neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Problém s holubi

Zpracovala spol.: SGE STAVEBNÍ s.r.o., dne 28.6.2015

Trápí Vás holubi, nebo to, co po nich zbyde?

Městská populace holubů sídlící na území České republiky je potomkem Holuba skalního, který pochází ze západní části Evropy. V minulosti byla holubí populace zcela nezávislá na lidech. Již v dobách před naším letopočtem však došlo k cílenému chovu holubů, a to především na venkově. V průběhu druhé poloviny minulého století však došlo k přesídlení holubích populací do velkých měst. Tato migrace má několik důvodů. Jde především o dostatek potravy, teplejší klima městských aglomerací a dostatek hnízdišť. Holubí jedinec se dožívá v průměru 5 let, výjimečně až 15 let. Pár holubů jednou nebo dvakrát do roka vyvádí 4 – 5 mláďat. Pro hnízdění je ideální kryté a závětrné prostředí domovních půd. K rizikovému hnízdění na římsách, parapetech a okapových žlabech se holubi uchylují pouze v případě nedostatku volných půdních prostor. Negativních vlivů holubí populace na lidské zdraví a lidmi vytvořené hodnoty je hned několik.

Zkusme je vyjmenovat:
• poškození fasád budov vyklobáváním malých úlomků maltových směsí (holubi potřebují pro trávení potravy drobné kamínky, které v žaludku spolupůsobí při rozmělňovaní potravy - zdroj těchto kamínků je například omítka použitá na fasádách a pískovec, který je konstrukčním materiálem mnoha památek…)
• poškození budov, soch a jiných památek trusem (holubí trus v kombinaci s deštěm vytváří silně kyselou substanci, která výrazně narušujestavební prvky budov)
• vznik zdravotních problémů (holubi jsou přenašeči nemocí jako je „ptačí tuberkolóza“, „ornitóza“, „salmonela“, „klíšťová encefaltida a dalších, méně známých nemocí, které mohou být za jistých okolností přeneseny na člověka)
• další zdravotní problémy mohou člověku způsobit prvoci žijící v tělech holubů (toxoplasmosa, trichomonas), kteří ze mohou především po konzumaci holubích mrtvol domácími zvířaty přenést kontaktem na člověka
• hnízda holubů a nánosy trusu (především na půdách, parapetech atp.) jsou místem, kde se velmi dobře daří mnoha druhům roztočů (především klíšťákům holubím), kteří jsou zdrojem alergenů

Co Vám nabízíme?

1. Preventivní ochrana proti holubům:
• dodávka a montáž ochranných polyamidových sítí proti ptactvu (použití především na zakrytí balkonů, oken, světlíků atp.)
• dodávka a montáž ochranných pásů s ostny (tyto pásy brání především usednutí ptactva na okenní parapety, římsy atp.
• dodávka a montáž zastřešovacích konstrukcí pro světlíky
• přesklívání oken střešních výlezů a podstřešních oken silnějším sklem (běžná okenní skla tl. 2mm používané v minulosti holuby opakovaným nalétávámím bez větších problémů rozbijí)
• dodávka a montáž elektronických systémů pro plašení holubů

2. Odstranění škod způsobených holubí populací:
• odstranění holubího trusu, peří, hnízd a uhynulých ptáků z půdních prostor, dvorů, světlíků atp. (práce provádíme běžnou i horolezeckou technikou)
• desinfekce míst poškozených působením holubí populace
• oprava poškozených fasád (doplnění vyklovaných částí, oprava částí poškozených působením holubího trusu)
• jakékoliv další práce související s odstraněním škod způsobených ptactvem

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"