neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Regulace topení

Zpracoval: Miroslav Svěrák (autor je odborníkem na vytápění, regulaci a měření tepla), dne 28.7.2015

Regulace spotřeby tepla – nejrychlejší úspory v bytových domech

Těžko u bytových domů najdeme investici s rychlejší návratností, než je investice do regulace vytápění, zejména pak do radiátorových ventilů s termostatickými hlavicemi. Pokud ještě nemáte zcela vyřešený tento základní stupeň regulace, přicházíte jistě o nemalé částky každou zimu. V běžném panelovém domě napojeném na CZT hovoříme o úsporách 10 až 25% a době návratnosti od 1 do 4 topných sezón, typicky za dvě topná období. Zpravidla čím větší dům, tím rychlejší návratnost.

Jak to funguje?

Termostatická hlavice udržuje přivíráním radiátorového ventilu nastavenou teplotu v místnosti s „přesností“ ± cca 1°C. Přivíráním ventilu, se zmenšuje průtok radiátorem a snižuje množství tepla předaného do místnosti a naopak. Tímto způsobem jsou v bytech zohledněny tzv. „vnitřní a vnější tepelné zisky“. Vnitřním ziskem je např. ztrátové teplo domácích spotřebičů (svícení, vaření, chlazení, počítače atd., a také lidé pohybující se v místnosti vyzařují 50 až 300 W na osobu!). Vnějším ziskem je sluneční energie, předaná zahříváním oken nebo zdí a to i u zateplených objektů. Jednoduše řečeno: „je-li dostatek tepla z vaření, svícení a slunce, pak není třeba tolik topit, hlavice automaticky přivře ventil, sníží průtok vody radiátorem a tím šetří náklady za teplo.

Ale pozor! Aby vše fungovalo, musí mít ventil i hlavice určité podmínky pro svou funkci. To se docílí tzv. „hydraulickým vyvážením topné soustavy“. Je vhodné dodat se vší vážností, že bez něj nikdy nesplní termostatické hlavice to, co od nich očekáváte. Zdánlivě možná budou reagovat, ale bez hydraulického vyvážení nečekejte úsporu, kterou deklarují výrobci hlavic.

Hydraulické vyvážení - proč a jak?

Voda v topení vždy proudí cestou nejmenšího odporu. Pokud se zavře jeden ventil, voda, jež jím tak nemůže proudit, se rozdělí mezi ostatní „volné cesty“ – ventily. V praxi však běžně nastává situace, kdy se uzavře třeba polovina ventilů v domě a průtok těmi zbývajícími se tedy zdvojnásobí. Je celkem jasné, že pak jsou místnosti s neuzavřenými ventily dvojnásobně přetápěné. A navíc tím dojde k podmínkám, na které ventil není vyroben – přestává plnit regulační funkci, ztrácí tzv. „regulační autoritu“ a jeho užitná hodnota se redukuje na pouhý uzávěr. Hydraulické vyvážení je takový zásah do systému, který umožní všem prvkům v soustavě fungování za srovnatelných a jasně definovaných podmínek. Při tom se navíc zohlední předimenzované radiátory, nové zateplení objektu a vyměněná okna. Tohoto stavu se docílí instalací a jemným seřízením stoupačkových vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové diference, čerpadel a případných dalších regulačních prvků. Seřízení se provádí podle předem připravené ho projektu, jehož důležitou částí je právě hydraulický výpočet soustavy. Bez dobře zpracované dokumentace není v praxi možné docílit ani se významně přiblížit „optimálnímu stavu“.

Kvalita použitých materiálů

Na trhu je mnoho typů i značek od různých výrobců a jejich kvalita je velmi různorodá. Ventily vyrobené z bronzu mají obvykle výrazně delší životnost, než obyčejné ventily z mosazi. Cenově se při tom liší jen minimálně. Veliké rozdíly jsou také v kvalitě stoupačkových armatur. Ověřte kvalitu z více informačních zdrojů.

Ekvitermní regulace

– zajišťuje regulaci teploty topné vody podle venkovní teploty, kdy je nalezena souvislost mezi venkovní teplotou a tepelnými ztrátami domu. Instaluje se na tzv. „patě objektu“, tedy v kotelně či výměníkové stanici - pokud jsou v domě, nebo na předávacím místě v případě dálkového topení. Její použití je velmi výhodné u objektů s vlastním zdrojem tepla, zejména pak těch zateplených (až 20% úspory). Uplatní se i u domů napojených na CZT, ale její význam je nutné posoudit individuálně.

K úsporám dochází dvojím způsobem:

a) snížením teploty topné vody – optimalizace regulačních procesů, snížení ztrát na rozvodech, lepší využití nízkoteplotních zdrojů tepla (např. kondenzační plynové kotle se bez ekvitermního řízeníneobejdou).

b) nastavením útlumových režimů (v nocise může teplota i příkon do domu snížit – snížení teploty prostoru o každý 1°C přináší až 8% úspor za teplo).

Jak postupovat, pokud nemáte regulaci vyřešenou
a) Projektová dokumentace – nezbytnýkrok. Důraz na zkušenosti projektanta, odbornost, reference. Ideální je, pokud realizační firma převezme záruku i za projekt. Bez opravdu kvalitního projektu nečekejte úspory.

b) Výběr zhotovitele – pozor na „levné“ nabídky. Velmi často se stávají těmi nejdražšími. Preferujte kvalitní materiály – zásah pořizujete na dlouhou dobu. Ověřujte postupy, ptejte se, co vše je v ceně. Běžná instalatérská firma Vám často dá levnou nabídku, ale neprovede závěrečné seřízení všech armatur a nepředá Vám tzv. „regulační protokol“. Je vhodné upřednostnit dodavatele, který Vás dopředu upozorní na možná úskalí a vysvětlí jak jim předcházet. Ověřte si podle referencí, jak firma dodržuje cenu díla podle nabídek a jak řeší případné reklamace. Předejděte navyšování ceny v průběhu díla.

c) Kontrolujte průběh díla, vhodné je sjednání odborného dozoru u nezávislého odborníka. Nechte si předložit dostupné materiály o použitých prvcích, návod na používání, u hydraulického vyvážení nezapomeňte na regulační protokol.

d) Zcela nezbytné je naučit se používat upravený systém tak, abyste maximálně využili jeho potenciál.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"