neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Právě se nacházíte v sekci: Stanovy


 

§  Stanovy  §

Zpracovala: Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři, dne 16.5.2015

Jak neudělat chybu při změně stanov!

Nový občanský zákoník přinesl pro většinu SVJ nutnost změnit stanovy tak, aby mu svými ustanoveními neodporovaly. Pro mnohá SVJ to znamená pouze naprosto zbytečné náklady na právníky, notáře, kolky atp. a podle toho také ke změně stanov přistupují. To je ovšem škoda a do jisté míry i prováhaná příležitost, neboť když už musí SVJ změnu stanov provést, bylo by dobré zapracovat do stanov i ustanovení, která zlepší fungování SVJ a vyřeší některé jejich chronické problémy.

Na co je tedy třeba dát si při změně stanov pozor?

1. Zakotvěte do stanov řešení situace s dlužníky

Velká část SVJ má problémy s  dlužníky a často je to jen kvůli tomu, že tato situace není ve  stanovách dostatečně postihnuta. Je tedy dobré do stanov zavést opatření proti dluž- níkům, a to jednak opatření preventivní (poplatky z  prodlení atd.), tak opatření ohledně vymáhání případných nedoplatků prostřednictvím výboru.

Zobrazit celý článek...


 

§ Stanovy §

Zpracovala: Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři, dne 16.7.2015

Co hrozí předsedům SVJ a jak nezanedbat své povinnosti?

S novým občanským zákoníkem se změnila úprava odpovědnosti statutárních orgánů, tedy předsedů SVJ a výborů. Přibylo i velké penzum nových povinností, které je někdy těžké vůbec sledovat, natož dodržovat. Jak se vyvarovat největších chyb a být dobrým předsedou SVJ jsme se zeptali právníků z Advokátní kanceláře Nemeth, Schwarz a partneři, která se specializuje na právo společenství vlastníků a provozuje internetový portál WWW.ZMENASTANOV.CZ.

Jaké jsou hlavní povinnosti předsedů SVJ a co hrozí předsedům při jejich nedodržení?

S novým občanským zákoníkem se od počátku roku 2014 podstatně změnil okruh povinností, které musí předsedové společenství vlastníků jednotek dodržovat. Vzhledem k tomu, že předsedové SVJ svou funkci vykonávají ve svém volném čase a většinou bez jakéhokoliv nároku na odměnu, jsou některé z těchto povinností a s nimi související sankce poměrně přísné.

Zobrazit celý článek...


 

§ Stanovy §

Zpracovala: Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři, dne 16.7.2015

Nejčastější problémy SVJ: Placení dluhů členy výboru, pokuta až ve výši 100.000,- Kč, notář při změně stanov a jiné…

Vzhledem k velkému množství dotazů, které nám přes portál WWW.ZMENASTANOV.CZ přišly po minulém článku o dlužnicích SVJ a odpovědnosti členů výboru, rozhodli jsme se nyní tuto problematiku probrat podrobněji, a zároveň představit i další časté problémy, s nimiž se SVJ potýkají. Mezi tyto problémy patří nemožnost najít do výboru dostatečný počet osob, které by chtěly tuto funkci vykonávat. Dále také dlouhodobá neusnášeníschopnost shromáždění v situaci, kdy většina členů jednotky pronajímá, nebo se na shromáždění nedostavuje. A konečně posledním problémem, který si mnoho SVJ bohužel neuvědomuje, je neplnění povinností vůči rejstříku SVJ. Krátce se podíváme také na novou informaci ohledně přítomnosti notáře na shromáždění SVJ.

Zobrazit celý článek...


 

Mediální partner:

rádce pro SVJ

Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"