neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Podlahy, hluk, větrání a výměna stoupaček

Zpracoval: Ing. Roman Šubrt, soudní znalec, sdružení Energy Consulting, dne 17.5.2015

Užívání bytů, výměna podlahových krytin a další

Málokdo si uvědomuje, jak moc se za posledních několik desetiletí změnil náš vztah k domům, bytům i k jejich užívání. A málokdo si uvědomuje, jak moc nás tyto změny užívání ovlivňují a jak ovlivňují naše vnímání světa.
Popsat všechny tyto změny by bylo spíše na filozofickou knížku, než na článek v časopise radícím majitelům bytů, i tak však je vhodné se nad tímto zamyslet. Už jen to, že velká část populace České republiky vlastní jednu (byt) či více (+ chatu) nemovitostí, z nás dělá nejen v kontextu celého světa, ale dokonce i Evropy poměrně bohatý národ. Stačí, jedeme-li na jih k moři, se podívat na nemovitosti u nás a u jižních sousedů. Pravda, jejich domy jsou více opravené, zdobnější, ovšem tolik bazénů u rodinných domů jako v ČR je k vidění snad jen ve Španělsku, kde je celoročně výrazně vyšší teplota. V ČR je obecně chápáno vlastnění nemovitosti, kde člověk bydlí, jako téměř právo všech občanů. To, bohužel, také vyúsťuje v různé problémy ať již s nepřizpůsobivými občany či se zneužíváním dávek na bydlení, kdy majitelé ubytoven na tomto ve velkém vydělávají.

Stejně tak je vnímán požadavek většiny Čechů na velký byt. Ani to není, jak často vidíme z návštěv přímořských oblastí, v Evropě zcela obvyklé.

Naopak vlivem 40 let budování socializmu si málokdo uvědomuje, že vlastnictví nemovitostí s sebou nese i odpovědnost se o nemovitost starat. Bohužel u SVJ či družstevních bytů se stále mnozí majitelé bytu domnívají, že jejich je povinnost starat se pouze o„svůj“ byt a nikoliv celou nemovitost. A tak obyvatelé přízemních bytů nechtějí přispívat na výtah, majitelé středních bytů nechtějí přispívat na zateplování, často i opravy střechy či izolací sklepa a horní byty pak vůbec nezajímají bezpečnostní opatření v přízemních bytech.

Kročejový hluk v bytě

Tento způsob uvažování Čechů „vychovávaných“ socialistickým způsobem myšlení se však projevuje i jinde. Například panelové domy byly projektované tak, aby jejich stavba byla co nejlevnější a přitom poskytovala přijatelný komfort. Jedním z těchto důsledků byly i poměrně nízké stropy. Aby byla minimalizována tloušťka podlah, byla přímo na železobetonový strop položena podlahová krytina. Aby však nedocházelo k šíření tzv. kročejového hluku, tedy hluku,který vzniká poklepem na konstrukci, jíž se šíří a která často působí jako ozvučná deska u klavíru, tedy zesiluje hluk, bylo důsledně na všechny podlahy používáno PVC. Tento materiál je totiž měkký a tak jakýkoliv poklep dostatečně utlumí a nedochází k šíření kročejového hluku. Panelové domy a byty byly schváleny a kolaudovány s tímto řešením kročejové izolace a proto jakákoliv instalace jiné podlahové krytiny, která nemá vyřešenu izolaci proti kročejovému hluku je v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a tudíž je nepřípustná. Jedná se zejména o položení dlažby, např. v kuchyni či koupelně, ale i o položení laminátové, tzv. plovoucí, podlahy, která má sice pod sebou pružnou podložku z mirelonu o tl. obvykle 3 mm, ale kde obvykle dochází k pevnému styku po obvodě ať již tím, že se laminátová podlaha dotýká obvodových stěn, popř. je zde zvukově spojena krycí lištou. Pokud vás tedy sousedé obtěžují nadměrným hlukem tím, že něčím ťukají do podlahy nad vámi (nemusí to být zrovna kladivo, často je velice nepříjemný i pohyb psů s drápky a jejich klepáním do podlahy, které sice není v bytě, kde pes je, slyšet, o to více je však tento kročejový hluk patrný v bytě o patro níž), tak můžete na tohoto souseda dokonce podat stížnost na stavebním úřadě, že provedl úpravy, které odporují kolaudaci.

