Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Maddeo CZ s.r.o - přesné vodoměry a měřiče tepla pro spravedlivé přerozdělení spotřeby
www.maddeo.cz, info@maddeo.cz, zadání poptávky pro nabídku zdarma
linka zdarma 800 778 778, montáže pro celé ČR vlastními montážníky.

Online systém - měření vody a tepla pod neustálým dohledem

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., 2. 6. 2015

Online systém Maddeo - lze instalovat do všech bytových domů

K přenosu hodnot je využíván internet nebo GSM přenos, měření vody a měření tepla máte pod neustálým dohledem. Konec dohadů a podvodů.

Společnost Maddalena CZ s.r.o. dodává svým zákazníkům systém měření spotřeby vody a tepla v bytech Maddeo. Tento systém používá přesné vodoměry Maddalena a teplotní senzory, které díky svým vlastnostem snižují úniky tepla a vody v bytech pro spravedlivé rozdělení spotřeby.

Pro měření tepla se používají teplotní senzory, které se instalují do obytných místností. Použitá metoda založena na jednoduchém principu denostupňové metody, která se mimo jiné využívá jako nejoptimálnější ve srovnávacích teplotních výpočtech v oborech technické zařízení budov, termodynamika budov, pasivní domy. Principem je, že byty o stejné podlahové ploše a stejné vnitřní teplotě (tedy se stejnou tepelnou pohodou) platí stejně, bez ohlednu na umístění bytu (pod střechou, nad sklepem nebo uprostřed). Je nutné ještě poznamenat, že metoda neřeší, kolik tepla bylo vysáláno radiátory do místnosti, ale metoda měří teplo, které zůstalo v bytě. Z toho plyne, že když např. soused získal teplo prostupem skrz zeď – tak si ho zaplatí! Odečty vodoměrů a teplotních senzorů jsou prováděny několikrát denně online přes internet.

Monitorovací systém Maddeo Vám přináší trvalé snížení doplatků za vodu a teplo v bytech a tím spravedlivé rozúčtování nákladů podle skutečné spotřeby každého bytu. Systém Maddeo využívávysoce přesná a kvalitní měřidla. To platí zejména pro vodoměry, kde je naprosto nezbytná maximální přesnost a konstrukce odolná vůči ovlivnění (důležité – pouze konstrukce bez magnetické spojky – vodárenská konstrukce).

Položka za dodávku tepla je nejvýznamnější roční částkou, kterou platí váš objekt. Monitorovací systém Maddeo vám umožní snížit náklady na dodávku tepla a vody až o desítky procent!

Výhody systému Maddeo:

 • Systém Maddeo je propojen bezdrátově (868 MHz) bez nutnosti instalace kabelů, pro přenos dat využívá internet.
 • Snižuje provozní náklady na dodávku tepla a vody – průběžné monitorování spotřeby energií, vyhodnocení v reálném čase – online (nikoliv jednou za rok).
 • Umožňuje aktuální odečty kdykoliv a neomezeně, nepotřebujete žádný software ani odečítací zařízení.
  Přes váš počítač připojený na internet máte váš objekt pod kontrolou.
 • Nefunkčnost měřidel, extrémy, zásahy, alarmy jsou ihned hlášeny online systémem správci.
 • Zahrnuje snímání měření na patě domu (hlavní vodoměr, patní měřič tepla nebo plynoměr).
 • Pro měření vody jsou použity přesné neovlivnitelné vodoměry Maddalena pro snížení rozdílů, doba platnosti ověření vodoměrů je 5 let proTViSV.
 • Pro měření tepla jsou použity teplotní senzory (denostupňová metoda), životnost baterie 10 let.
 • Přenos dat v systému Maddeo je tvořen:
  - RF moduly s 10-letou baterií (po 10-ti letechje možná následná výměna baterie),
  - prvky s napájením DC 9-24V (repeatry, modemy),
  - aplikací s webovým rozhraním a kvalitnímiměřidly.
 • Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat svoji spotřebu on-line (po rozšíření na daný přístup).
 • Možné rozšíření o požární snímače, dveřní a okenní kontakty, odečítání plynoměrů, elektroměrů,…
 • Pro klienta lze provádět rozúčtování i vedení účetnictví

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"