Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Maddeo CZ s.r.o - přesné vodoměry a měřiče tepla pro spravedlivé přerozdělení spotřeby
www.maddeo.cz, info@maddeo.cz, zadání poptávky pro nabídku zdarma
linka zdarma 800 778 778, montáže pro celé ČR vlastními montážníky.

Bytové vodoměry - spolehlivost a kvalita

Zpracovala: Maddalena CZ s.r.o., 20. 6. 2015

Proč je tak důležitá spolehlivost a kvalita u bytových vodoměrů?

Odpověď je jednoduchá:„Pokud se vodoměr netočí, tak neměří! ... a za takto„neměřený“ byt opět doplácí ostatní v celém domě!“

Spolehlivost – jedna z nejdůležitějších vlastností vodoměru

V praxi se denně setkáváme s dotazy zákazníků, kteří ve svých domech plánují výměnu bytových vodoměrů. Nejčastěji zákazníka zajímá přesnost dodávaného vodoměru a odolnost vůči různým způsobům ovlivnění. To je samozřejmě velmi dobře! Těší nás, že zákazníci pochopili, že s rostoucí cenou vody nelze vodoměry vnímat jen jako tzv. nutné zlo, ale naopak jako výborné pomocníky ve svých bytech. Ale pouze zhruba jeden zákazník ze sta se také zajímá o spolehlivost dodávaných vodoměrů. Spolehlivost vodoměru je schopnost zajistit trvalý chod a udržení metrologických parametrů po stanovené období a má přitom své opodstatnění. Nač je zákazníkovi „přesný“ vodoměr, pokud jeho konstrukce není schopna zajistit trvalý a bezproblémový chod. Uvědomme si, že vodoměr je dle vyhlášky stanovené měřidlo, pomocí kterého se rozpočítává spotřeba vody v bytech. Podle hodnoty náměru na číselníku se poté provede rozúčtování v souladu s příslušnou vyhláškou.

Spolehlivost není automatická!

Od vodoměru se automaticky očekává, že při instalaci do potrubí bude správně měřit. Jakou jinou funkci by tam také měl, že? Bohužel praxe ukazuje, že „dodavatelů“ vodoměrů přibývá, což je pro zákazníka z hlediska možnosti výběru dobře, ale o to více by měl být zákazník ostražitý a dávat si pozor na tzv. rychlokvašky, kde nejnižší cena je bohužel na prvním místě a mnohdy se zapomíná právě na spolehlivost a kvalitu. Vždy je potřeba mít na mysli, že vodoměr přerozděluje vaše peníze, ty peníze, které máte v peněženkách. Proto vám doporučujeme při posuzování nabídek hodnotit nejen cenu, ale vedle přesnosti měření a ochrany před ovlivněním také zkušenosti s daným typem vodoměru, jakdlouho se ČR vůbec používají, a tímto si ověřit zdasenejednáo„pochybnounovinku“,která není osvedčená. Jednoduše – žádejte reference. Praxe ukazuje mnoho případů, kdy si bytový dům pořídil nové, „cenově výhodné“ vodoměry, které se po krátkém čase bohužel začaly zastavovat či vykazovat nepřesné parametry a vlastnosti, zcela jiné než byly při prodeji deklarovány a za necelý rok je vedení bytového domu muselo nahradit za jiné.

Nové vodoměry vybírejte pečlivě

Existují dvě základní konstrukce mechanických vodoměrů, tedy těch, které mají lopatkové kolo a počítadlo. Počítadlo může být buď mechanické - válečkové nebo digitální - LCD display.

U tzv. suchoběžné konstrukce je kroutící moment z lopatkového kola přenášen pomocí magnetické spojky přes tlakovou desku (která odděluje hydraulickou část od počítadla) do suchoběžného počítadla. Převodové soukolí je tedy nad tlakovou deskou v prostoru, kde není voda.

U tzv. mokroběžné konstrukce je kroutící moment přenášen pomocí hřídelky a převodů s ozubenými koly do počítadla vodoměru. Převodové soukolí je tedy pod vodou a musí si poradit s případnými nečistotami obsaženými ve vodě (rez, písek, drobné otřepy z trubek, atd.) Z praxe víme, že mokroběžný princip využívají vodárenské společnosti a z hlediska měření má další výhody, ale pouze v případě, kdy je zajištěna 100% spolehlivost chodu a jak je vidět z praxe, ne každý výrobek to umí zajistit!

Navíc válečkové počítadlo musí být oddělené od protékající vody, aby byla zaručena čitelnost naměřených hodnot (důležité – některé vodoměry toto nemají!) a vodoměr musí umožňovat, zejména v dnešní době stále více požadované dálkové odečty pomocí RF komunikace.

Problém v čitelnosti počítadla u dříve používaných mokroběžných vodoměrů

Klasické mokroběžné vodoměry, používané v minulosti, neměly svá válečková počítadla odtěsněná od měřené vody. Tím vznikaly velmi časté problémy s čitelností při odečtech, protože spodní část krycího skla byla buď zarosená nebo zanešená rzí a vodoměry se staly po krátké době používání nečitelnými. Proto byly mokroběžné vodoměry nahrazeny za vodoměry s vodárenskou konstrukcí s utěsněným počítadlem.

Vodoměry Maddalena osvědčené více než 95-ti letou praxí!

To, že návrh a vývoj opravdu kvalitních převodů pro vodoměry není vůbec jednoduchá záležitost, dokazuje fakt, že u vodoměrů Maddalena bylo ozubené plastové soukolí navrženo a testováno renomovanou automobilovou společností vyrábějící luxusní sportovní vozy tak, aby spolehlivost byla 100% zaručena po celé metrologické období. Společnost Maddalena mokroběžné vodoměry vyrábí již od roku 1919 a má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti! V ČR je spolehlivost vodoměrů Maddalena osvědčena 14-ti letou zkušeností a plným právem lze vodoměry Maddalena nazvat jedničkou na trhu v přesném měření spotřeby vody v bytových domech.

Proč si vybrat Přesné neovlivnitelné vodoměry Maddalena?

Jednička na trhu v přesném měřenívody, potvrzeno 14-ti lety praxe v ČR
Zkušenosti a spolehlivost jsou prověřeny 95 letou praxí
Nejlepší poměr ceny a užitné hodnotyza spravedlivé měření
Společnost Maddalena CZ, jako jediná na trhu, navíc písemně garantuje snížení rozdílů a to na základě jasných výsledků v bytových domech!

Téměř 100 let výroby přesných neovlivnitelných vodoměrů Maddalena zaručuje nejvyšší možnou kvalitu a spolehlivost pro zákazníka!

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"