neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč


Bytové domy bez bariér-Dotace

Zpracoval: Podpora bydlení, Dotační info dne 10.8.2016

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 15. 1. 2016.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu.
 • Výstavba nového výtahu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši max. 50 % nákladů na realizaci akce, maximálně však:
  • a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
  • b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;
  • c) 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu.

Specifika a omezení:

 • V případě odstraňování bariér v bytovém domě s více vchody a více nepropojenými schodišti, který má jednoho vlastníka, lze do jednoho projektu a jedné žádosti zahrnout úpravy všech vchodů. V takovém případě se výše dotace uvedená v písmeni a), b) nebo c) tohoto bodu násobí počtem upravovaných vchodů/instalovaných výtahů.

 

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"