neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Rady pro úsporu vody

Zpracoval: doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, QZP Brno, s.r.o., soudní znalec, dne 8.4.2015

Jak na úsporu vody v domácnosti…

Asi nikdo z nás netouží vracet se někam zpátky do doby, kdy se voda přinášela ve vědrech od studny, kdy její ohřev byl téměř nepožadován a vlastně náročný, kdy zásobování vodou bylo na takové úrovni, že voda byla doslova rezervoárem epidemií... Dnes jsme ve věku plýtvání a jen ty zcela extrémní podmínky nás, jednotlivce a celá společenstva, nutí do úspor.

Určitě si nikdo z nás nedovede představit, že se kosmonauti sprchují se dvěma litry vody a že jsou místa na Zemi, kde se kvalitní pitná voda málem vyvažuje zlatem. A vůbec fakt, že se kvůli zdrojům vody už vedly války hovoří sám za sebe. Dnes u nás má voda cenu 10-15 x větší, než koncem osmdesátých let (bereme-li v úvahu cenovou a příjmovou hladinu, a skutečnost, že nynější 1Kč je deseti haléři z roku 1990) takže si jí skutečně vážíme a navíc je, jak je nám často dokladováno, kvalitnější než dříve. Ale ruku na srdce – uvědomí si kdokoliv z nás, že zatímco kubík vody dostává z vodovodní přípojky za šedesát až sedmdesát korun, tak v lahvích za balenou vodu platíme i padesátkrát více? Zdá se tedy, že snížit spotřebu je požadavkem ekonomickým – je to však zejména požadavek ekologický, protože kvalita je nutná, potřebná a žádoucí a, řekněme si otevřeně, někde není odkud brát, udržet potřebnou kvalitu. Na zajištění potřebné kvality pitné vody vynakládáme stále více technického umu, technologií, energie. I peněz. Zdá se nám – odběratelům, že když ušetříme – tak dodavatel vody zvýší cenu... Podívejme se však, jak to vše nyní vypadá a co je vhodné, nutné, žádoucí…!

Denní spotřeba pitné vody (v průměru, což je samozřejmě velmi ošidné staticky podložené číslo...) se nyní u nás pohybuje kolem 120 litrů na osobu, které můžeme v průměru rozdělit asi takto:

 • 3 litry vaření a pití
 • 7 litrů zavlažování a zahrada
 • 11 litrů - ostatní
 • 6 litrů - mytí nádobí
 • 16 litrů - praní prádla
 • 42 litrů - koupání a sprchování
 • 35 litrů - WC

Je tedy paradoxem, že nejprve připravíme vodu o pitné kvalitě někde daleko, přivedeme ji potrubím až na místo spotřeby a tam – spláchneme na záchodě!!! Ale tyto úvahy, až filozofické, si nechme na jinou dobu – snad bych navrhl na dobu voleb, abychom volili toho, kdo nám navrhne zajištění potřeby pitné vody jinak..., (nebo řešení s tou vodou „ostatní“ – dříve byla v řadě měst dvojí voda – pitná a užitková...) zatím zřejmě musíme a chceme šetřit. Tedy – jak na úspory v dnešní době, tady u nás, s výhledemna aspoň deset let dopředu?

Možnosti úspory vody:

 • rozumným přístupem ke spotřebě
 • instalací kvalitnějších koncových distribučních – zařizovacích - předmětů (bateriea splachovače na WC)
 • údržbou, kontrolou a měřením
 • kvalitní instalací vnitřního vodovodu, armatur a měřících prvků – nejen materiál potrubí, ale i veškeré armatury na rozvodech s dlouhodobou životností, zpětné ventily u bytových vodoměrů atd.

