neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Právě se nacházíte v sekci: Právník


 

Paragrafy

Uveřejněno dne: 2.4.2015

Společenství vlastníků - vznik, formy, shromáždění, hlasování

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že společenství vlastníků může mít tři podoby:

  1. Společenství vlastníků s právní subjektivitou a s výborem – výbor musí být nejméně tříčlenný, nebo musí mít pověřeného jednoho vlastníka, který vystupuje jako statutární orgán.

  2. Společenství vlastníků s právní subjektivitou, ale bez výboru.

    Obecně lze říci, že společenství vlastníků s právní subjektivitou vzniká v momentě, kdy se podíl družstva na  společných prostorech domu sníží pod jednu čtvrtinu. Takto vzniklé společenství pak mimo jiné může vytvářet vlastní stanovy (nevyužívá-li vzorových stanov vytvořených nařízením vlády) a může si právě zvolit, zda bude mít výbor či nikoliv.

Zobrazit celý článek...


 

Pravní rady

Zpracovala: Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři, dne 16.7.2015

Dopad nového občanského zákoníku na SVJ

V dnešním čísle Rádce pro SVJ bychom rádi pokračovali v problematice, kterou jsme minula načali. V minulém díle jsme řešili především stanovy a povinnost SVJ je změnit, nyní bychom se rádi zaměřili i na další aspekty fungování SVJ v roce 2014 a v letech následujících. Stanovy ale vzhledem k jejich důležitosti pro pro existenci SVJ zmíníme alespoň okrajově i v tomto čísle Rádce.

Povinnost osadit topná tělesa měřiči tepla

Dle zákona 318/2012 Sb. vzniká nově povinnost instalace měřičů tepla pro všechna bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31.12.2014. Tímto zákonem došlo k novelizac zákona o hospodaření s energiemi. Pro majitele objektů a bytů jsou v tomto zákoně některá velmi důležitá ustanovení: Dle 318/2012 Sb., §7, odst (4), a) jsou stavebníci, vlastníci nebo společenství vlastníků povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem; konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Zobrazit celý článek...


 

Právní rady 2

Zpracovala: Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři, dne 10.5.2014

Dopad nového občanského zákoníku na SVJ:Povinnosti, které byste neměli zmeškat

1.1.2014 nabyl účinnosti Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), kterým byl mimo jiné zrušen i stěžejní předpis upravující SVJ, a to zákon o vlastnictví bytů (dále jen„ZoVB“). Na to, jaké změny to přineslo pro SVJ a co je třeba učinit, jsme se zeptali Eriky Schwarzové z Advokátní kanceláře Nemeth, Schwarz a partneři.

Na webových portálech, týkajících se problematiky SVJ, panovala jednu dobu poměrně bouřlivá diskuse o tom, zda NOZ bude dopadat i na SVJ, zřízené před jeho účinností. Jaká je skutečná situace?

Ano, čtenáři těchto webů se na nich mohli skutečně setkat s velmi odlišnými a často i zavádějícími výklady práva. Tento problém vznikl kvůli určitým nejasnostem při výkladu § 3041 odst. 1 NOZ, který říká, že se NOZ uplatní u právnických osob jím upravených, z čehož někteří dovozovali, že na SVJ, vzniklé dle ZoVB, se NOZ neuplatní. Poměrně brzy ale převážil názor, zastávaný i státními autoritami, že od 1.1.2014 se veškerá SVJ musí bez dalšího řídit NOZ. To s sebou, vzhledem ke komplexnosti úpravy, nese pro SVJ mnoho povinností, změn a problémů, se kterými se musí vypořádat.

Zobrazit celý článek...


 

Mediální partner:

rádce pro SVJ

Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"