neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Elektroinstalace + revize

Zpracovala spol.: SGE STAVEBNÍ s.r.o., dne 30.7.2015

Elektroinstalace obytných budov, pravidelné revize

V současnosti je každý bytový dům vybaven silnoproudou a slaboproudou elektroinstalací. Tuto elektroinstalaci je nutné udržovat ve stavu, který odpovídá platným normám a souvisejícím předpisům. Odpovědnost za případné škody vzniklé nefunkčností elektroinstalace leží na majiteli objektu nebo jeho zákonném zástupci. Z důvodu kontroly stavu elektroinstalace jsou předepsány zkoušky těchto zařízení, které jistě znáte pod názvem revize. Níže uvádíme typy revizí a obecné lhůty pro provádění revizí, které se však u některých typů objektů a prostředí mohou lišit.

  • Revize hromosvodu (po pěti letech, po úderu blesku)
  • Revize elektroinstalace společných prostor domu (obecně po 5 letech, v prostředích prádelen a podobných provozů jsou lhůty kratší)
  • Revize elektrických spotřebičů (například počítač v kanceláři SVJ) dle lhůt uvedených v ČSN 331600 edice 2, podle typu spotřebiče je interval jeden až dva roky
  • Revize plynu (po třech letech)
  • Revize komínů (po roce)

Aby Vám domovní elektroinstalace dobře sloužila a poskytovala komfort 21 století, je potřeba původní rozvody modernizovat a doplňovat nové funkce. Níže se podíváme na jednotlivé části elektroinstalací a naše doporučení, která povedou k úsporám na spotřebě elektroinstalace nebo na nákladech na servis, případně Vám zvýší komfort bydlení v domě:

Osvětlení společných prostor domu
Původní systémy osvětlení v bytových domech starších 15-ti let nejsou energeticky úsporné a většinou nesplňují hygienické požadavky na osvětlení chodeb a požadavky požární ochrany na osvětlení únikových schodišť a cest. Proto doporučujeme systémy osvětlení rozdělit tak, aby vždy spínala jen část osvětlení, jejíž funkce je v danou chvíli potřeba. Zdroje osvětlení by měly být úsporné – doporučujeme LED zdroje.

Systémy domácích telefonů
Dříve instalované systémy domácích telefonů jsou většinou analogové koncepce. Ta je více náchylná na poruchy vzniklé vyvěšováním domácích telefonů nebo na jiné poruchy vznikající v telefoních přístrojích uvnitř bytů. Tyto vady pak uvedou celý systém mimo provoz. Z tohoto důvodu doporučujeme stávající systémy nahradit digitálními systémy domácích telefonů.

Přístup do domu
Vstup do domu je obvykle chráněn pomocí klíče. Problém nastává ve chvíli, kdy se klíče nekontrolovaně šíří mezi nájemníky a podnájemníky bytových domů. Ztracené a zatoulané klíče jdou kdykoliv zneužít. Proto doporučujeme ichranu vstupu do domu svěřit moderním elektronickým přístupovým systémům. Ztracený čip lze jednoduše zablokovat a nemůže být dále zneužit.

Internet pro celý dům
Chcete-li ušetřit na internetovém připojení, doporučujeme v domě nainstalovat lokální počítačovou síť. Tu pak lze připojit k venkovní síti pomocí jednoho rychlého připojení. Po rozpočítání nákladu na jednotlivé uživatele zjistíte, že náklady na osobu jsou velmi nízké. Navíc na lokální síti můžete provozovat webové stránky SVJ, kamerový systém střežící Váš objekt, levnou IP telefonii s voláním uvnitř domu zdarma atp.

Silová elektroinstalace
Rozvody silové elektřiny ve starších objektech jsou obvykle projektovány na spotřebu adekvátní době výstavby. V současnosti, kdy jsou moderní domácnosti vybaveny mnoha energeticky náročnými spotřebiči, se stávají původní rozvody nevyhovující. Proto doporučujeme původní rozvody vyměnit za rozvody dimenzované na aktuální vývoj s výhledem do budoucna. Předejdete tím poruchám, které vznikají při přetížení rozvodů.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"