Větrání

Větrání a výskyt plísní je dalším velmi častým tématem, které souvisí s jiným způsobem užívání domů a bytů. Dříve bylo v každém bytě nucené, omezeně řízené větrání. Toto řešení se v 50. letech opustilo. Vzhledem k tomu, že v té době byla stavební výroba velice nekvalitní, např. okna měla netěsnosti nejen v tzv. funkční spáře (místo, kde na sebe doléhá rám a křídlo okna, tedy pevná a pohyblivá část), ale chybně a netěsně byla prováděna i napojovací spára (styk okenního rámu se stěnou domu), tak se omezení větrání neprojevovalo. Současné domy a byty však velmi trpí tím, že nejsou větrány. Důsledkem jsou plísně, u dřevěných konstrukcí i hniloby. Zde možná jen drobná poznámka – nucené větrání tak, jak je známe nyní, tedy s ventilátorem na elektřinu, pochopitelně nikde instalováno nebylo. Zato však v každém bytě byla kamna na tuhá paliva a každá hospodyňka udržovala komín v takovém stavu, aby dobře táhnul, tedy odsával vzduch z místností. Toto si často ani odborník neuvědomí a proto je nejenv laické, ale i v odborné veřejnosti nedůvěra k instalaci nuceného větrání, v současné době obvykle vždy s rekuperací tepla.

Výměna stoupaček

Výměna stoupaček je velmi častá oprava bytových domů. Pokud se jedná o zděné domy, kde jsou stoupačky (svislé rozvody vody a kanalizace) zazděny ve stěnách, jde o náročnou výměnu spojenou s významnými stavebními pracemi ve všech bytech, kudy procházejí. Pokud se jedná o panelové domy či jiné domy, kde jsou instalační šachty, není toto příliš velkým problémem. Je však nutné upozornit na to, že v obou případech panují určité předpisy, které je nutné dodržovat. Objednatelé jsou obvykle laici, kteří tyto předpisy neznají a domnívají se, že instalatérská firma, která je na toto objednána, vše provede správně a v souladu s předpisy. Opak je pravdou, ve většině případů nejsou předpisy dodržovány, bohužel vždy ke škodě majitelů bytů. V souvislosti s těmito pracemi je nutné zmínit 2 předpisy. První je požární, který říká, že požární úseky musí být odděleny nehořlavou přepážkou. U bytových domů je vždy požárním úsekem byt, tedy v každém patře musí být v místě stropu požární přepážka. Její neexistenci uživatelé naštěstí velmi často nepocítí, v případě požáru však může znamenat nejen významnou ochranu bytu, ale i života osob v něm bydlících. Druhý předpis, který bych rád zmínil, se týká energetiky. Vyhláška určuje minimální tloušťku tepelné izolace rozvodů teplé vody. Pokud toto není dodrženo, dochází k velkým ztrátám tepla. U domů, které mají výbornou tepelnou izolaci, mohou být ztráty tepla v létě stejné, jako jsou v zimě na vytápění.

Tepelné izolace domů

Zateplování domů je velmi často realizované opatření, které vstoupilo do všeobecného povědomí. Obvykle však první otázkou je, zda se zateplování vyplatí, tedy zda se jím ušetří více peněz, než kolik stojí. Málokdo si však uvědomuje, že zateplení je především ochrana domu před negativními účinky povětrností, dále že jde o ochranu mikroklimatu v budově a teprve pak jde o úspory peněz na vytápění.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"