neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Zateplení a jeho vliv na zdraví

Zpracovalo: Sdružení EPS ČR, dne 1.4.2015

Zateplením předcházíme zdravotním komplikacím

Až 90 % našeho života trávíme v místnostech, jejichž kvalita přitom významným způsobem ovlivňuje naše zdraví. Zahraniční studie totiž prokázaly vliv tepelných izolací budov na snížení respiračních onemocnění až o 50 %, pozitivně se podílejí i na snížení úmrtnosti v zimě. Kvalitní zateplení tak napomáhá chránit nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví.

Kvalitní zateplení má pozitivní vliv nejen na naše peněženky. Ředitelka programu výzkumu bydlení a zdravotnictví Philipa Howden-Chapmanová z univerzity v Otagu na Novém Zélandě prokázala pozitivní dopad zateplení na lidský organismus. V rámci studie 1) zkoumal vědecký tým členy 1352 náhodně vybraných domácností.

Rovněž profesor Marmot z oddělení epidemiologie a veřejného zdraví na University College London potvrzuje v práci nazvané „Vliv chladných domácností a palivové chudoby na zdraví“ 2) společenský přínos tepelných izolací.

Zateplením k pevnému zdraví

Podle novozélandské studie došlo v souvislosti se zateplením domů k výraznému zlepšení zdravotního stavu obyvatel, a to asi o 10%. Dospělí i děti trpěli méně dýchavičností, rýmou a vyhýbali se jim i další respirační problémy. Ke snížení těchto příznaků přitom došlo až u poloviny zkoumaných. Tématem zateplení a lidského zdraví se zabýval i doktor JD Healy z irské University College Dublin. Ten prokázal vliv zateplení na zimní úmrtnost – země s vyšším počtem zateplených domů registrují v zimním období menší nárůst úmrtí než země, které se tepelným izolacím věnují v menším měřítku. Nejvíce jsou zasaženi obyvatelé s tzv. palivovou chudobou, tedy ti, kteří nemají odpovídající prostředky na kvalitní energetické zdroje.

Přínosy zateplení

Lidé žijící v izolovaných domech jsou na tom po zdravotní stránce lépe. Tito lidé jsou méně nemocní, a méně absentují v práci či ve škole. Podle novozélandské studie na každý dolar vydaný na izolaci domu připadají celé dva dolary uspořené ve zdravotnictví. „Výsledky profesorky Howden-Chapmanové ukazují obrovský potenciál zateplení v oblasti úspor veřejných financí,“ zhodnotil Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Pokud jedům dobře izolován, snižuje se také fluktuace jeho obyvatel a to má pozitivní dopad např. na kvalitu vzdělávání dětí, ale i na sociální vztahy v rodině a ve společnosti.

Zateplením domů navíc dochází k výraznému snížení energetické náročnosti budov. „Úspory nákladů na vytápění díky zateplení dosahují v České republice v průměru 50%, u samostatně stojících rodinných domů z poválečného období do počátku 80. let minulého století to při komplexním zateplení může činit dokonce až 80 %,“ doplnil Pavel Zemene.

Nižší spotřebou energií tak šetříme nejen výdaje domácnosti, ale i životní prostředí a energetické zdroje. Izolace však mají i další výhody – pěnový polystyren je ekologický a jeho recyklací, po skončení životnosti stavby, lze získat až 80% energie spotřebované na jeho výrobu.

Věděli jste, že:

... v zemích s nížší energetickou náročností budov pro bydlení se projevuje podstatně méně tzv. zvýšená zimní úmrtnost (ZZÚ)?
... ZZÚ je téměř třikrát vyšší v domácnostech patřících mezi 25% nejchladnějších v porovnání s 25 % nejteplejších?
... okolo 33 % ZZÚ je připisováno respiračním onemocněním?
... okolo 40 % ZZÚ mají na svědomí kardiovaskulární onemocnění?
... chladné domácnosti zvyšují pravděpodobnost méně závažných onemocnění jako je nachlazení nebo chřipka?
... děti do dvou let věku mají 10krát vyšší riziko plicních onemocnění, žijí-li ve vlhkých a špatně větraných domech?
... izolace domů je od roku 1977 na Novém Zélandě povinná?
... úmrtnost v zimě je často horší v zemích s mírným klimatem, protože je zde snížená tendence přijímat preventivní opatření proti chladu?
... průměrný starý dům ztrácí 34% svého tepla stropem, 27% zdmi, 26% okny a 13 % podlahou?

Literatura:
1)  Howden-Chapman, P., Viggers, H., Chapman, R., O’Dea, D. Free, S., and O’Sullivan, K. 2009, Warm homes: drivers of the demand for heating in the residential sector in New Zealand Energy Policy
2)  Marmot Review Team, May 2011, ISBN 978–1–85750–343–2, The Health Impacts of Cold Homes and Fuel Poverty
3)  Healy J.D., J Epidemiol Community Health, 2003;57:784–789, Excess winter mortality in Europe: a cross country analysis identifying key risk factors,

Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 11 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení reprezentuje 90% českého trhu s EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 55 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"