neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Právě se nacházíte v sekci: Kotelna


 


 

AllTech - o topné soustavě

Zpracoval: Miroslav Svěrák, dne 1.7.2015

Největší černou dírou na peníze v bytových domech - topná soustava. Včetně velmi dobře zateplených domů!

Cena tepla stále roste. Proto zateplujeme, měníme okna, instalujeme indikátory či měřiče tepla, a při tom roční cena za vytápění neklesá úměrně naší snaze ušetřit.

Zobrazit celý článek...


 

Elektronické rozúčtování tepla

Zpracoval: Miroslav Svěrák, AllTech, dne 22.7.2015

Povinná instalace elektronického rozúčtování tepla - opravdu spravedlivé a účelné řešení?

Skutečně je možné očekávat úsporu tepla po instalaci indikátorů?

Od 1. 1. 2015 má každý vlastník nemovitosti s byty povinnost instalovat a pro vyúčtování tepla použít jeden ze tří legislativou schválených„systémů“ pro zjišťování dat, použitelných pro rozúčtování mezi jednotlivé byty.

Hlavním cílem je dosažení vyšší objektivní spravedlnosti při rozúčtování tepla. Jako vedlejší záměr, lze tušit snahu o zvýšení pocitu odpovědnosti každého uživatele bytu za množství skutečně spotřebovaného tepla. Otázkou však je, zda těchto cílů je možné v praxi dosáhnout, nebo se jim alespoň přiblížit, a jestli k tomu právě takto formulovaná zákonná povinnost může přispět. Pokud ne, pak je smysl takového direktivního opatření opravdu velmi diskutabilní. Zkusme se nad tím společně zamyslet …

Zobrazit celý článek...


 

Spravedlivé rozúčtování tepla

Zpracoval: Miroslav Svěrák (autor je odborníkem na vytápění, regulaci a měření tepla), dne 1.5.2015

Může být v domech s termostatickými hlavicemi rozúčtování tepla spravedlivé?

Termostatické hlavice jsou dnes instalované ve většině bytových domů. Více jak v polovině domů jsou již instalované indikátory topných nákladů a zbylou část těchto domů jejich osazení čeká do konce prosince 2014. Povinnost instalovat systém, umožňující rozúčtování podle spotřeby tepla v jednotlivých bytech, vyplývá ze zákona. Je však instalace termostatických hlavic a osazení indikátorů na jednotlivé radiátory opravdu tou správnou cestou k dosažení úspory tepla a následně spravedlivého rozúčtování? Správná odpověď je ANO i NE.

ANO platí pro domy, kde současně s výměnou či instalací termostatických hlavic a především současně se zateplením domu, bylo provedeno takové nastavení topné soustavy, která zohledňuje skutečné tepelné ztráty domu po provedeném zateplení a zároveň zohledňuje skutečný stav topné soustavy.

Zobrazit celý článek...


 

Drahý provoz vytápěcí soustavy

Zpracovala spol.: AllTech, dne 5.4.2015

Řešení drahého provozu vytápěcí soustavy

Až 90% bytových domů platí za vytápění více, než je nutné. Cena tepla stále roste, ale za vysoké náklady nelze vždy vinit jen dodavatele tepla. Svůj díl na zbytečně vysokých nákladech má i majitel domu (SVJ, bytové družstvo) i samotní uživatelé bytů.

Cenu tepla majitel domu příliš neovlivní, ale i tak může významným způsobem ušetřit náklady za vytápění

1. Zajištěním správného fungování topné soustavy jako celku. Jedná se o souhrn služeb a drobných zásahů do topného systému, prováděných odborníkem za úplatu. Náklady jsou ve srovnání se zateplením mnohem nižší, proto si je může dovolit každý objekt. Pokud je soustava seřízena kvalitně, vrátí se Vám investice mnohem rychleji než při zateplení (zateplení 15-30 let, seřízení soustavy 2 až 6 let, typicky 3až 4 roky).

2. Informováním jednotlivých uživatelů o pravidlech úsporného chování, pokud je již vytápěcí soustava kvalitně seřízená. Jde o souhrn obecně platných pravidel, jejichž dodržením může každý uživatel přispět k výraznému snížení platby za teplo a nic jej to při tom nestojí. Některé z těch nejdůležitějších jsem pro Vás připravil na závěr svého příspěvku.

Zobrazit celý článek...


 

Regulace topných soustav

Zpracoval: Miroslav Svěrák (autor je odborníkem na vytápění, regulaci a měření tepla), dne 28.7.2015

Jak neplatit teplárně teplo, které nepotřebujete!

