neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Zdroje tepla

Zpracoval: Miroslav Svěrák (autor je odborníkem na vytápění, regulaci a měření tepla), dne 15.7.2015

Je výhodné odpojení od CZT a zřízení vlastního zdroje tepla?

Posouzení je vždy individuální a zobecňování někdy vede k dezinformacím. I přes to se dá při současných cenách uplatnit následující pravidlo: pokud je Vaše cena za vytápění kolem 380 Kč/GJ, lze doporučit setrvání u CZT.

Přechod na vlastní zdroj z čistě finančních důvodů pro Vás nemusí být vždy výhodný. Eventuálně máte jedinou rozumnou volbu - tepelná čerpadla. Ta však nejde realizovat ve všech objektech s rozumnými náklady, je nutné individuální posouzení. Snadněji naleznou T.Č. uplatnění spíše u menších domů s tepelnými ztrátami kolem 100 kW. Při ceně dálkového tepla již kolem 500Kč/GJ, může být vlastní zdroj velmi výhodný. Nejvýhodnější je opět tepelné čerpadlo, ovšem stále s otazníky. Nejčastější je pak přechod na vlastní plynovou kotelnu s použitím např. kondenzačních kotlů. Pro větší objekty a výkony lze řadit do kaskád plynové kotle, i tepelná čerpadla. Bývá to technicky i finančně výhodnější, než použití jednoho „velikého“ kotle.

Ve fázi projektu významně ovlivníte cenu i užitnou hodnotu

Umístění strojovny, řešení přípojky plynu, komína, přípojky elektřiny, napojení na vnitřní rozvody, jaké náklady jsou s tím spojené? To Vám orientačně jistě sdělí zástupce odborné firmy, ovšem reálné vyčíslení nákladů je možné až po zpracování projektu. Kvalitní projekt je základem k dosažení úspor a bezproblémové funkci topení. Vyberte projektanta, který Vám vše vysvětlí, posoudí jaký zdroj je pro Váš dům vhodný a jak jej napojit na stávající rozvody. Dobrý projektant provede tepelný výpočet domu podle aktuálního stavu i výpočet hydraulického vyvážení topné soustavy. Pokud není kvalitně spočítaná hydraulika, pak dochází k tvorbě zbytečných rezerv, které prodraží investici i provoz. Předimenzované kotle, čerpadla či potrubí pak zaplatíte dvakrát! Profesní kvalita projektantů je velmi různá, určitě nelze doporučit výběr jen podle ceny. Velmi výhodné je, když realizační firma převezme záruky i za projektové řešení – pak se lépe řeší reklamační vady. Ovšem odborná firma stěží převezme záruku za pochybný projekt... Bez projektu je srovnání nabídek k realizaci velmi problematické a někdy zcela nemožné. Požadujte předběžné sdělení nákladů, ale začněte projektem.

Kondenzační plynové kotle ano nebo ne?

Pro bytové domy má použití kondenzačních kotlů svá opodstatnění. Je třeba posoudit, zda Vaše topná soustava dokáže dostatečněvyužít jejich potenciál. To znamená, že musí umožňovat provoz při max. 65°C teploty topné vody po co nejdelší část topné sezony. Tuto podmínku většinou splňují všechny zateplené domy, často i některé starší nezateplené.

Odpojení od CZT – problémy s Vaším dodavatelem tepla?

Lze čekat úpornou obranu ze strany dodavatelů tepla, posouzení postupu je velmi individuální. Prostudujte Vaší smlouvu, zejména možnosti a termíny jejího ukončení, a zda je stanoven spodní limit odebrané energie. Jsou případy, kdy není nezbytně nutné se odpojovat, stačí jen neodebrat teplo. V tom případě Vám dodavatel může účtovat jen minimální poměrné náklady – ovšem vše záleží na smlouvě. Dokonce i v případech, kdy po Vás stávající dodavatel tepla požaduje vyřešit nebo uhradit náklady spojené s odpojením, je mnohdy odpojení stále ještě výhodné.

Od projektanta i realizační firmy si vyžádejte reference

Seriózní dodavatel by neměl mít problém ani s poskytnutím konkrétních kontaktů – ověřte si, jak firma postupovala, jak přistupovala k případným reklamacím a zejména jak dodržela původní nabídkovou cenu. Reference si ověřte na více místech.

Chcete podporovat současný trend dodatečného navyšování cen?

Pozor při posuzování nabídek – v těch nejlevnějších často chybí podstatné prvky, nebo jsou použité nekvalitní postupy či materiály. Preferujte dodavatele, který Vás dopředu upozorní na potenciální rizika a nabídne Vám úplné řešení. Takové je totiž na konec to opravdu nejlevnější. Pozor i na pracovní postupy – například neodborná firma Vám klidně namontuje kotelnu i bez svářeče. Ano, kotelna sice bude fungovat, ale pak budou všechny nebo většina spojů na závit, a to přináší kratší životnost, netěsnosti, vyšší hydraulický odpor, zanášení nečistotami, rychlejší degradaci materiálů.

Ohlídejte si, jak vyřeší váš dodavatel udržení kvality topné vody

Ta je zásadní podmínkou pro dlouhou životnost kotlů, armatur i radiátorů. V mnohakotelnách je do systému napuštěna běžná pitná voda, která však má technologicky zcela nevyhovující parametry. Zanedbání může mít za následek stotisícové škody. Nekvalitní voda v topení Vám sníží životnost klidně i o dvě třetiny! Například kondenzační výměníky kotlů z hliníkových slitin, mají sice o nějaké to procento lepší parametry, ale na kvalitu vody jsou extrémně náchylné. Nerezové výměníky jsou mnohem odolnější (ale základní kvalitu vody je však i zde nutné dodržet).

Vhodná regulace přinese výrazné úspory, pokud uživatel využije její potenciál

Ekvitermní regulace zajistí úsporu až 20% pomocí snížení teploty topné vody a nastavení útlumových režimů. Prostorová teplotní regulace - termostatické hlavice, uspoří dalších až 25% nákladů na topení. Hydraulická regulace – zcela nezbytná podmínka – umožní termostatickým hlavicím správně fungovat.... Bez ní by nebyl úsporný provoz vůbec možný. Pozor však na překombinování elektronických regulačních systémů – platí heslo „v jednoduchosti je síla“.

Nenechte se zmást a zjišťujte informace z více spolehlivých zdrojů

Topenář Vás bude vždy přesvědčovat, že odpojení a jeho nabídka je nejvýhodnější. Dodavatel tepla Vám zase předloží informace, které jsou poplatné jeho snaze udržet si Vás jako zákazníka co nejdéle. Hledejte partnera, který Vám poskytne reálné a odborné zhodnocení, ale informace prověřujte. Jde o Vaše peníze a Vaše starosti. Dobré rozhodnutí se Vám jistě vrátí v podobě úspory času i peněz a bude mít vliv i na kvalitu bydlení ve Vašem domě.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"