neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Střešní zahrady

Zpracovala spol.: Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., dne 8.5.2015

Střešní zahrady Isover

Novinkou společnosti Isover je systém střešní zahrady s hydrofilní vatou, která se používá místo zeminy. Její největší výhodou je výrazně menší zatížení konstrukcí (minimálně polovinu oproti systému se zeminou).

Hydrofilní vata zde působí i jako tepelná izolace. Za sucha má 10x lepší izolační funkci než zemina a při plném nasycení vodou je to trojnásobně nižší tepelná vodivost než ve skladbě se zeminou. Mají velkou nasákavost vodou, proto je jejich použití vhodné i do tzv. retenčních střech.

Minerální desky jsou snadno vyměnitelné, což v případě jakékoli poruchy střešního pláště a nutné dodatečné opravy, znamená značné urychlení a snížení pracnosti. Nezanedbatelná je také podstatně nižší cena oproti ceně klasických zelených střech.

V tomto systému lze realizovat střechu s extenzivní zelení i systém s náročnějším intezivním ozeleněním.

Vegetační systémy extenzivní

Extenzívní vegetační střechy jsou takové, které kromě své estetické a ekologické funkce, jimiž se liší od běžného střešního pláště, nebu¬dou plnit žádnou další funkci a mají jen minimální nároky na údržbu. Tyto střechy jsou velmi nenáročné a cenově dostupné. Jsou vhodné pro použití u konstrukcí s menší únosností, protože minimálně přitěžují konstrukci. Jejich obvyklá tloušťka se pohybuje od 5 - 10cm. Většinou není potřeba systém umělého zavlažování.

Vegetační systémy intenzivní

Tyto střechy jsou opravdovými střešními zahradami. Kromě nízkých suchomilných rostlin můžeme zde můžeme osázet i keře či malé stromky. Jejich údržba je ale náročnejší. Nevyhneme se systému umělého zavlažování (kapkovou závlahou). Jsou vhodné pro použití u konstrukcí s vyšší únosností, zejména pro betonové stropy. Jejich obvyklá tloušťka sepohybuje od 20 cm, v závislosti na použitých rostlinách.

Údržba vegetačních střech

závisí na zvoleném způsobu pěstování. Při pěstování v klasické zemině si rostliny berou živiny z půdy bohaté na minerální látky. V případě pěstování v minerální vlně Cultilene je nutné rostlinám dodávat živiny uměle.
Po vysázení rostlin se zpravidla provede první zálivka, která obsahuje potřebné živiny. Stejně jako při pěstování v zemině i v hydroponii bychom měli respektovat potřeby rostlin na pH a poměr minerálních látek. V případě střešní zahrady s extenzivní zelení dávkujeme živiny cca 3x za vegetační sezónu. Při intenzivním ozelenění je vhodnější dávkování živin svěřit automatu, který živiny dávkuje při řízené závlaze

Příklad skladby střechy s extenzivním ozeleněním
1. ROSTLINY
2. KRYCÍ VRSTVA
3. VEGETAČNÍ VRSTVA
4. DRENÁŽNÍ VRSTVA
5. SEPARAČNÍ VRSTV A 
6. HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
7. TEPELNÁ IZOLACE
8. PAROZÁBRANA
9. NOSNÁ KONSTRUKCE

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"