Máte v domě instalované termostatické hlavice?

Termostatické hlavice jsou silným nástrojem, který zvyšuje komfort bydlení a současně snižuje náklady za vytápění. Jsou automatickým regulátorem – správně tedy mají zcela automaticky regulovat topení a udržovat nastavenou teplotu v místnosti.

Fungují vaše hlavice opravdu správně?

Aby termostatické hlavice správně fungovaly, potřebují ke svému provozu určité podmínky. Tyto podmínky je nutné zajistit provedením „hydraulického zaregulování topné soustavy“. Pokud není soustava jako celek zaregulována, pak hlavice neplní svojí funkci dostatečně a často se z nich stávají pouhé hloupé uzávěry. Tento jinak silný nástroj k úsporám za teplo je pak nástrojem neúčinným a nefunkčním.

Zobrazit celý článek...


 

Alternativní zdroje tepla

Zpracoval: Miroslav Svěrák (autor je odborníkem na vytápění, regulaci a měření tepla), dne 1.7.2015

Tepelná čerpadla - levné teplo pro bytové domy

Nárůst cen energií zvýšil poptávku po tepelných čerpadlech a umožnil jejich použití dokonce i pro panelové domy. Kvalita T.Č. se stále zvyšuje a stroje některých výrobců mají technické parametry, o jakých se nám před 10 lety mohlo jenom zdát. Díky malým provozním nákladům úspěšně konkurují plynovým kotelnám. Mohou být instalována téměř do každého objektu a díky tomu konkurují i „levnému“ dálkovému vytápění z odpadního tepla elektráren a továren.

Princip tepelného čerpadla: malou část energie pro svůj provoz odebere ze sítě ve formě elektřiny a větší část získává využitím fyzikálních principů z okolního prostředí – vzduchu nebo země. Poměr bývá nejčastěji 1:3, tedy při 1 kWh spotřebované elektřiny dodá do topení 3 kWh tepla.

Pořizovací cena pro bytové domy je vyšší, než u plynové kotelny. Plyn je však stále dražší a tak není výjimkou návratnost investice 4 nebo 5 let ve srovnání s dálkovým topením z plynových zdrojů! Při ceně tepla nad 450,- Kč/GJ, již má smysl nechat si zpracovat posouzení a kalkulaci. Při ceně tepla 600,- Kč/GJ, bude T.Č. vaším favoritem. Je však nutné individuální posouzení.

Zobrazit celý článek...


 

Regulace topení

Zpracoval: Miroslav Svěrák (autor je odborníkem na vytápění, regulaci a měření tepla), dne 1.7.2015

Regulace spotřeby tepla – nejrychlejší úspory v bytových domech

Těžko u bytových domů najdeme investici s rychlejší návratností, než je investice do regulace vytápění, zejména pak do radiátorových ventilů s termostatickými hlavicemi. Pokud ještě nemáte zcela vyřešený tento základní stupeň regulace, přicházíte jistě o nemalé částky každou zimu. V běžném panelovém domě napojeném na CZT hovoříme o úsporách 10 až 25% a době návratnosti od 1 do 4 topných sezón, typicky za dvě topná období. Zpravidla čím větší dům, tím rychlejší návratnost.

Jak to funguje?

Termostatická hlavice udržuje přivíráním radiátorového ventilu nastavenou teplotu v místnosti s „přesností“ ± cca 1°C. Přivíráním ventilu, se zmenšuje průtok radiátorem a snižuje množství tepla předaného do místnosti a naopak. Tímto způsobem jsou v bytech zohledněny tzv. „vnitřní a vnější tepelné zisky“. Vnitřním ziskem je např. ztrátové teplo domácích spotřebičů (svícení, vaření, chlazení, počítače atd., a také lidé pohybující se v místnosti vyzařují 50 až 300 W na osobu!). Vnějším ziskem je sluneční energie, předaná zahříváním oken nebo zdí a to i u zateplených objektů. Jednoduše řečeno: „je-li dostatek tepla z vaření, svícení a slunce, pak není třeba tolik topit, hlavice automaticky přivře ventil, sníží průtok vody radiátorem a tím šetří náklady za teplo.

Zobrazit celý článek...


 

Zdroje tepla

Zpracoval: Miroslav Svěrák (autor je odborníkem na vytápění, regulaci a měření tepla), dne 15.7.2015

Je výhodné odpojení od CZT a zřízení vlastního zdroje tepla?

Posouzení je vždy individuální a zobecňování někdy vede k dezinformacím. I přes to se dá při současných cenách uplatnit následující pravidlo: pokud je Vaše cena za vytápění kolem 380 Kč/GJ, lze doporučit setrvání u CZT.