V současné době je spotřeba vody v místech, zásobovaných veřejnými vodovody, zhruba 40% než před dvaceti lety, „dostali“ jsme se na cca 120 litrů na osobu a den. Určitě se k vodě z potrubí chováme každý jinak než tehdy.
Všimněme si vody, která k nám přichází v potrubí: voda je zboží, měli bychom ji dostat co do množství i co do kvality správně – a toto zaplatit. Uvažujme o vodě studené, ale také o vodě teplé, protože po stránce kvality (složení) by měly být na tom obě stejně, jsou dány legislativní a hygienické mantinely... Teplá je však pro nás, kteří ji máme z nějakého centrálního ohřevu, ještě dražší, až pětinásobně proti vodě studené (a to neuvažujeme rozdílnou cenu tepla v létě a zimě, jak je mnohde teplárnami praktikováno...). Také voda, kterou ohřejeme až doma – vlastním zařízením ať elektrickým či plynovým, je oproti studené dražší, její cena nám vychází zhruba dvojnásobná.

Je tedy důvod nenechat vodu zbytečně vytékat a odtékat, měli bychom ji nechat udělat jen„práci“ či „službu“, kterou požadujeme. A proto potřebujeme takové koncové zařizovací předměty, aby spotřeba celkem byla optimální, beze ztrát. Musíme tedy umět vybrat takové zařizovací předměty, které zajistí potřebnou službu a přitom se spotřebuje vody méně. Nejen pro výrobní objekty, ale i pro domácnost je možné a vhodné instalovat elektrické baterie: sníží spotřebu vody na polovinu a vůbec nepoznáte, že to polovina byla: máte možnost si umýt ruce nebo nářadí jen přiblížením rukou do míst činnosti.

Nebo baterie termostatické, kde je to podobné: žádné míchání a „ladění“ teploty! Otevřete – a je to, řádné problémy! Zde se lze přimluvit za finské baterie ORAS, které v provedení elektrickém se na místa s mnohonásobným otevíráním zaplatí dle našich měření za dva až tři roky..., termostatické za kratší dobu (i doma v koupelně – a nemožnost opaření!!!). A že třeba najdete v kuchyni restaurace nebo na rehabilitaci místo, kde se voda s potřebnou teplotou otevírá třistakrát za den, je skutečností. Je vhodné si udělat podobné sčítání i doma...Pokud pro svoji potřebu – sprcha, ruce – si mícháte vodu na požadovanou teplotu, odteče určitě pět litrů vody. Když to bude denně 30 x, je to 150 litrů (budeme uvažovat „směsnou“ cenu vody - studenou a teplou – 120Kč za m3, tak je to denně 18Kč, pokud je frekvence používání v provozu 300x, je to denně 180 Kč...). Tak se podívejte na četnost a spočítejte si, kolik je to za rok a co se vyplatí…!!

Jak šetřit vodou:

