neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

stomix

Zpracovala spol.: STOMIX s.r.o., dne 8.5.2015

ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ

certifikované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení

Řada panelových a bytových domů již je zateplena, některé z nich však bohužel nejsou zatepleny dostatečně a neodpovídají úrovni nynějších předpisů v oblasti energeticky přijatelného bydlení. Výjimkou není ani původní zateplení objektů s tloušťkou izolantu 40 – 50 mm, které dnes v souvislosti s výrazným nárůstem cen energií mají ekonomicky náročný provoz. Proto v současnosti stále častěji vyvstává otázka, jak „nedostatečně zateplené“ domy řešit, jak u již zateplených domů „navýšit tloušťku izolantu“ na potřebnou úroveň.

Do nedávné doby bylo nutné celý původní zateplovací systém odstranit a místo něj aplikovat systém nový. Rozpočet na tyto opravy tak zahrnoval nejen částku na pořízení nového zateplení, ale i nemalé náklady spojené s demontáží původního zateplení.

Společnost STOMIX® ve spolupráci s firmou ECORAW® vyvinula elegantní a ekonomicky výhodné řešení v podobě nového zateplovacího systému STX.THERM® SANA, který je založen na moderním způsobu injektovaného kotvení. Jedná se o jediné certifikované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení. Toto řešení je určeno nejen pro zdvojení stávajícího zateplení, ale i pro sanaci nestabilních zateplení – tzn., že ho je možné využít i v případech, kdy zateplení vykazuje poruchy stability (a hrozí riziko jeho zřícení).
Systémem STX.THERM® SANA lze navíc vyřešit obě záležitosti současně – zdvojení zateplení totiž můžete aplikovat i na stávající zateplovací systém, který vykazuje ztráty stability. Stávající nevyhovující zateplení tak zároveň zdvojíte i stabilizujete.

Provádění prací

Samotným pracím je nutné věnovat velkou pozornost a musí je vždy provádět firma, která byla patřičně proškolena a je vlastníkem licence na aplikaci příslušného systému.

Společnost STOMIX® je Vám schopna takovou proškolenou firmu zajistit nebo naopak i proškolit Vámi vybranou realizační firmu.
Součástí nabídky společnosti je i řada bezplatných služeb, např. návrh zateplení na míru, snímkování termokamerou, dohled v průběhu stavebních prací či pomoc s technickými detaily.
Pro více informací či zaslání prospektů zdarma volejte přímo společnost STOMIX®. Odborné informace k systému STX.THERM® SANA Vám poskytne produktový manažer Jiří Klásek (klasek@stomix.cz, 602 734 252).

Víte, že…
Systém STX.THERM® SANA se může aplikovat i na zateplení jiných výrobců?
Tímto systémem lze sanovat jakékoli kontaktní zateplovací systémy s izolantem z polystyrenu (bez ohledu na způsob kotvení systémů)?
Certifikační orgány v ČR ověřily vhodnost použití a doporučují systém STX.THERM® SANA jako vhodnou technologii na sanaci a zdvojování nestabilních zateplení?
Odolnost vůči dynamickému zatížení větrem je u systému STX.THERM® SANA až 3x vyšší, než požaduje česká norma při nejnepříznivějších výpočtových podmínkách?

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"