Přechod na vlastní zdroj z čistě finančních důvodů pro Vás nemusí být vždy výhodný. Eventuálně máte jedinou rozumnou volbu - tepelná čerpadla. Ta však nejde realizovat ve všech objektech s rozumnými náklady, je nutné individuální posouzení. Snadněji naleznou T.Č. uplatnění spíše u menších domů s tepelnými ztrátami kolem 100 kW. Při ceně dálkového tepla již kolem 500Kč/GJ, může být vlastní zdroj velmi výhodný. Nejvýhodnější je opět tepelné čerpadlo, ovšem stále s otazníky. Nejčastější je pak přechod na vlastní plynovou kotelnu s použitím např. kondenzačních kotlů. Pro větší objekty a výkony lze řadit do kaskád plynové kotle, i tepelná čerpadla. Bývá to technicky i finančně výhodnější, než použití jednoho „velikého“ kotle.

Zobrazit celý článek...


 

Hlučná topící soustava

Zpracoval: Ing. Michal Klitsch odborník na vyvažování topných soustav, dne 9.3.2015

Trápí Vás hlučnost vytápěcí soustavy?

Pokud máte v bytě správnou tepelnou pohodu a vytápěcí soustava pracuje nehlučně, je vše v pořádku. Je-li provoz vytápěcí soustavy provázen hlukem, klepáním, šuměním a bubláním v radiátorech, je nutné zavolat odborníka, aby zjistil proč se to děje. Tyto zvuky signalizují nesprávné a neekonomické provozování Vaši vytápěcí soustavy. Problémem je také příliš teplá voda ve zpátečce z radiátoru. Většina činžovních a panelových domů je projektována na teplotní rozdíl mezi přívodem a zpátečkou radiátoru 20°C. Je-li tedy radiátor celý teplý – dole téměř stejně jako nahoře, je to také jasným projevem závady.

Trápí Vás hlučnost vytápěcí soustavy?

Pokud máte v bytě správnou tepelnou pohodu a vytápěcí soustava pracuje nehlučně, je vše v pořádku. Je-li provoz vytápěcí soustavy provázen hlukem, klepáním, šuměním a bubláním v radiátorech, je nutné zavolat odborníka, aby zjistil proč se to děje. Tyto zvuky signalizují nesprávné a neekonomické provozování Vaši vytápěcí soustavy.

Zobrazit celý článek...


 

logo-softlink

Zpracoval: Ing. Ján Vlček, SOFTLINK s.r.o., dne 22.7.2015

Denostupňová metoda – spravedlivé a průhledné rozúčtování nákladů na teplo

Jak již vědí nejenom odborníci v dané oblasti, ale i zainteresovaná část veřejnosti, dnem 4. listopadu 2014 vstoupila v platnost nová Vyhláška 237, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb. Změn ve vyhlášce není mnoho, ale jsou poměrně významné, protože jasně stanovují, jakými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie mají být vybaveny byty a nebytové prostory v budovách s centrální dodávkou tepla. Faktem je, že tato část legislativy byla doposud trochu zamlžená a ne-li děravá. Detailněji byla odbornými předpisy a vyhláškami popsána pouze metoda měření na radiátorech, protože je z principu nejkomplikovanější a také nejchoulostivější z pohledu správnosti její aplikace. Zejména u neodborníků však mohl vzniknout právě opačný dojem – a sice že nejlepší je to, o čem se nejvíce píše…

Zobrazit celý článek...


 

logoach

Zpracovala spol.: AC Heating, dne 20.6.2015

Způsob jak zlevnit teplo v bytovém domě – vlastní „kotelnou“

V poslední době je téma ceny tepla pro bytové domy stále více a více diskutované. S novým rokem došlo v mnoha lokalitách k dalšímu zdražení tepla. Proto majitelé domů a bytů hledají možnosti, jak cenu tepla snížit, nebo jak snížit množství potřebného tepla.

Jedním z opatření může být odpojení od CZT a vybudování lokální výtopny přímo v domě. Zdrojem může být plynový kotel nebo tepelné čerpadlo, případně kombinace obou zdrojů. K lokální výtopně s plynovým kotlem se však kompetentní orgány řady měst staví tak, že plynový kotel nepovolí s ohledem na překročení emisních limitů a s tím spojeným znečištěním. Zbývá tak druhá možnost, lokální výtopna (kotelna) s tepelným čerpadlem. Lokální kotelnou je možné výrazně snížit cenu tepla jak pro vytápění, tak i pro ohřev užitkové vody. Tímto opatřením stoupne cena bytů. Toto řešení se stává pro již zateplené domy další možností významné úspory nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody.

