neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Spravedlivé rozúčtování tepla

Zpracoval: Miroslav Svěrák (autor je odborníkem na vytápění, regulaci a měření tepla), dne 1.5.2015

Může být v domech s termostatickými hlavicemi rozúčtování tepla spravedlivé?

Termostatické hlavice jsou dnes instalované ve většině bytových domů. Více jak v polovině domů jsou již instalované indikátory topných nákladů a zbylou část těchto domů jejich osazení čeká do konce prosince 2014. Povinnost instalovat systém, umožňující rozúčtování podle spotřeby tepla v jednotlivých bytech, vyplývá ze zákona. Je však instalace termostatických hlavic a osazení indikátorů na jednotlivé radiátory opravdu tou správnou cestou k dosažení úspory tepla a následně spravedlivého rozúčtování? Správná odpověď je ANO i NE.

ANO platí pro domy, kde současně s výměnou či instalací termostatických hlavic a především současně se zateplením domu, bylo provedeno takové nastavení topné soustavy, která zohledňuje skutečné tepelné ztráty domu po provedeném zateplení a zároveň zohledňuje skutečný stav topné soustavy. V domech, kde již proběhlo hydronické seřízení topné soustavy, mají uživatelé zcela pod kontrolou přetápění místností a při správném používání termostatických hlavic jsou schopni ušetřit až 25% z částky za vytápění bytu (s elektronickými hlavicemi až 35%). Seřízený systém se chová logicky a umožňuje uživateli nastavení požadované teploty v místnosti. Ve správně odladěné a seřízené topné soustavě nedochází k hlukovým projevům a termostatická hlavice se chová jako plně automatický regulátor teploty – tedy nikoliv jako pouhý uzávěr.

A to nejdůležitější v souvislosti s rozúčtováním tepla: “v opravdu kvalitně seřízené soustavě je možné dosáhnout s použitím indikátorů (ITN, E-ITN) spravedlivého rozúčtování tepla“. A proč? V domech s kvalitně seřízenou topnou soustavou, je výrazně omezeno přetápění stoupačkami. Prostě proto, že stoupačkami proudí jen takové množství topné vody, které v danou chvíli skutečně potřebují radiátory k vytopení místností na požadovanou teplotu. U neseřízených soustav to bývá třikrát až čtyřikrát, ale často až desetkrát větší množství topné vody, než kolik by bývalo stačilo! Nezaregulovanými stoupačkami se pak do místností dostává spousta energie, aniž by tomu měl možnost uživatel jakkoliv zabránit třeba i úplným uzavřením termostatické hlavice.

Uživatel tak kupuje a následně platí teplo, i když jej nepotřebuje! A na tomto stavu nic nezmění žádný systém rozúčtování – prostě proto, že velké množství energie takto neřízeně odebrané v celém domě někdo zaplatit musí. A rozúčtování tepla jako takové neřeší úsporu tepla, řeší pouze rozdělení spotřeby mezi jednotlivé uživatele.

V hydronicky seřízené topné soustavě proudí jednotlivými radiátory, ale i stoupačkami pouze tolik vody, kolik je v danou chvíli opravdu potřeba. Stoupačky se sice také podílejí na předání tepla do místnosti, ale v podstatně menší míře, než v soustavě neseřízené. Uživateli je tedy umožněno výrazněji se podílet na regulaci spotřeby tepla a tímje umožněno dosáhnout velmi úsporného provozu celé topné soustavy. Takto je dosaženo zcela nenásilnou a nekomplikovanou cestou logického vyrovnání teplot mezi jednotlivými místnostmi a tím významně omezen vliv přestupu tepla mezi jednotlivými místnostmi, kde mají uživatelé odlišné požadavky na požadovanou teplotu. A tím se stává rozúčtování tepla pomocí indikátorů (ITN, E-ITN) spravedlivější, než je tomu u soustav neseřízených. A pokud má uživatel reálnou možnost ovlivnit svojí spotřebu tepla, pak má instalace indikátorů na radiátory smysl i jako jistý motivační prvek: „na důležitosti pak nabývají zobrazované údaje o spotřebě na displejích jednotlivých indikátorů“.

Jak poznat, že Vaše topná soustava není správě seřízená?