 • Kapající vodovodní baterie – vyměnit, a to za kvalitní jednopákové, možná i za baterie elektrické či termostatické
 • Místo pravidelného koupání ve vaně (150 až 200 litrů) raději sprcha – to může být jen 20 až 35 litrů (na kosmických stanicích musí stačit ke sprchování jen 2 litry – vyzkoušejte si to prosím...)? Namočíte se, odstoupíte, abyste se našamponovali – a voda teče dál...! Zde lze snížit spotřebu na čtvrtinu jen uzavíráním vody (a právě tohle nejlépe umí termostatická baterie - třeba úsporné tlačítko u sprchy může nemile překvapit, že posíláte třeba„namíchanou“ vodu sousedovi do vyššího patra – to když nejsou funkční zpětné ventily u vodoměrů pro každý byt)!
 • Plně využívat kapacity pračky a myčky
 • Nečistit si zuby s tekoucí vodou, kterou nevyužívám – musí stačit voda do kelímku, místo 6 – 7 litrů to bude méně než půl litru
 • Stejné pak s holením – s tekoucí vodou je to i 25 litrů, při občasném opláchnutí pak spotřebujeme méně než 3 litry
 • Když budete umývat nádobí pod tekoucí vodou, bude spotřeba namíchané vody šplhat i nad 60 litrů na jedno umývání. Se zavíráním v čase, kdy třeba odkládáte talíř na odkapání – se dostanete pod 15 litrů na jedno mytí nádobí!
 • Jsou i spotřební místa, kde lze využívat vodu jinou – třeba dešťovou pro zalévání zahradyči mytí auta. Tedy – při rekonstrukci vnitřníhovodovodu nezapomeňte na tuto možnost!
 • Splachování na WC snad doznalo největších změn! Sleduje se protékání, využívá se dvojí objem splachování... zde můžete dojít na denní spotřebu na jednoho člena domácnosti dostpoddvacetlitrů!
 • Je jisté, že pro úspory je třeba znát výchozístavy – ale dnes jsou již vodoměry jak na studenou, tak na teplou vodu běžné. Je však drsnou skutečností, že u teplé vody platíte i tu „teplou“, která nemá požadovaných 45 °C – a přitom by stačilo dodržet skutečnost, že teplá voda je zboží, má mít kvalitu (= teplotu) a mám platit odebrané množství (vodoměr), takže by měl být instalován vodoměr, který by vodu „počítal“ jen tehdy, když by její teplota byla 45 °C a víc. Voda o teplotě nižší se pak počítá jako voda studená... Ano, někde ve skutečně vyspělých zemích je to dokonce požadováno a je to běžné.....
 • Aby byla možnost vodovodní baterii stále dokola otevírat a zavírat, musí tato něco vydržet, musí být kvalitní...., je to i věc dlouhodobé záruky! A tyto kvalitní baterie na našem trhu, jak bylo již uvedeno, jsou. Jen se rozhlédnout a počítat….
 • V případě požadavků na stálost teploty teplévody - který máme na našeho dodavatele – tím i vyžadujeme minimalizaci zdravotníhorizika: jestliže je teplá voda dodávána v celém systému distribuce (tedy na všech výtocích) s vyrovnanou teplotou mezi 45 °C a 50 °C, s rozdílem teplot mezi jakýmikoliv dvěma body odběru do 5 °C, jestliže je cirkulační čerpadlo trvale v chodu a jestliže je ohřev odkalován..., jestliže neteče kalná voda a pravidelně jednou za týden až čtrnáct dnů čistíme sítko perlátoru – tak je to ono!!! Nejde tedy jenoúsporupeněz,alei udrženízdraví….!

Co nám říká jeden kubík vody

Pro toho, kdo nemá technické základy, je užitečné doložit, jaké vlastně ztráty u vody mohou být, což naznačí, jaké finance by mohla firma nebo i jednotlivec uspořit.

Naplno otevřenou běžnou vodovodní baterií (nebo zahradní hadicí) za hodinu vyteče 1 m3 studené vody za cca 70Kč nebo teplé vody za 280Kč nebo stejný objem vody studené za 24 h lehce protékajícím splachovacím zařízením WC.

Náklady na vodu a na stočné se v České republice liší podle regiónů a provozovatelů služeb. Sazby vodného a stočného za 1 m3 vody se pohybují v rozmezí kolem 70Kč. Musíme uvažovat i stočné, protože obvykle všechna voda, kterou vypouštíme, se dostává do kanalizace. Je skutečností, že vodárenská společnost účtujestočné podle vodného!! Je tedy třeba uvažovat při za 1 m3 za hodinu náklady vodného a stočného dohromady, tedy při uvedené spotřebě z jediného distribučního místa vody můžeme zaplatit za tuto vodu až:

 • za 1 m3 - 70 Kč za SV a 280 Kč za TV
 • kapající vodovodní baterií vyteče denně i 50 litrů („směsné“) vody, což je při 120 Kč za 1 m3 pouze 6 Kč denně, ale za rok 2200 Kč (podívejte se, kolik stojí kvalitní vodovodní baterie…)
 • bude-li porucha vodovodní baterie v distribučním místě – částky za den se budou pohybovat v tisících Kč
  protékající splachovač WC – může zde za den odtéct až 10 m3..., běžné protékání (slyšitelnétrvalé doplňování) je obvykle 1 m3 za den
 • doufám, že nikdo nenechá dojít havarijní situace do týdenního nebo měsíčního součtu, snad jedině u splachovače WC. Takže splachovač WC za týden 490 Kč a za rok je to cca 25 tis. Kč.

Závěr si udělá každý sám – zcela prioritně jde o kontrolu běžného stavu technických zařízení a také o kontrolu (a osvětu) chování uživatelů. Pár řádků jako inspiraci tady máte...., zkuste se dívat a počítat...!!!

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"