neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

           Právě se nacházíte v sekci: Elektroinstalace


 

_logo_eldeco_

Zpracovala spol.: Eldeco s.r.o., dne 15.6.2015

Elektroinstalace v panelových a činžovních domech

Elektroinstalace v panelových a činžovních domech, která je stará desítky let, dnes již nevyhovuje jak z pohledu potřeb současných domácností, tak z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti.

Závady a následky staré elektroinstalace

Staré, zejména hliníkové, kabely a vodiče se zahřívají, jističe a někde ještě pojistky „unavené“ stářím neplní svojí ochrannou funkci. Tím může dojít k zahoření elektroinstalace a následnému požáru s mnoha škodami jak hmotnými, tak na lidském zdraví a životech.

Závady elektroinstalace se projeví i v případě, kdy na první pohled vypadá vše funkční, ale při výměně starého vypínače či svítidla dojde k rozpadnutí ochranné izolace a nalomení nebo přerušení vodičů.

Zobrazit celý článek...


 

Elektroinstalece + revize

Zpracovala spol.: SGE STAVEBNÍ s.r.o., dne 30.7.2015

Elektroinstalace obytných budov, pravidelné revize

V současnosti je každý bytový dům vybaven silnoproudou a slaboproudou elektroinstalací. Tuto elektroinstalaci je nutné udržovat ve stavu, který odpovídá platným normám a souvisejícím předpisům. Odpovědnost za případné škody vzniklé nefunkčností elektroinstalace leží na majiteli objektu nebo jeho zákonném zástupci. Z důvodu kontroly stavu elektroinstalace jsou předepsány zkoušky těchto zařízení, které jistě znáte pod názvem revize. Níže uvádíme typy revizí a obecné lhůty pro provádění revizí, které se však u některých typů objektů a prostředí mohou lišit.

  • Revize hromosvodu (po pěti letech, po úderu blesku)
  • Revize elektroinstalace společných prostor domu (obecně po 5 letech, v prostředích prádelen a podobných provozů jsou lhůty kratší)
  • Revize elektrických spotřebičů (například počítač v kanceláři SVJ) dle lhůt uvedených v ČSN 331600 edice 2, podle typu spotřebiče je interval jeden až dva roky
  • Revize plynu (po třech letech)
  • Revize komínů (po roce)

Zobrazit celý článek...


 

Mediální partner:

rádce pro SVJ

Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"