Zobrazit celý článek...


 

Servis topení

Zpracoval: Pavel Zeman, DEMVED a.s., dne 1.5.2015

Těsnění úniků vody a plynu inženýrských sítí bytových domů

Každá inženýrská síť v průběhu životnosti vykazuje drobné závady, ne jinak tomu je i u systémů topení, rozvodů vody, kanalizací a plynu. Úniky vody a plynu ze systému jsou častým jevem. Největším problémem je pak zjištění místa úniku kapaliny a plynu. Proto je vhodné na tyto závady aplikovat těsnící prostředky, které sami najdou místo úniku a toto místo pak i sami zatěsní. Tímto dojde k rychlému odstranění závady a ke snížení nákladů na opravy. Zároveň budou odstraněny úniky o kterých ani nevíme.

Těsnící prostředky pracují na bázi rozpuštěných minerálních krystalů. Těsnící prostředek se naplní pumpou do oběhu vody topného systému a ve velmi krátké době samočinně vytváří krystal, který trvale utěsnění místo úniku. Další předností při použití těsnících prostředků je skutečnost, že se např. topný systém nemusí vyřadit z provozu, což je v průběhu topné sezóny důležitým faktorem.

Zobrait celý článek...


 

KEA

Zpracovala: Krajská energetická agentura Moravskoslezkého kraje, o.p.s., dne 28.4.2015

Odpojení od dálkového vytápění by mělo proběhnout pouze po důkladném spočítání veškerých nákladů

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje (KEA) prozkoumala v rámci své činnosti pro Moravskoslezský kraj nabídky alternativních dodavatelů tepelných zdrojů. Výsledkem zjištění je alarmující fakt: dodavatelé, kteří při odpojení od dálkového vytápění slibují cenu tepla pouhých 300 Kč/GJ, do svých nabídek často nezapočítávají provozní a veškeré investiční náklady včetně finančních. Při ceně dálkového tepla do 600 Kč/GJ se dle výpočtů KEA nevyplatí přecházet na tepelná čerpadla či další alternativní formy vytápění.

Pokud považuje zákazník nebo koncový spotřebitel platbu za dodávky tepla za vysokou, je nutno hledat důvod. Mnohdy jde o velkou spotřebu energie způsobenou zbytečně vysokou teplotou v místnosti nebo velkou tepelnou ztrátou nezatepleného objektu, případně obojím.

Zobrazit celý článek...


 

Rozúčtování - náklady na vytápění

Napsal: Ing. Ján Vlček
Ing. Jaromír Charvát

Lze spravedlivě rozúčtovat náklady na vytápění v paneláku?

Několik důvodů, proč měřit a rozpočítávat spotřebu tepla v bytovém domě pomocí denostupňové metody, která funguje automaticky on-line 24 hodin denně. V systému CEM můžeme sledovat denostupňové měření v grafech v reálném čase!

Smart bytový dům, inteligentní bytový dům nebo chytrý bytový dům je dům, který máme plně pod provozní kontrolou on-line. Spotřeba tepla je z pohledu nákladů na bydlení klíčová, proto on-line monitoring spotřeby tepla a vody včetně kontroly jejich dodávky s cílem zamezit ztrátám a únikům a poskytnout uživatelům spravedlivé rozúčtování na jednotlivé bytové jednotky je základní významnou vlastností systému.

Zobrazit celý článek...


 

Tepelná čerpadla

Zpracoval: Lev Musil, dne 4.7.2015

Chcete šetřit výdaje za teplove Vašem bytovém domě?

V současné době každý z nás hledá možnosti úspor. Pokud hledáte cestu úspory nákladů za teplo v bytě, třeba Vás inspiruje náš článek o instalaci tepelných čerpadel na zakázce v bytovém domě v Brně, Vsetínská 8-18, kde čerpadla vytápí 150 bytů o celkové ploše 9200m2. Nájemníci si instalací tepelných čerpadel zlevnili teplo z 670 Kč/GJ na cca 360 Kč/GJ.

Instalace tepelných čerpadel na Vsetínské 8-18 probíhala v zimním období 2012-2013, proto nebylo možné provést delší přerušení dodávek tepla a teplé vody pro celý bytový objekt s cca 350 nájemníky. Do objektu byla jako zdroj tepla umístěna 4 tepelná čerpadla typu glykol-voda se dvěma suchými chladiči umístěnými na střeše. Kvůli stáří domu a kvalitě střechy statik navrhl konstrukci na střechu, kdy suchý chladič nestojí přímo na střeše, ale na roznášecí konstrukci ležící na nosných zdech domu a následně na speciálních pružinách ke snížení hluku. V suchém chladiči proudí nezámrzná kapalina (glykol), která je potrubím po fasádě vedena k tepelným čerpadlům umístěným ve strojovně v přízemí domu Vsetínská 14. Po fasádě jsou vedeny dvě dvojice potrubí přes úchyty, kotvené přímo do pláště domu, které nesou celou váhu potrubí s glykolem i oplechování.

