neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

penb.obr  Průkaz energetické náročnosti budovy

Obecně o průkazu PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy 2015, Praha a celá ČR    

Povinnosti zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) pro společenství vlastníků jednotek SVJ od 1.1.2014 si v našich mediích všiml většinou již každý. Na jaké budovy a v jakých případech je ale dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií nutné PENB zpracovat a kde jsou možné výjimky, již každý neví.

Opusťme problematiku zpracování průkazu energetické náročnosti budovy PENB pro společenství vlastníků jednotek od 1.1.2014 při prodejích a pronájmech nemovitostí a zaměříme se především na povinnost zpracování (lidově nazývaných energetických štítků) pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek SVJ, kde je nyní povinnost aktuální, aniž by se dům prodával, pronajímal, čí rekonstruoval.

Kdo má vlastně povinnost PENB zpracovat a kdy?

Zákonná povinnost se týká všech bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od 1.1.2014 (SVJ) na území České Republiky pod pokutou v maximální výši 200 000 Kč. Odhadujeme, že do konce roku by mělo povinnost splnit cca 65% všech SBD a společenství vlastníků jednotek SVJ. Zvýšení poptávky a také i ceny již zaznamenáváme.

Zda-li průkaz energetické náročnosti budovy PENB mít, nebo ne se řídí tzv. energeticky vztažnou plochou. Zjednodušeně se dá tato plocha vysvětlit, jako zastavěná plochou budovy x počet vytápěných podlaží.

Povinnost do 1. 1. 2015 se týká všech bytových, administrativních a komerčních budov nad 1 500 m2 energeticky vztažné plochy.

Povinnost do 1. 1. 2016 se týká všech bytových, administrativních a komerčních budov nad 1 000 m2 energeticky vztažné plochy.

Povinnost do 1. 1. 2019 se týká všech bytových, administrativních a komerčních budov pod 1 000 m2 energeticky vztažné plochy.

Pozor na podvody a chyby při tvorbě PENB

Díky velkému rozmachu a potenciálu tvorby energetických průkazů budovy se na trhu objevilo mnoho nekvalitních a podvodných zpracovatelů. Mezi nejčastější chyby patří tvorba ze starých projektových dokumentací. Ze zkušenosti víme, že u stávajících objektů je projektová dokumentace z 85 % nedostačující a PENB pro SVJ (společenství vlastníků jednotek domu a budovy) se z ní nedá tvořit. Další a horší záležitostí je tvorba z fotografií, z internetových vyhledávačů, nebo dokonce tvorba po telefonu.

Pozor také na velice neseriózní nabídky, typu ,,JIŽ OD‘‘. Zpravidla od 1800 - 2500 Kč vč. DPH. Po vstupu na web se proklikáváte a proklikáváte, až je Vaše cena úplně jinde a na nemovitost se zpravidla nikdo nepřijede podívat. Tyto průkazy většinou neprojdou povinnou kontrolou Státní energetické inspekce. Toto tzv. zpracování PENB na dálku se rozhodně nedá doporučit. Majitelé domů si ho zpravidla poté budou muset nechat zhotovit znovu a místo úspory nakonec zaplatí dvakrát. Tyto nabídky PENB pro společenství vlastníků jednotek SVJ jsou charakteristické svou velice nízkou cenou (kolem 2 - 3 tis Kč) a navíc bez fyzické kontroly specialisty.

Jaký je správný postup zhotovení PENB

Správný a prakticky jediný postup získat PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) pro společenství vlastníků jednotek SVJ je vždy s technickou a stavební kontrolou celého objektu technikem, nebo inspektorem nemovitostí. V ojedinělých případech si objekt měří sami auditoři. Technik musí zkontrolovat technický a stavební stav objektu, ověřit si zdroj vytápění a ohřevu vody, porovnat úsporné osvětlení proti klasickému, vše si vyměřit a zkontrolovat a až tehdy se dá PENB považovat za opravdu správný.

Kvalitní a spolehlivé společnosti nabízí konečné a kompletní ceny, bez jakýchkoliv příplatků, již se zjištěním stávajícího technického a stavebního stavu, včetně dojezdu technika. Navíc vše je velice rychlý a snadný proces, který majitelům nemovitostí, ať jsou SVJ (společenství vlastníků jednotek), nebo SBD neudělá žádné vrásky na čele.

Jaký je rozdíl mezi energetickým štítekem a průkazem PENB?

Co jsou to Energetické štítky budovy?

Energetický štítek posuzuje náročnost objektu pouze z hlediska obálky budovy a je hodnotícím dokumentem, zjednodušeně je to něco podobného jako vídáme u elektrospotřebičů (barevné štítky na ledničkách, pračkách, myčkách, žárovkách atd.). Norma ČSN 73 05 40-2, z roku 2002 (v dalších letech upravována normou z roku 2005, 2007, 2011), je požaduje u nových staveb a rekonstrukcí.

Co jsou to Průkazy energetické náročnosti budovy PENB pro společenství vlastníků jednotek SVJ?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) posuzuje náročnost objektu celkově a posuzuje všechny měrné energetické ukazatele v domě. Průkaz PENB je povinný od 1.1.2015 pro SVJ podle velikosti započítatelné plochy.

Penb je dokument vyhodnocující měrné energetické ukazatele stavby na provoz jednotlivých system jako je: vytápění, teplá užitková voda, teplá užitková voda, vzduchotechnika - mechanické větrání, úprava parametrů vnitřního prostředí - chlazení, klimatizace, osvětlení. Dokument penb dle vyhl. č. 78/2013 sb. obsahuje protokol penb a grafické znázornění.

 

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"