  • V topení se ozývají rušivé zvuky – svištění, šumění, hučení, pískání, klepání – opět je důvodem zbytečně rychlé proudění, zbytečně vysoká teplota topné vody. A vy platíte za teplo, které nechcete a nepotřebujete.
  • Můžete se nechat vytápět jen jedním radiátorem a ostatní máte stále zcela zavřené? Nebo Vás dokonce vytápí jen samotné stoupačky? To je špatně! A zcela uzavřenými radiátory téměř nic neušetříte!
  • Vaše topení topí „perfektně“: teplota přívodní (horní) a zpětné (spodní) trubky se téměř neliší, nebo je rozdíl malý. To je ale také špatně! V radiátorech je totiž zbytečně vysoký průtok, voda se nestihne ochladit a radiátorový ventil tak nestihne topení uregulovat. Naprostá většina zejména panelových domů je projektována na rozdíl teploty mezi přívodem a zpátečkou radiátoru 20°C! Stejný rozdíl teplot by tedy měl být mezi oběma trubkami stoupačky po celou topnou sezónu. Pokud je rozdíl 10°C nebo ještě méně, pak soustava funguje zcela špatně a její provoz je zbytečně drahý.
  • Máte zateplený dům, ale úspora za teplo je menší než Vám dodavatel sliboval? Dokud neprovedete regulaci, nebudete schopni naplno využít ani potenciál zateplení domu. Vaše soustava je totiž de-facto předimenzovaná a regulační prvky – termostatické ventily – si s tím bez dalších úprav neporadí.

K dosažení úsporného provozu topení a spravedlivému rozúčtování tepla jednoduchou a levnou metodou, stačí dodržet pár zásadních pravidel:

  • Zajistit opravdu kvalitní hydronické vyvážení topné soustavy (samozřejmě i radiátorové ventily a termostatické hlavice musí být plně funkční – pozor při tom na životnost některých výrobků, případně ovlivněnou nekvalitním chemickým složením topné vody!)
  • Kvalitní výpočet nastavení všech regulačních prvků – projektová dokumentace. V dnešní době je snad již zbytečné zdůrazňovat, že kvalitní a poctivě zpracovaná projektová dokumentace je zcela nezbytná. Měla by obsahovat pasportizaci skutečného stavu topné soustavy (projektant tak má možnost zjistit a zakalkulovat i změny radiátorů v jednotlivých bytech apod.), dále přepočet tepelných ztrát jednotlivých místností podle skutečného stavu budovy (po zateplení fasády, výměně oken apod.) a samozřejmě také vlastní výpočet hydroniky – tedy teplotně průtokovou optimalizaci celé soustavy.
  • Od firmy, která bude provádět hydronické seřízení, vždy požadujte „regulační protokol“. Tento protokol totiž exaktně vypovídá o úspěšnosti zásahu Vašeho dodavatele a také umožňuje dodatečnou nezávislou kontrolu skutečného stavu. V protokolu musí být uvedeno porovnání projektovaného a výsledného – skutečně změřeného stavu, tedy skutečných průtoků stoupačkami či podstatnými uzlovými body soustavy.
  • Od dodavatelské firmy vždy požadujte návod na používání zaregulované soustavy. To je souhrn pravidel, při jejich dodržení budou mít uživatelé dostatek informací ke správnému používání termostatických hlavic a úspornému chování při dosažení dostatečného komfortu. Za zmínku stojí zejména základní poučka: termostatická hlavice je regulátor a měla by tak být uživateli používána. Úplné uzavírání a úplné otevírání (krajní polohy nastavení) nezvýší ani tepelnou pohodu, ani neumožní výraznou úsporu tepla – ano, i při zavřené hlavici nečekejte výraznou úsporu tepla. Používejte správné nastavení hlavice, regulujte…
  • Doporučuji pečlivě zvolit dodavatelskou firmu s ohledem na odbornost jejích techniků a projektantů. Některé firmy „seřizují“ soustavy jen na jediné kritérium:„aby to hlavně topilo a nikdo si nestěžoval“. Pak se hlavní záměr – dosažení úspor – zcela míjí účinkem.
  • Optimální je samozřejmě zkombinovat hydronické seřízení s osazením indikátorů spotřeby tepla. Výhodou může být, pokud Vám odborná firma nabídne seriózní služby v oboru regulace i v oboru rozúčtování. Jednání s jedním ověřeným dodavatelem Vám uspoří spoustu času, spoustu organizačních problémů (vstupy do bytů apod.) a mnohdy i spoustu peněz.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"