neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Drahý provoz vytápěcí soustavy

Zpracovala spol.: AllTech, dne 5.4.2015

Řešení drahého provozu vytápěcí soustavy

Až 90% bytových domů platí za vytápění více, než je nutné. Cena tepla stále roste, ale za vysoké náklady nelze vždy vinit jen dodavatele tepla. Svůj díl na zbytečně vysokých nákladech má i majitel domu (SVJ, bytové družstvo) i samotní uživatelé bytů.

Cenu tepla majitel domu příliš neovlivní, ale i tak může významným způsobem ušetřit náklady za vytápění

1. Zajištěním správného fungování topné soustavy jako celku. Jedná se o souhrn služeb a drobných zásahů do topného systému, prováděných odborníkem za úplatu. Náklady jsou ve srovnání se zateplením mnohem nižší, proto si je může dovolit každý objekt. Pokud je soustava seřízena kvalitně, vrátí se Vám investice mnohem rychleji než při zateplení (zateplení 15-30 let, seřízení soustavy 2 až 6 let, typicky 3až 4 roky).

2. Informováním jednotlivých uživatelů o pravidlech úsporného chování, pokud je již vytápěcí soustava kvalitně seřízená. Jde o souhrn obecně platných pravidel, jejichž dodržením může každý uživatel přispět k výraznému snížení platby za teplo a nic jej to při tom nestojí. Některé z těch nejdůležitějších jsem pro Vás připravil na závěr svého příspěvku.

Kvalitní seřízení topné soustavy odstraní i následující závady:

  • Termostatické ventily se dostanou do správného pracovního rozsahu a začnou fungovat jako plně automatické regulátory teploty (není-li soustava seřízená, mohou fungovat pouze z 20 až cca 70%)
  • Umožní správné rozdělení topné vody v soustavě – správné množství topné vody pro každý radiátor. Ani méně (radiátor topí málo), ani zbytečně moc (radiátor přetápí a jeho provoz je drahý)
  • Umožní snížit teplotu vratné vody – teplo bude předáno efektivněji - dojde k úspoře nákladů
  • Odstraní hlukové projevy topení. Tyto projevy (hučení, pískání, svištění v potrubí) značí zcela neseřízenou soustavu
  • Pomůže i při dalším obtěžujícím projevu – bouchání a klepání v potrubí
  • Získáte možnost úporného zacházení s vašimi radiátory – nebudete již musetod Vašeho dodavatele tepla kupovat drahou energii v době, kdy jí nepotřebujete! Úspora za vytápění 10 až 25%, s elektronickými hlavicemi až 35%!

Seřízení topné soustavy je souhrn úprav a regulačních zásahů, které jsou provedeny podle odborně zpracované projektové dokumentace. Projekt jistě také něco stojí, ale bez velmi kvalitního projektu žádné velké úspory nečekejte. Aby topná soustava fungovala úsporně, je třeba optimalizovat rozložení průtoků mezi jednotlivé radiátory a stejně tak mezi jednotlivé stoupačky. To je třeba provést s ohledem na aktuální tepelně-technické vlastnosti budovy (tepelné ztráty) a s ohledem na stav a provedení rozvodů a radiátorů. Tato část seřízení se nazývá „hydronické vyvážení“. Hlavní roli při tom hraje hydraulika – reguluje se průtok topné vody, aby jí bylo dostatek tam, kde je potřeba a to právě v potřebném množství, aby nedocházelo ke zbytečnému přetápění. Hydronika také pracuje s optimalizací teplot topné vody, resp. průtoky v soustavě jsou přizpůsobeny teplotám a teplotním ztrátám. Hovoříme-li o topení, pak průtok i teploty jsou stejně důležité. Naprosto nezbytnou součástí hydronického vyvážení je závěrečné měření skutečně dosažených parametrů topné soustavy, které musí být doloženotzv.„regulačnímprotokolem“.

Ekvitermní regulace – je vhodná pro každý dům?

Někdy je vhodné současně s vyvážením průtoků (hydronikou), řešit také řízení teploty topné vody na patě domu, tzv. „ekvitermní regulaci“. Tato regulace je pro úsporný provoz nezbytná u všech objektů s vlastním zdrojem tepla (kotelnou, výměníkem apod.). U dálkově vytápěných domů (CZT) je však její použití finančně návratné jen tehdy, pokud topná soustava dovolí další snižování teploty topné vody vůči teplotě od Vašeho dodavatele tepla. Rozhodnutí zda řešit vlastní ekvitermní regulaci je vždy na Vás, ale doporučuji vždy počkat na výsledky výpočtů hydroniky. Bez výpočtu hydroniky v podstatě nelze seriózně posoudit vhodnost ekvitermní regulace u konkrétního domu dálkově vytápěného. Bohužel některé topenářské firmy nabízejí zcela neodborně ekvitermníregulaci každému a až po namontování se zjistí, že jste pořídili regulaci, kterou vlastně nemůžete nastavit, protože dalším snižováním teplot topné vody by přestaly radiátory topit. Někdy zákazník ani neví, že jeho nová ekvitermní regulace je nastavená na téměř stejné teploty, jaké posílá do domu dodavatel tepla (který má na kotelně ekvitermní regulaci také) a jen se diví, kdeže jsou ty očekávané úspory. Pak utratíte sto a více tisíc za technologii, která je namontovaná, ale neplní svůj účel a proto se vynaložená investice nemůže vrátit v úsporách.

Při výběru dodavatele se rozhoduje, zda Vaše investice bude mít smysl

Hydronické vyvážení a optimalizaci topné soustavy doporučuji objednat výhradně u certifikované firmy, jejíž pracovníci mají patřičnou odbornost a zkušenosti. Naopak nedoporučuji spoléhat na běžné topenářské firmy, které zpravidla nedisponují potřebnými zkušenostmi, ani diagnostickou a měřící technikou, nezbytnou pro závěrečné seřízení topné soustavy. Firmám, které nabízejí seřízení soustavy bez výpočtu a které Vám nenabídnou závěrečné seřízení s regulačním protokolem, je lépe se vyhnout velkým obloukem. Stejně tak firmy, které Vám zpracují nabídku na úsporná opatření od stolu, aniž by se důkladně seznámily se skutečným stavem v domě, doporučuji brát s velkou rezervou.

Jak ještě poznáte, že topná soustava není seřízená správně: (kromě hlukových projevů a případné „zimy v bytě“)

Většina panelových domů, je projektována na teplotní spád 20°C. Pokud je skutečný rozdíl mezi přívodem a zpětným potrubím radiátoru výrazně menší než 20°C, je „něco“ špatně, protože voda proudí tak rychle, že se nestačí ochladit a předání tepla tedy probíhá„neřízeně“.Pokud je rozdíl dokonce kolem 5-6°C, pak je potenciál vašich úspor v řádu 20-25%, s použitím elektronických hlavic může být až 35%. Naopak teplotní rozdíl mezi pravým a levým žebrem radiátoru (měřeno nahoře), by měl být minimální, pokud je větší než 2-3°C, pak je opět „něco“ špatně je vhodné to řešit.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"