neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Sanace zdí

Zpracovala spol.: Ecrypt SE, dne 7.4.2015

Mokré zdi, plísně, loupající se omítka – týkají se i Vás? A jak vypadá cesta do sucha?

Bytové domy v Roháčově ulici na Praze 3 se pyšnily barevnou fasádou, v soklové části však bylo vidět, že omítka je mokrá a v některých částech již pomalu odpadává. Z vnitřního dvora pak byl pohled ještě smutnější – vlhké zdi až do úrovně římsy v 1.NP a navíc plíseň až do 2.NP v místech, kde chyběly okapové svody.

Startovní čárou pro řešení těchto potíží byla návštěva odborného sanačního technika, který na místě situaci posoudil a odebral vzorky zdiva pro posouzení míry vlhkosti a salinity. Na základě výsledků zjistil:

 

  • zvýšenou vlhkost (ve všech svislých zdech),
  • velký podíl soli (která narušuje omítku, která praská a opadává) v 1.PP a v soklové částive směru z ulice,
  • místa průniku vlhkosti do domu - vzlínáníz podzákladí, průsaky ze zeminy, která přiléhá ke stěnám objektu, a zatékáním z chybějících dešťových svodů.

Aby provedená opatření ochránila zdivo dlouhodobě a my mohli jako prováděcí firma převzít za dílo zodpovědnost, musely být odstraněny nejen aktuální důsledky vlhkosti (tedy vlhké omítky jako takové), ale i její příčiny.

Navržená řešení:

1. opatření, která zabrání tomu, aby se vlhkost z podzákladí dostávala do zdí domu
vodorovná izolace zdí (chemickou injektáží)
izolace podlah v 1.PP, která odolá i tlakové vodě, jež byla pod domem zjištěna

2. opatření, která zabrání průsakům ze zeminy přiléhající ke stěnám objektu

venkovní svislá izolace (bitumenovou stěrkou) – drenáže nebylo možné provést, na povrchu navrženy okapové chodníčky vyspádované směrem od objektu, vedoucí do kanalizace
vnitřní izolace svislých zdí (silikátovou hydroizolací) – tam, kde nebyl přístup k obvodovým stěnám zvnějšku

3. opatření, která odstraní aktuální důsledky vlhkosti
vnitřní i vnější sanační omítky – POZOR! Nestačí pouze odstranit aktuální vlhké omítky a na holé zdivo dát nové, obyčejné omítky (nemají kapacitu pro ukládání solí, které ve zdivu zůstaly). Je potřeba volit sanační omítky a prodyšné nátěry, aby se zbytková vlhkost ze zdiva dostala ven.
Samozřejmostí byla také nutnost provedení nových dešťových svodů.
Dnes jsou bytové domy v Roháčově ul. po kompletní rekonstrukci a najdete v nich byty, učebny i archivy Univerzity J.A. Komenského. A pokud by se problémy s vlhkostí vrátily, domácí mohou být v klidu, protože za funkčnost navrženého řešení i bezchybné provedení zodpovídáme my.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"