Zobrazit celý článek...


 

Tepelná čerpadla - TC MACH

Zpracovala spol.: TC MACH s. r. o., dne 8.5.2015

Chcete levné teplo a teplou vodu jako my?

„V současné době každý z nás hledá možnosti úspor. I my jsem je hledali pro náš bytový dům s cca 200 nájemníky. Prvních úspor jsme dosáhli zateplením objektu a výměnou oken, tím jsme snížili množství spotřebovaného tepla o cca 50%. Instalací tepelných čerpadel MACH jsme následně zlevnili teplo z 670 Kč/GJ na cca 340 Kč/GJ“, říká Ing. Zdeněk Kobza, předseda bytového družstva Spodní 12, Brno.

Kdy jste tepelná čerpadla MACH instalovali?

Tepelná čerpadla jsme instalovali na podzim roku 2012 a v současnosti za sebou máme první topnou sezónu, za níž jsme odebrali z CZT cca 20 GJ a přes 900 GJ vyrobila samotná tepelná čerpadla. Nyní nás čeká období (do začátku topné sezóny), kdy budou tepelná čerpadla vyrábět teplou užitkovou vodu bez podpory teplárny. Rozdíl v pořizovacích nákladech za GJ z obou zdrojů je obrovský.

Zobrazit celý článek...


 

thermona

Zpracovala spol.: TERMONA s.r.o., dne 10.4.2015

Kaskádové kotelny

V roce 2012 je společnost Thermona už posledním českým výrobcem plynových kotlů. Od 90. let minulého století se synonymem pro kaskádové kotelny stalo unikátní technické řešení této úspěšné brněnské firmy. Kaskádové kotelny tvořené kondenzačními kotli THERM a ostatním technickým zařízením představují mimořádně výhodné řešení zdroje tepla a teplé vody pro větší objekty. Kromě průmyslových objektů se řešení vytápění kaskádovými kotelnami osvědčuje i u bytových domů, mimořádné krátká doba návratnosti vložené investice, nízké dlouhodobé provozní náklady a úspory ve spotřebě plynu, jsou příležitostí pro zájemce pro odpojení od CZT, zvláště bytové domy.

Systém kaskádových kotelen s výraznou úsporou nahradí dodávky dálkového tepla nebo staré kotle v domovních kotelnách. Výhodnost takové investice lze dokumentovat na referenční zakázce 11 domovních kotelen pro Stavební bytové družstvo ve Studénce.

Zobrazit celý článek...


 

vaillan

Zpracoval: Ing. Libor Hrabačka Tepelná čerpadla Vaillant geo-THERM, dne 26.4.2015

Vaillant – moderní tepelná technika s tradicí

Společnost Vaillant se od svého vzniku před více než sto třiceti lety stala synonynem pro vytápění a přípravu teplé vody. V jejím sortimentu najdeme např. závěsné a stacionární plynové kotle, průtokové a zásobníkové ohřívače teplé vody, solární systémy a v neposlední řadě tepelná čerpadla. Velký důraz se klade na kvalitu všech výrobků, inovaci a technickou podporu.

Dceřiná společnost Vaillant Group Czech s.r.o., která byla založena v roce 1992 a jež sídlí v rozsáhlém areálu v Chrášťanech nedaleko Prahy, patří do mezinárodní skupiny Vaillant Group. Tato skupina zahrnuje osm silných značek, mezi jinými také Protherm, a patří mezi největší společností v Evropě v oboru vytápění a přípravy teplé vody. Její produkty najdeme v celé střední a západní Evropě, dále v Turecku a Číně.

Z historie firmy

Počátky firmy se datují do druhé poloviny devatenáctého století, konkrétně do roku 1874, ve kterém instalatér Johann Vaillant zakládá v německém Remscheidu firmu na výrobu kotlů a postupně získává velké úspěchy se svým uzavřeným systémem ohřevu vody. Značka pro Vaillant – zajíc ve vejci, která vznikla v roce 1899, je již navždy spojena s plynovými ohřívači teplé vody a centrálním vytápěním.

Zobrazit celý článek...


Mediální partner:

rádce pro SVJ

Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"