neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Tepelná čerpadla

Zpracoval: Lev Musil, dne 4.7.2015

Chcete šetřit výdaje za teplove Vašem bytovém domě?

V současné době každý z nás hledá možnosti úspor. Pokud hledáte cestu úspory nákladů za teplo v bytě, třeba Vás inspiruje náš článek o instalaci tepelných čerpadel na zakázce v bytovém domě v Brně, Vsetínská 8-18, kde čerpadla vytápí 150 bytů o celkové ploše 9200m2. Nájemníci si instalací tepelných čerpadel zlevnili teplo z 670 Kč/GJ na cca 360 Kč/GJ.

Instalace tepelných čerpadel na Vsetínské 8-18 probíhala v zimním období 2012-2013, proto nebylo možné provést delší přerušení dodávek tepla a teplé vody pro celý bytový objekt s cca 350 nájemníky. Do objektu byla jako zdroj tepla umístěna 4 tepelná čerpadla typu glykol-voda se dvěma suchými chladiči umístěnými na střeše. Kvůli stáří domu a kvalitě střechy statik navrhl konstrukci na střechu, kdy suchý chladič nestojí přímo na střeše, ale na roznášecí konstrukci ležící na nosných zdech domu a následně na speciálních pružinách ke snížení hluku. V suchém chladiči proudí nezámrzná kapalina (glykol), která je potrubím po fasádě vedena k tepelným čerpadlům umístěným ve strojovně v přízemí domu Vsetínská 14. Po fasádě jsou vedeny dvě dvojice potrubí přes úchyty, kotvené přímo do pláště domu, které nesou celou váhu potrubí s glykolem i oplechování. Při venkovní teplotě cca -6°C se tepelná čerpadla odstaví a teplo dodává teplárna (CZT). Tepelný výkon z CZT je automaticky řízen a jeho využití je pro ekonomiku vytápění co nejmenší. Teplota, od které se odstaví tepelná čerpadla a topí CZT, je dána především teplotou topné vody nutnou pro radiátory.

Aby nájemníci mohli dosahovat vyšších úspor, je vhodné mít otevřené veškeré termohlavice na radiátorech minimálně na stupeň 3, aby voda proudila celým systémem a do domu dodávali teplo všechny radiátory. Hromadné zavírání/otvírání termohlavic a větrání způsobuje špičkové výkyvy ve výkonu, kdy chybějící výkon je následně dodán přes teplárnu i při vyšších venkovních teplotách, Ale za výrazně vyšší cenu.

Tepelná čerpadla, oběhová čerpadla i ventilátory na suchých chladicích jsou zdrojem hluku a vibrací.
Hygienické normy uvádí maximální povolené hodnoty pro hluk pro noc ve chráněných prostorách (jako je pokoj nebo ložnice) a v případě výrazné špičky při nějaké frekvenci je povolená hodnota 25 dB. Pro venkovní prostor norma mluví o nočních limitech 40 dB. Na akci bylo použito několik protihlukových opatření – například zmiňované isotopy a protihlukové stěny na suchých chladičích na střeše, dále tlumiče chvění na potrubí u tepelných čerpadel, oběhových čerpadel na glykolové straně či u suchých chladičů. Tepelná čerpadla leží na tlumičích vibrací – sylomerech. Hluk pomaloběžných ventilátorů je řízen frekvenčními měniči. Měření akreditovaným pracovníkem prokázalo, že maximální povolené hygienické hodnoty dle normy jsou splněny.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"