neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Alternativní zdoje tepla

Zpracoval: Miroslav Svěrák (autor je odborníkem na vytápění, regulaci a měření tepla), dne 1.7.2015

Tepelná čerpadla - levné teplo pro bytové domy

Nárůst cen energií zvýšil poptávku po tepelných čerpadlech a umožnil jejich použití dokonce i pro panelové domy. Kvalita T.Č. se stále zvyšuje a stroje některých výrobců mají technické parametry, o jakých se nám před 10 lety mohlo jenom zdát. Díky malým provozním nákladům úspěšně konkurují plynovým kotelnám. Mohou být instalována téměř do každého objektu a díky tomu konkurují i „levnému“ dálkovému vytápění z odpadního tepla elektráren a továren.

Princip tepelného čerpadla: malou část energie pro svůj provoz odebere ze sítě ve formě elektřiny a větší část získává využitím fyzikálních principů z okolního prostředí – vzduchu nebo země. Poměr bývá nejčastěji 1:3, tedy při 1 kWh spotřebované elektřiny dodá do topení 3 kWh tepla.

Pořizovací cena pro bytové domy je vyšší, než u plynové kotelny. Plyn je však stále dražší a tak není výjimkou návratnost investice 4 nebo 5 let ve srovnání s dálkovým topením z plynových zdrojů! Při ceně tepla nad 450,- Kč/GJ, již má smysl nechat si zpracovat posouzení a kalkulaci. Při ceně tepla 600,- Kč/GJ, bude T.Č. vaším favoritem. Je však nutné individuální posouzení.

Jaké tepelné čerpadlo je vhodné pro bytové domy? Principielně se rozlišují podle toho, odkud získávají energii.

Země-voda získávají energii ze zemních vrtů nebo plošného zemního kolektoru. Dosahují velmi dobrých provozních parametrů. Jsou obtížně použitelná, kvůli nárokům na prostor – velikost vlastního pozemku kolem domu. Také zemní práce zvyšují investiční náklady.

Tepelná čerpadla vzduch-voda získávají energii ze vzduchu. Instalují se na střechy domů, fasády, nebo na konstrukci před domem. V přechodném období a v létě (pro ohřev teplé vody) dosahují lepších parametrů než zemní čerpadla a jen nepatrně horších parametrů v zimním provozu. Nepotřebují vrty ani zemní kolektor. Investičně jsou mnohem levnější, kvalitní stroje fungují úsporně i při venkovních teplotách kolem -25°C. Pro bytové domy jsou snadno dostupná.

Je tepelné čerpadlo vhodné pro Váš dům? Každý dům je možné topit tepelným čerpadlem. Problém není v otázce „jestli“, ale v otázce „za kolik“. Statisticky až 90% problémů je způsobeno nevhodným návrhem, nebo zanedbáním úprav topného systému. Před stanovením parametrů a výběrem vhodného T.Č, je nezbytné provést optimalizaci a seřízení topné soustavy. To se provádí výpočtem a tzv. „hydraulickým zaregulováním“. Pokud není soustava spočítána a optimalizována na provoz s tepelným čerpadlem, pak v podstatě chybí nejdůležitější údaje pro návrh tepelného čerpadla. Předběžné návrhy a cenové kalkulace dodavatelů pak často bývají optimalizovány spíše na schopnost prodat, než na schopnost levně topit. Jednoznačně lze doporučit nejprve provést hydraulické zaregulování s potřebnými výpočty a pak teprve vybírat tepelné čerpadlo.

Výběr vhodného tepelného čerpadla je pro laika velmi problematickou fází. Porovnání technických parametrů nebývá jednoznačné ani pro odborníka.

