. r. o., dne 7.5.2015

Proč investovat do on-line systému?

Současné technologie IT pronikají i do takových oblastí jako je měření spotřeby tepla a vody v bytových domech. Veřejnost zná tyto systémy pod pojmem dálkové odečty a spojuje si je s technologií radiových zařízení a uživatelé bytů to hlavně vnímají jako systém, který jim zajišťuje vysokou úroveň soukromí, protože do bytu za účelem odečtu vody a tepla nikdo nevstupuje.

Vedle těchto systémů, se objevují systémy vyšší generace, které provádí odečty měřidel vody a tepla několikrát za den a umožňují jejich sběr do výpočetních systémů, takže s odstupem dne nebo u některých s odstupem tří dnů je možné se k těmto datům dostat. Někteří provozovatelé pak tyto data nabízejí uživatelům bytů nebo spíše správcům, měsíčně k nahlédnutí. Pro konečného uživatele je výsledek obdobný, protože se k těmto naměřeným spotřebám se velmi těžko dostává nebo nedostane vůbec.

Zobrazit celý článek...


 

Měřiče tepla v nové vyhlášce...

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., dne 1.3.2016

Řeší vůbec něco vyhláška č.269/2015 Sb. o rozúčtování tepla pro uživatele bytů, která nahrazuje vyhlášku č. 372/2001 Sb.?

Nebo jen nahrává dodavatelům poměráků na radiátory?

Víte, že spravedlivé platby za teplo můžete mít i bez vyhlášky?

Zobrazit celý článek...


 

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., dne 7.3.2016

Čekali jste v minulých dvou letech, že vyhláška k měřičům tepla něco změní? Jak už víte, žádné změny pro zvýšení spravedlnosti se nekonají!

Promítneme-li si 2 roky nazpět, zjistíme, že spousta bytových domů čekalo na vyhlášku, která jim bude řešit spravedlnost při měře- ní a rozúčtování tepla.

Mediální partner:

rádce pro SVJ

Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"