neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE

Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo

 

Největší položku v nákladech na provoz bytových domů tvoří náklady na vytápění. Spotřeba tepla je z pohledu nákladů na bydlení klíčová. Přitom úspory tepla jsou dnes dosažitelné poměrně snadno a s překvapivě nízkými náklady. Jednou z účinných možností dosažení provozních úspor otopných systémů je vyčištění vnitřních povrchů otopné soustavy.

Dlouhou životnost a bezproblémový provoz topného systému očekává každý jeho uživatel. Jedním z nejdůležitějších požadavků je čistota teplosměnných ploch na straně otopné vody. Po určité době však začnou všechny topné soustavy vykazovat náznaky negativních jevů. Během provozu se vlivem chemických i fyzikálních dějů pokrývají povrchy otopné soustavy postupně korozními produkty a pevnými úsadami minerálů. Vrstva nánosů na teplosměnných stěnách se chová jako tepelný izolant, který brání přestupu tepla, snižuje účinnost, zvyšuje energetické ztráty, zvyšuje poruchovost a celkově tak snižuje funkční účinnost zařízení. Tím se samozřejmě zvyšují náklady na vytápění a zhoršuje se celková ekonomika provozu.

Důkladné vyčištění otopné soustavy včetně radiátorů, boilerů, kotlů atd. může majiteli domu snížit cenu za topnou sezónu dokonce až o padesát procent,“ tvrdí doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., z Ústavu strojírenské technologie strojní fakulty ČVUT. Podle jeho slov, je-li například na stěně jen vrstva úsad tloušťky 1 mm, stoupne spotřeba energie systémem topení o 6 až 8%. Po deseti letech provozu je tloušťka znečištění a úsad na vnitřním povrchu obvykle 4 až 6mm i více v závislosti na péči věnované otopné kapalině v systému. Zanášení topné soustavy se projeví nejčastěji nedotápěním ve vyšších patrech a nutným zvýšením teploty na vstupu do systému nebo na zdroji tepla. Zvýšení teploty o pouhý 1 °C má za následek nárůst spotřeby a nákladů až o 6% za topné období. /viz článek „Jednoduchý způsob, jak snížit náklady na vytápění až o polovinu „/.

Provoz otopné soustavy může být hospodárný, rovnoměrný a bezporuchový jenom tehdy, pokud bude uživatel nebo provozovatel otopné soustavy věnovat dostatečnou pozornost údržbě. Často dochází k podceňování údržby, které následně vede k nevyhnutelným poruchám a provozním ztrátám.

Nejčastější dotazy

Proč?

Chemické čistění obnovuje funkčnost otopného systému. Smyslem je odstranit nežádoucí nečistoty, které zhoršují účinnost, zvyšují náklady na vytápění a zkracují životnost systému. Chemické čištění je dnes nejefektivnější metodou pro získání optimálně fungující otopné soustavy.

Jaké jsou nejčastější příznaky znečištěného otopného systému?
Malý výkon, studené radiátory nebo jen jeho části, zatuhlé ventily a hlučná čerpadla. Takové problémy vyžadují rychlé a účinné řešení.

Co je příčinou vysokých nákladů za teplo?

Jednou z příčin je přetápění domu, což souvisí se zateplením. Zateplením fasády domu se totiž změní tepelně-fyzikální parametry celé stavby. Po zateplení musí proto následovat regulace a nové nastavení celé otopné soustavy v domě. Díky dobře provedené regulaci nebude v bytech docházet k přetápění. V opačném případě je cel- ková úspora energie menší, než by mohla být. Prvním krokem a základní podmínkou k provedení regulace je chemické vyčištění systému. Má-li být vyregulování kvalitní, je důležité nejprve důkladně chemicky vyčistit systém. Pouze chemickým vyčištěním teplosměnných ploch otopného systému dosáhnete toho, že regulace otopné soustavy přinese očekávaný výsledek a sníží náklady na vytápění.

Má chemické čištění vliv na termostatické radiátorové ventily (TRV)?
TRV udržují automaticky požadovanou teplotu v místnosti, jejich úkolem je zabránit přetápění. Bez předchozího vyčištění otopné soustavy je instalace TRV téměř zbytečná. Odstranění usazenin a ostatních nečistot z otopného systému je jednou z podmínek pro automatickou úspornou funkci TRV.

Nepoškodí chemické čištění otopnou soustavu, nepotečou radiátory?
Ne. Používáme kompletní sortiment čistících a ošetřujících produktů.

Přinášíme novou a jedinečnou technologii čištění speciálně vyvinutou pro otopné systémy. Čistící směs nereaguje na kov, naopak důležitým krokem chemického čištění je zajištění antikorozní ochrany celé otopné soustavy. Produkty jsou certifikovány a doporučeny velkými výrobci teplovodních technologií (např. Bosch, Buderus, Viessmann, Junkers apod.).

Je nutné demontovat radiátory v bytě?

Ne. Veškeré práce jsou prováděny mimo domácnost, ze suterénu budovy /sklepní prostory/, kde jsou přístupy ke stoupačkám, centrálně z jednoho místa.

Jaká je návratnost investice za chemické čištění?
Obvyklá návratnost je 2 – 3 topné sezóny.

Jaký je význam chemického čištění

Čím se odlišujeme? Náš cíl...

Používáme moderní způsob čištění, který přináší revoluci v revitalizaci otopné soustavy. Poskytujeme opravdu kvalitní služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí a splní všechny Vaše specifické požadavky. Zakládáme si na své dobré pověsti, budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty. Ve všech oblastech servisu je společnost FINEX TECHNOLOGY zavázána plnou důvěrou zákazníka.

Chemické čištění výrazně snižuje účty za vytápění. Systém chemického čištění FINEX TECHNOLOGY je chytrý způsob, který bez demontáže odstraňuje veškeré druhy usazenin z otopných a technologických soustav, obnovuje jejich provozuschopnost a prodlužuje životnost.

Přesvědčte se sami o účincích našeho systému chemického čištění. Zaručujeme 100% servis a profesionální přístup.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

Finex Technology s.r.o.,
U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:
TELEFON: +420 602 361 032

+420 777 123 227 E-MAIL: vitek@finextechnology.cz

info@finextechnology.cz
WEBOVÉ STRÁNKY: www.finextechnology.cz

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů, vodních a technologických soustav pomáhá udržet zařízení pro vytápění v dokonalém technickém stavu.

 

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"