neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Moderní byt

Zpracovala spol.: HAIDY a.s., dne 1.5.2015

Nový přístup k revitalizaci bytových a panelových domů

Tak, jak jde čas, každý z nás vnímá výrazný posun vnější tváře českých sídlišť. Neutrální šeď se postupně ztrácí vlivem postupného zateplování domů. Zlepšení tepelných odporů obvodových konstrukcí jde v ruku v ruce s novým vzhledem domu.

Součástí plánované revitalizace bývá i výměna oken. Většina uživatelů se těší po dokončení na výraznou úsporu provozních nákladů. Vše má však svoje pro a svoje proti. Nájemníci se v počátku musí ztotožnit s novým chováním objektu. Především se jedná o podstatnou změnu způsobu větrání a výměny vzduchu. Zateplením a výměnou oken se objekt stane natolik těsný, že není schopen samovolně větrat. Přirozená infiltrace vzduchu starých oken je eliminována a uživatelé nemají návyky, aktivně ovlivňovat přívod čerstvého vzduchu. Po provedení revitalizace se nezřídka objeví reklamace, které řeší vysokou vlhkost v bytě, rosení oken nebo dokonce růst plísní. Řešení takového problému je vlastně jen jedno. Použít systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Výhodou je bezobslužný provoz, výrazné snížení hlukové zátěže z vnějšího prostředí, v kombinaci s uhlíkovým nebo protipylovým filtrem i zlepšení hygienických vlastností vstupního vzduchu. Díky účinnosti nad 90% je možné dále snížit tepelnou ztrátu objektu po zateplení o dalších cca. 40%. Ve většině případů má každá bytová jednotka vlastní rekuperační jednotku. Při výběru je nutné brát v úvahu zejména hlučnost rekuperační jednotky, její příkon, rozměry (tak aby minimálně narušila interiér bytu). Ideální je řešit plánovaný projekt řízeného větrání spolu s klasickými revitalizačními opatřeními. Firma HAIDY a.s., která na trhu zastupuje rekuperační jednotky PAUL Wärmerückgewinnung má několiktypizovaných řešení pro použití řízeného větrání v bytech.

Zateplením objektů se ovšem stane další, pro někoho méně znatelný efekt. Zmenší se potřeba tepla, tepelná ztráta a teplota na otopné soustavě se sníží z původních až 80°C na teploty max. 50°C. Topný systém se tak stane ideálním řešením pro nasazení tepelných čerpadel pro vytápění objektu. Zejména v Německu můžeme pozorovat rostoucí trend nasazení tepelných čerpadel vzduch – voda pro vytápění. Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo je schopné přijmout zhruba 2/3 až 3⁄4 svého výkonu z obnovitelného zdroje, stává se zdrojem tepla s nízkými provozními náklady. V neposlední řadě není od věci mít možnost vymanit se z monopolu dodavatelů centrálního zásobování teplem, kteří si dnes diktují nevybíravě ceny. Samozřejmě, že cena obsahuje i ztráty, které při distribuci CZT vznikají (někdy více než 30%). Symbiózou tepelných čerpadel se zateplením objektů vzniká řešení, kdy je nutné najít optimálnírovnováhu mezi investicí do obou opatření. Dobře zvolená tloušťka izolantu ovlivní i investici do zdroje tepla. Naopak v domech, kde není možné provést zateplení, je aktivní opatření pomocí tepelného čerpadla jediný nástroj na vytvoření provozních úspor.

Stavební zásahy v domě někdy přimějí uživatele k rekonstrukci elektroinstalace. Množství bytových domů, kde přetrvávají elektrické rozvody z hliníkových vodičů až dodnes, je skutečně alarmující. I zde je firma HAIDY a.s. připravena pomoci s řešením, kdy z klasické bytové jednotky můžeme vytvořit moderní byt, který funguje na bázi inteligentní elektroinstalace se všemi atributy, jako jsou zabezpečení objektu, řízení tepelné pohody, řízení větrání, spínání světel, řízení žaluzií, monitoringu a optimalizace spotřeb elektřiny i vody pomocí energymanagementu. Návaznost na výše popsaná technická zařízení budov je samozřejmostí nejen z pohledu řízení, ale i v rámci optimalizace chodu a komfortního nastavení uživatelem. Tím znovu vzniká prostor pro vytvoření dalších provozních úspor. Pro komfort uživatele je možné nabídnout i multimediální modul, který se stará o správu hudby a filmů. Uživatel se systémem HAIDY získává možnost vzdáleného přístupu a ovlivňování dění ve svém domově i pokud se nachází někde mimo, a to prostřednictvím počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Přes množství výše popsaných funkcí je HAIDY dostupným systémem doslova pro každého.

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že každý záměr obnovy bytového domu je potřeba posuzovat v širších souvislostech. Firma HAIDY a.s. v rámci svých služeb nabízí poradenství, projekční i realizační činnost s cílem vytvoření optimálního řešení pro každý objekt.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"