neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Tepelná čerpadla - TC MACH

Zpracovala spol.: TC MACH s. r. o., dne 8.5.2015

Chcete levné teplo a teplou vodu jako my?

„V současné době každý z nás hledá možnosti úspor. I my jsem je hledali pro náš bytový dům s cca 200 nájemníky. Prvních úspor jsme dosáhli zateplením objektu a výměnou oken, tím jsme snížili množství spotřebovaného tepla o cca 50%. Instalací tepelných čerpadel MACH jsme následně zlevnili teplo z 670 Kč/GJ na cca 340 Kč/GJ“, říká Ing. Zdeněk Kobza, předseda bytového družstva Spodní 12, Brno.

Kdy jste tepelná čerpadla MACH instalovali?

Tepelná čerpadla jsme instalovali na podzim roku 2012 a v současnosti za sebou máme první topnou sezónu, za níž jsme odebrali z CZT cca 20 GJ a přes 900 GJ vyrobila samotná tepelná čerpadla. Nyní nás čeká období (do začátku topné sezóny), kdy budou tepelná čerpadla vyrábět teplou užitkovou vodu bez podpory teplárny. Rozdíl v pořizovacích nákladech za GJ z obou zdrojů je obrovský.

To vypadá zajímavě. Jaká byla výše Vaší investice do zařízení?

Cena celé zakázky na náš 13 patrový bytový dům byla cca 3,7 milionu Kč včetně DPH. Počítáme, že do 8 let by se nám měla investice vrátit.

Můžete čtenářům trochu přiblížit instalaci tohoto netradičního obnovitelného zdroje?

Na počátku jsme museli majitele bytů přesvědčit o výhodnosti realizace. Setkávali jsme se s námitkami na hlučnost, že to nebude fungovat, že budeme mít zimu, a podobě. Instalace začala projektovou fází a výběrem dodavatele. Obecně se o tepelných čerpadlech říká, že k sobě potřebují vrty a berou teplo ze země. Firma TC MACH jako generální dodavatel přišla s řešením, kdy teplo se bere ze vzduchu. Na střeše můžete vidět suchý chladič (viz. obrázek, poznámka redakce), vnitřníschodišťovou částí domu vede potrubí do suterénu domu, kde jsou umístěna samotná tepelná čerpadla. Ostatní technologie jako boilery a expanzní nádoby najdete ve výměníkové místnosti. Teplárnu nyní používáme jako pomocný zdroj tepla. Generální dodavatel nás připojil na svůj centrální dipečink a i já si můžu sám na dálku přes den kontrolovat chod a spotřebu nového zařízení.

Co je to suchý chladič? A proč jej máte na střeše?

Suchým chladičem proudí nezámrzná kapalina, kam se předává teplo ze vzduchu a to je následně přivedeno k tepelným čerpadlům a přes ně se předává do topení a do teplé vody. Suché chladiče díky své konstrukci a ventilátorům, jak jsem už řekl, odebírají teplo ze vzduchu, a proto musí stát venku.Kolem domu nemáme místo a také jsme toto zařízení chtěli chránit před případným poškozením. Naše rovná střecha byla ideální řešení.

A jak je to s hlučností tepelných čerpadel?

Generální dodavatel nechal odbornou firmou provést měření hluku a ve všech měřených bytech i v okolí domu jsou přísné hlukové normy splněny. Na toto bych chtěl případné zájemce o tepelná čerpadla upozornit, že je nutné řešit hluk už v přípravné fázi, jako jsme to udělali my. Většinou levná řešení právě tyto hlukové normy nesplňují. My máme na suchých chladičích pomaloběžné ventilátory, čímž eliminujeme venkovní hluk. A hluk z kompresorů tepelných čerpadel jsme vyřešili jejich umístěním do technického podlaží a dalšími protihlukovými úpravami, jako použití Rockwool izolace na montážní poklopy, apod.

Co nám můžete říci pane předsedo na závěr?

Po první topné sezóně se jeví instalace tepelných čerpadel pro naše bytové družstvo jako velice zajímavá investice. Nicméně upozorňuji budoucí zájemce o tuto technologii, že bez důkladné přípravy investice – jako je studie proveditelnosti, stanoviska příslušných dotčených orgánů, prováděcí dokumentace, možnost vyregulování otopné soustavy - jde o hazard s vloženými investicemi. Ne každý dodavatel této technologie Vás na tyto aspekty upozorní a výsledná cenová nabídka je o dost vzdálena té původní…

Děkuji za rozhovor.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"