neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Revoluční cihla

Revoluční cihla plněná vatou - Snižuje náklady na stavbu, vytápění i údržbu domu

Článek poskytla společnost Stating s.r.o. dne 30.10.2015

Nové zdivo z cihel POROTHERM T Profi snižuje náklady na stavbu, vytápění i údržbu domu. Společnost Wienerberger díky kombinaci cihelných bloků a minerální izolace v jejich dutinách dosáhla toho, že již cihelný blok o tloušťce 300 mm splňuje doporučované hodnoty prostupu tepla pro obvodové konstrukce bez nutnosti zateplení. Nároky na výstavbu pasivních rodinných domů splňuje již tloušťka stěny 36,5 a 42,5 cm, a to bez nutnosti zdivo dodatečně zateplovat.

Protože se jedná o cihlu plněnou minerální vatou, umožňuje zdivo difůzi vodních par stejně jako při výstavbě z klasických cihelných bloků. Vnější stěna tak může „dýchat“, napomáhá regulovat vnitřní vlhkost v místnosti na optimální hodnotu pro příjemné a zdravé bydlení.

Díky hydrofobizaci vata nenavlhne, a tak izolant skrytý uvnitř cihel není náchylný na mechanické ani biotické poškození.

Zdivo z těchto cihel v sobě spojuje:

  • výhody pálené cihly
  • pevnost, únosnost
  • ochrana proti hluku a požáru
  • výhody minerální anorganické izolace
  • tepelná ochrana a difúze vodních par
  • stálost parametrů

Je vymalováno

Nezapomínejte na svou chodbu a sklep! VYMALUJTE je!!!

Článek zpracoval: Lukáš Zelený, dne 22.2.2016

Jak často by se mělo malovat?

Je důležité si uvědomit, že malování neslouží pouze k radosti z pohledu na nový interiér. Malovat bychom měli také kvůli hygieně, abychom se zbavili bakterií a dalších nečistot. Obecně se doporučuje malovat pravidelně, cca každých 2-5 let. V panelovém domě je však poměrně velký pohyb osob i domácích mazlíčků, proto se zde více přáší, vznikají různé fleky a plísně.

Zobrazit celý článek...


Dvířka do bytových jader

Článek zpracoval: Ing. Miroslav Štíhel, dne 1.3.2016

Rekonstrukce bytových jader patří v současné době k velmi aktuální tématice. Řešení rekonstrukce začíná zpravidla zpracováním návrhu architektem nebo jiným návrhářem. Ve velké části případů se však zapomíná na drobné detaily, které mohou poškodit celkový dojem interiéru. Mezi ně patří „revizní dvířka“. Jedná se o dvířka, která zakryjí otvor potřebný pro plynoměr, vodoměr, uzávěry, ventily, elektrokrabice a mimo bytová jádra také o pojistkovou skříň, elektroměr, hlavní uzávěr plynu apod. Obecně se hovoří o revizních nebo ovládacích otvorech, které souvisí hlavně s řemesly instalatérů a elektrikářů.

Zobrazit celý článek...


Správné řešení STA

Článek zpracoval: J. Štefan - Radioservis s.r.o.

Správně navržená a realizovaná Společná Televizní Anténa nesmí být pro bytový dům zdrojem problémů. Mám na mysli především bezúdržbový (neustálé zařizování přelaďování systému, opravy a pod.) a bezporuchový provoz, dostupnost širokého spektra programů a v neposlední řadě také právní stránku distribuce TV programů v bytovém domě.

Zobrazit celý článek...


MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE

Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo

Největší položku v nákladech na provoz bytových domů tvoří náklady na vytápění. Spotřeba tepla je z pohledu nákladů na bydlení klíčová. Přitom úspory tepla jsou dnes dosažitelné po- měrně snadno a s překvapivě nízkými náklady.

Zobrazit celý článek...

 


Zpracovala: ČSOB, dne 3.5.2016

logo čsob

ČTYŘLÍSTEK VÝHOD ČSOB

Zatímco v roce 2015 měli možnost požádat o dotace na revitalizaci své nemovitosti z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) pouze vlastníci bytových domů v Praze, pak v roce letošním se podobná šance otevřela i  pro bytová družstva (BD) a  společenství vlastníků (SV) v  celé České republice.

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE

Článek zpracovala společnost: Finex technology dne 15.6.2016

Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo
Vysoké náklady na vytápění?
Jak snížit náklady na vytápění?
Chcete zlepšit vytápění vašeho domu?
Vyčkávat se nevyplatí

Zobrazit celý článek...


Bytové domy bez bariér - dotace

Zpracoval: Podpora bydlení, Dotační info dne 10.8.2016

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech.

Zobrazit celý článek...


Evropské dotace IROP pro bytové domy.  Stojí za to, ale vyžadují zvýšenou pozornost.

Rekonstrukce bytových domů mají v současné době zelenou. Vlastníci bytových domů v Praze mohou čerpat prostředky z programu Nová zelená úsporám a to také úspěšně dělají. Pro ostatní regiony je určena dotace IROP, kde ve srovnání s poslední výzvou nabízí současná 37. výzva výrazně lepší podmínky, ale čerpání je stále opatrnější. Důvodem může být to, že na rozdíl od NZU je IROP evropskou dotací a je nutné vyhovět striktně daným a poměrně přísným požadavkům na podání žádosti i výběrové řízení. Řada vlastníků proto raději o tuto dotaci nežádá. Je to ale rozhodně škoda. Pojďme se společně s Ing. Petrem Stejskalem, odborníkem na EU dotace podívat, jak postupovat, aby byla naše žádost úspěšně přijata.

Zobrazit celý článek...

 


Mediální partner:

rádce pro SVJ

Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"