neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Úspory při rekonstrukci

Výběrová řízení - zvládneme to opravdu sami?

Každé společenství nebo bytové družstvo bude dříve či později stát před rozhodnutím, jak si správně vybrat nejvhodnějšího dodavatele stavby či finanční ústav. Jaké požadavky by měl konkrétní dodavatel splnit? Jak nastavit správně kritéria? Jak správně vyhodnotit a porovnat jednotlivé nabídky? Na tyto otázky jsme se pokusili získat odpověď od Ing. Petra Stejskala, ředitele obecně prospěšné společnosti Dům plný úspor.

Proč poradenská společnost Dům plný úspor, co nabídnete domům navíc?

Nabízíme kompletní stavební, ekonomické a právní poradenství. Ne v každém domě bydlí stavební technik, projektant, finanční poradce a ne všichni mají zkušenosti s revitalizací bytových domů. Nabízíme profesionální přístup k přípravě revitalizace bytového domu počínaje bezplatným poradenstvím, prvotními analýzami, zpracování cenových kalkulací, modelů financování, přes projektovou dokumentaci, pomoc při výběru firmy a finančního ústavu, až po řešení regulace otopné soustavy či případné řešení sporů se stavební firmou. Naši činnost mohu lépe vysvětlit na třech příkladech. Prvním z nich je výběrové řízení na dodavatele stavby. Máme lety a několika stovkami případů profesionálně zpracované zadávací podmínky pro firmy. Víme, jak správně nadefinovat požadavky konkrétního domu, aby dodavatelé předložili srovnatelné nabídky. Víme, jak profesionálně vyhodnotit firmu z hlediska prováděných prací, ekonomické stability, držení záruk apod. Velmi je také důležité podrobné přezkoumání předložených referencí. Jedna z důležitých věcí, kterou provádíme při hodnocení firem je také jejich historie. Je důležité správně prověřit, zda současné vedení stavební firmy nemá za sebou několik dalších např. již zkrachovalých firem. Tyto a mnoho dalších důležitých faktorů je mnohdy opomenuto či přehlíženo. Důsledky bývají mnohdy katastrofální (nedokončená rozestavěná stavba, nemožnost řešení reklamací u zkrachovalých firem apod.) My bytovému domu pomáháme s tím, aby našel optimálního dodavatele, který mu vyhovuje a nenaletěl na pochybné nebo podvodné nabídky.

A kdo vybírá firmy?

Samozřejmě firmy k oslovení vybírá výbor. Následně oslovíme všechny uchazeče a vyzveme je k podání nabídky. V průběhu výběrového řízení se staráme o upřesňující dotazy nejenom k zadávací dokumentaci, ale také k upřesnění projektové dokumentace. Po předložení nabídek dochází k vyhodnocení firem a doporučení pro postup uchazečů do II. kola. V rámci organizace pomáháme také výboru získat další výhody. Ve druhémkole, tak mnohdy dojde ke slevě z ceny díla, k prodloužení záruky nebo dalším výhodám např. ve formě výmalby společných částí domu zdarma. Veškerá rozhodnutí o výběru firmy přísluší vždy a jen zadavateli, tedy bytovému domu. My pouze pomáháme, nikdy nerozhodujeme.

A jak je to s financováním? Jak vybrat správný úvěr?

Postup je obdobný jako u výběru firmy. Finanční ústavy předloží jednotlivé nabídky, ty porovnáme a doporučíme výboru nejvýhodnější nabídku. Výhodou u nás je exklusivní spolupráce s vybranými finančními ústavy. Zákazník tak dostane výhodnější úvěr plynoucí z celkového množství uzavřených úvěrů. Zároveň vyřídíme veškerou administrativu s přípravou podkladů pro schválení úvěru.

Většina majitelů domů se obává, že celková rekonstrukce je finančně příliš náročná a je potřeba výrazně navyšovat platby do fondu oprav. Je tomu tak skutečně?

Je potřeba si uvědomit, že v dnešní době komplexní rekonstrukci (alespoň výměna oken, zateplení fasády a střechy) nelze prakticky bez úvěru zrealizovat. Mnohdy se zástupci družstev a SVJ zaleknou, že rekonstrukce bude stát několik milionů a od svého záměru raději ustoupí. Jako příklad uvedu dům v Praze o 40 bytových jednotkách postavený v 80. letech. Většina bytů má původní dřevěná okna, balkóny jsou v havarijním stavu, na některých místech opadává původní omítka a budova je samozřejmě nezateplená. Náš projektový manažer zdarma spočítal veškeré nutné náklady na rekonstrukci domu včetně zateplení, výměny oken a opravy lodžií. Odborný odhad ceny revitalizace činil 8 milionů Kč. Dále byl navržen způsob financování pomocí úvěru na 15 let s tím, že není potřeba navyšovat fond oprav. Pro splácení by postačil stávající fond oprav ve výši 23 Kč/m2. Největším překvapením pro výbor společenství bylo, že se stávajícím fondem oprav mohou celý dům kompletně opravit a zároveň v příštích letech ušetří až 45% nákladů na vytápění. Po zpracování naší Studie návratnosti energeticky úsporných opatření, kterou připravujemezdarma, zjistil výbor vše, co potřeboval. Pak už bylo jednoduché svolat shromáždění vlastníků, vše vysvětliti ostatním a odsouhlasit si zahájení prací. Vyhotovili jsme projektovou dokumentaci, vyřídili stavební povolení, zařídili výběrové řízení na realizační firmu a zajistili také úvěr. O veškeré činnosti související s přípravou a realizací rekonstrukce jsme se postarali a výbor měl minimum starostí. Nyní jsou práce úspěšně ukončené a vlastníci již šetří své náklady a zvládli vše i bez dotace! Jejich „dotace“ je krásný nový dům a úspory na vytápění v následujících letech. Zájemci o zpracování Studie návratnosti energeticky úsporných opatření zdarma se na nás mohou kdykoliv obrátit.

A co když už máme zatepleno. Dokážete nabídnout i něco navíc?

Asi nejdůležitějším krokem po zateplení objektu je vyregulování a správné nastavení otopné soustavy. Bez tohoto opatření se úspory získané zateplením nemusí projevit. Mnoho bytových domů toto neví nebo to podceňuje. Navrhujeme a realizujeme kompletní systémy regulací a úspor energií na otopné soustavě daného domu. Domy, se kterými jsme toto realizovali, dosahují řádově vyšších úspor, než bez těchto opatření. A nejzajímavější na tom je, že umíme u těchto systémů zajistit splácení až z dosažených úspor. Takže výsledek je pro investora vždy zaručen.

Děkuji za vysvětlení. Kde mohu získat další informace?

Nejlepším způsobem je se s námi zkontaktovat na níže uvedených kontaktech nebo na www.dumplnyuspor.cz a domluvit se na nezávazné osobní schůzce s některým z našich odborníků. Naši odborníci Vám ukážou celý proces a vše vysvětlí. Další možností je zúčastnit se pravidelných odborných seminářů, které pořádáme již po několikáté. V současné době připravujeme semináře na období podzimu 2013. Termíny a rozpisy jsou dostupné na našich webových stránkách.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"