Alespoň tedy pár univerzálních rad: Nevybírejte tepelné čerpadlo jen podle hodnoty topného faktoru (COP). Ptejte se raději na hodnoty sezónního topného faktoru (SCOP), který vystihuje jejich vlastnosti mnohem lépe. Tyto dva údaje naprosto nelze zaměňovat! Honba za zvýšením hodnoty sezónního topného faktoru nad 3,0 již je neopodstatněná, velkou úsporu energie může zajistit i tepelné čerpadlo s hodnotou sezónního topného faktoru SCOP již od 2,5. Výsledná úspora totiž není závislá jenom na topném faktoru čerpadla, ale na topném faktoru celého zdroje tepla – tedy včetně přídavného elektrokotle, pokud je instalován. Někteří dodavatelé tento fakt taktně zamlčují a ohánějí se pouze líbivými hodnotami COP samotného tepelného čerpadla. Ptejte se a srovnejte, zda a o kolik klesá výkon tepelného čerpadla při nízkých venkovních teplotách. Dnes se vyrábí i čerpadla, která dokáží topit bez poklesu výkonu a tedy bez nutnosti přídavného zdroje btepla až do venkovní teploty -15°C. Tato schopnost se rozhodně projeví na Vaší úspoře za topení větší měrou, než zvýšení topného faktoru COP z hodnoty 4 na hodnotu 4,5. Příklad zamyšlení: T.Č. má dle letáku COP 4,8, dle energetického štítku SCOP 3,2, ale SCOP celého zdroje je pouze 2,1, protože výkon čerpadla klesá s venkovní teplotou a proto již při 0°C běží současně přídavný elektrokotel. Koupíte si takové čerpadlo? Podrobnější vysvětlení problematiky najdete na webovém rádci – adresa pod článkem.

Hlučnost tepelných čerpadel. Většina čerpadel splňuje hygienické normy s rezervou, často však chybují instalační firmy při nevhodném umístění venkovní jednotky nebo nevhodném vedení chladivového potrubí. Vhodnou instalací se dá hlučnost snížit na minimum, které naprosto nevadí ani obyvatelům domu, ani sousedům.

Životnost tepelných čerpadel se udává 15 – 20 let pro vzduch-voda a kolem 20 let pro země-voda. Nejvíce zatěžovaným prvkem je kompresor, který se dá vyměnit jako jakýkoliv běžný náhradní díl. Díky obrovskému nárůstu výroby klesá i cena náhradních dílů, takže není třeba se obávat servisních nákladů na sklonku životnosti.

Jak porovnat nabídky firem? Porovnejte jednotlivé hodnotící údaje ve vzájemném kontextu, nikoliv samostatně. Pokud něčemu nerozumíte,ptejte se – odpověď by měla být rychlá a jasná, i podle toho poznáte kvality dodavatele. Je vhodné nabídky nechat posoudit u nezávislého odborníka, např. projektanta. Ten někdy na první pohled odhalí chyby např. v dimenzování potrubí nebo oběhových čerpadel, případně samotného tepelného čerpadla. Zjednejte si stavební dozor – sice není zadarmo, ale většinou se vyplatí.

Doporučené hodnotící údaje:
1. jakým způsobem Vás informuje dodavatel o nutnosti optimalizace topné soustavy? Jsou tyto náklady alespoň odhadem zahrnuty do ceny změny zdroje tepla? Pokud Vás neupozorní, že bude nutné provést výpočet a hydraulicky soustavu optimalizovat, pak jsou na místě jisté pochyby.

2. Při jaké venkovní teplotě klesne výkon čerpadla pod potřeby domu a kdy již bude nutný provoz přídavného zdroje?

3. Jaký je sezónní topný faktor tepelného čerpadla SCOP a jaký je výsledný topný faktor celého zdroje tepla včetně bivalentního zdroje při 0°C, -7°C, -15°C, -20°C? Do výsledného topného faktoru nezapomeňte zahrnout i přídavný zdroj tepla.

4. Jaká teplota topné vody bude potřeba pro vytápění domu např. při -12°C venkovní teploty a jakou teplotu při ní dává tepelné čerpadlo? Je potřeba tuto teplotu zvýšit v mrazivých dnech?

5. Jsou v ceně díla zahrnuté veškeré náklady na montáž a veškerý materiál? Například akumulační/taktovací zásobníky, regulace, napojení na stávající systém topení i vody, bivalentní zdroj, neutralizace a odvod kondenzátu, ochrana proti zámrzu v odvodu kondenzátu, konstrukce pod venkovní jednotky vč. odpovídajícího zajištění stability, odhlučňovací prvky, vedení chladiva včetně prostupů, chrániček a izolace, tepelné izolace potrubí, úsporná oběhová čerpadla, rozvaděč elektro, úpravy elektro-přívodu pro strojovnu, zásobník na ohřev teplé vody, uvedení do provozu, revize elektro, tlakové zkoušky...

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"