neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

logoach

Zpracovala spol.: AC Heating, dne 20.6.2015

Způsob jak zlevnit teplo v bytovém domě – vlastní „kotelnou“

V poslední době je téma ceny tepla pro bytové domy stále více a více diskutované. S novým rokem došlo v mnoha lokalitách k dalšímu zdražení tepla. Proto majitelé domů a bytů hledají možnosti, jak cenu tepla snížit, nebo jak snížit množství potřebného tepla.

Jedním z opatření může být odpojení od CZT a vybudování lokální výtopny přímo v domě. Zdrojem může být plynový kotel nebo tepelné čerpadlo, případně kombinace obou zdrojů. K lokální výtopně s plynovým kotlem se však kompetentní orgány řady měst staví tak, že plynový kotel nepovolí s ohledem na překročení emisních limitů a s tím spojeným znečištěním. Zbývá tak druhá možnost, lokální výtopna (kotelna) s tepelným čerpadlem. Lokální kotelnou je možné výrazně snížit cenu tepla jak pro vytápění, tak i pro ohřev užitkové vody. Tímto opatřením stoupne cena bytů. Toto řešení se stává pro již zateplené domy další možností významné úspory nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody.

Co získáte odpojením od CZT a zřízením lokální výtopny s tepelným čerpadlem?

- Nezávislost na dodavateli tepla
- Snížení nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody
- Snížení ztrát rozvodů
- Optimalizaci ekvitermního řízení topnéhozdroje
- Dálkovou správu topného zdroje (umožňuje-li to použitá technologie a regulace)
- Monitorování provozu topného zdroje (umožňuje-li to použitá technologie a regulace)
- Službu dispečink (je-li v nabídce realizačnífirmy)
- Spotřebu tepla pod kontrolou
- Platit budete jen za skutečně spotřebovanéteplo

Výsledky z realizace bytového domu v Jirkově

Instalace tepelných čerpadel proběhla v létě roku 2011.
Dům má 2 vchody, 4 podlaží a 24 bytů. Je zateplen a má nová okna. Obytná plocha je cca 1300 m2. V objektu je instalována kaskáda tepelných čerpadel vzduch-voda s plynulou regulací výkonu o celkovém výkonu 80 kW. Doplňkovým zdrojem je elektrický kotel. Zdroj tepla je vyžíván pro vytápění i ohřev užitkové vody.

Před instalací tepelných čerpadel (do roku 2010) byla průměrná roční spotřeba 427 GJ za vytápění (0,33 GJ/m2) a 189 GJ na ohřev užitkové vody
Denní spotřeba teplé vody cca 1,8 m3 ? Po instalaci tepelných čerpadel v roce 2011 byla průměrná spotřeba tepla za uplynulé 3 topné sezony 330 GJ (0,25 GJ/m2) a 158GJ na ohřev užitkové vody
Celková úspora přechodem na nízkoteplotní zdroj tepla s ekvitermní regulací je128 GJ

Náklady na vytápění a ohřev užitkové vody za topnou sezonu 2012/2013

Spotřeba tepla na vytápění: 319,6 GJ
Spotřeba tepla na ohřev užitkové vody:149,5 GJ
Cena GJ: 372 Kč (vč. DPH 21 % a poplatkuza rezervovaný příkon 3x 160 A)
Celková cena za elektrickou energii za vytápění a TUV: 174.361,- Kč (společnost ČEZ)
Průměrný topný faktor: 2,28 (zahrnuje celkovou spotřebu elektrické energie kotelny-tepelná čerpadla, bivalentní elektrokotel, sanitace zásobníků TUV, oběhová čerpadla,světlo)
Měrná potřeba tepla na vytápění: 0,25 GJ/m2
Měrné náklady na vytápění: 134,10 Kč/m2
Měrné náklady na ohřev užitkové vody:84,65 Kč/m3

Podtrženo, sečteno, dnes jsou celkové náklady tohoto domu na přibližně 51% původní ceny za vytápění a ohřev užitkové vody. Pro jednu bytovou jednotku je průměrná cena za spotřebované teplo 7.265,- Kč.

Zpracujeme Vám nabídku na novou kotelnu bezplatně

Máte-li zájem o řešení vytápění a ohřevu užitkové vody vašeho bytového domu tepelnými čerpadly, neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. Jsme připraveni vám zpracovat konkrétní návrh na váš bytový dům včetně ekonomické rozvahy.
Společnost KuFi INT, s.r.o. je česká společnost, která jako první uvedla na trh v ČR tepelná čerpadla s plynulou regulací výkonu a to pod značkou AC Heating Convert AW.

Bytový dům v Brně

Tepelná čerpadla byla instalována na začátku roku 2014.
Tepelná čerpadla jsou zde propojena s fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 18 kW, která částečně pokrývá spotřebu elektrickou energie tepelných čerpadel. Součinnost a efektivní využití vyrobené energie zajišťuje regulace AC Heating xCC.

Dům má 1 vchod, 4 podlaží a 16 bytů. Je zateplen a má nová okna. Obytná plocha je cca 1035 m2. V objektu je instalována kaskáda tepelných čerpadel vzduch-voda s plynulou regulací výkonu o celkovém výkonu 56 kW. Doplňkovým zdrojem je elektrický kotel. Zdroj tepla je vyžíván pro vytápění i ohřev užitkové vody.
Spotřeba tepla na vytápění: 230 GJ
Spotřeba tepla na ohřev užitkové vody:99 GJ
Cena GJ: 232,- Kč (vč. DPH 21% a poplatku za rezervovaný příkon 3x 63 A) bez započtení výroby elektřiny z vlastní elektrárny
Cena GJ: 95,- Kč (vč. DPH 21 % a poplatku za rezervovaný příkon 3x 63 A) se započtením výroby elektřiny z vlastní elektrárny
Celková cena za elektrickou energii za vytápění a TUV se zohledněním vlastní výroby: 31.300,- Kč (společnost EON)
Měrná potřeba tepla na vytápění: 0,22 GJ/m2
Měrné náklady na vytápění a ohřev užitkové vody: 29,- Kč/m2!!!!!!!!

Cena tepla vyrobeného tepelným čerpadlem po započítání všech nákladů, zdůrazňuji všech nákladů na provoz je 230 až 350 Kč za GJ. Při využití FVE (fotovoltaické elektrárny na střeše domu) pak výrazně klesá a to až pod 100Kč za GJ. Prokazatelné úspory a nízké provozní náklady lokální výtopny s tepelnými čerpadly jsou realitou.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"