Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Maddeo CZ s.r.o - přesné vodoměry a měřiče tepla pro spravedlivé přerozdělení spotřeby
www.maddeo.cz, info@maddeo.cz, zadání poptávky pro nabídku zdarma
linka zdarma 800 778 778, montáže pro celé ČR vlastními montážníky.

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., dne 7.3.2016

Čekali jste v minulých dvou letech, že vyhláška k měřičům tepla něco změní? Jak už víte, žádné změny pro zvýšení spravedlnosti se nekonají!

Promítneme-li si 2 roky nazpět, zjistíme, že spousta bytových domů čekalo na vyhlášku, která jim bude řešit spravedlnost při měření a rozúčtování tepla. Následovali odklady na realizaci. Jak už víte, za 2 roky se stejně nic nevyřešilo.

Místo čekání doporučujeme podívat se na metodu pomocí teplotních senzorů, která nepotřebuje “rovnat” a “fitrovat” naměřené hodnoty nějakou vyhláškou. Jednoduše to, co se změří, a tím je teplota, se v celém rozsahu naměřených hodnot použije pro rozdělení spotřeby tepla.

Celé znění vyhlášky č.269/2015 Sb. naleznete na maddalena.cz záložka Legislativa

  • Proč stále čekat, když už pár let teplotní senzory Maddeo nepotřebují “filtrovat” naměřené hodnoty! Platba za teplo je jednoduše úměrná vnitřní teplotě.

Během našich jednání v bytových domech, ale i na schůzích se setkáváme s různými mýty, proto níže uvádíme 2 hlavní fakta, která toho spoustu řeší.

Fakta: Rozúčtování podle vyhlášky je pouze postup (metodika), podle kterého se naměřené hodnoty rozúčtovávají. Metodika rozúčtování nezpřesňuje výsledky měření!

Fakta: Výsledky konečného rozúčtování zpřesňují hodnoty získané ze správně zvolené metody měření tepla. Z toho je tedy zřejmě, že čím prokazatelnější hodnoty nám poskytne metoda měření tepla, tím spravedlivější rozdělení spotřeby tepla získáme.

  • Měření tepla v bytech aneb jak vybrat to správné měření tepla?

Pokud stojíte před otázkou, že chcete něco změnit, nebo nahradit stávající měření tepla za něco jiného doporučujeme si vzít tužku a papír a napsat si hlavní body, které chcete vyřešit a to v posloupnosti. Vy, a ne Váš dodavatel tepla nebo měřidel. Jednoduše si řekněte, co je pro Vás největší problém ve vašem domě. Jsou to prostupy tepla mezi byty, které jsou prakticky všude a celou dobu topné sezóny? Nebo jsou to odečty u těch, kteří jsou stále mimo byt? Nebo je to nadměrné větrání místo rychlého a intenzivního větrání? Nebo je to přetápění v případech „studených“ okolních bytů? Nebo je to “okrádání” souseda o teplo, využívání „levného a nakradeného“ tepla od souseda?

Až si ujasníte priority, teprve pak můžete hledat vyhovující metodu měření tepla pro váš dům a docílit spravedlivého měření bez zbytečných otazníků, a tím pádem i spravedlivého přerozdělení nákladů v bytech.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"