neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Servis topení

Zpracoval: Pavel Zeman, DEMVED a.s., dne 1.5.2015

Těsnění úniků vody a plynu inženýrských sítíbytových domů

Každá inženýrská síť v průběhu životnosti vykazuje drobné závady, ne jinak tomu je i u systémů topení, rozvodů vody, kanalizací a plynu. Úniky vody a plynu ze systému jsou častým jevem. Největším problémem je pak zjištění místa úniku kapaliny a plynu. Proto je vhodné na tyto závady aplikovat těsnící prostředky, které sami najdou místo úniku a toto místo pak i sami zatěsní. Tímto dojde k rychlému odstranění závady a ke snížení nákladů na opravy. Zároveň budou odstraněny úniky o kterých ani nevíme.

Těsnící prostředky pracují na bázi rozpuštěných minerálních krystalů. Těsnící prostředek se naplní pumpou do oběhu vody topného systému a ve velmi krátké době samočinně vytváří krystal, který trvale utěsnění místo úniku. Další předností při použití těsnících prostředků je skutečnost, že se např. topný systém nemusí vyřadit z provozu, což je v průběhu topné sezóny důležitým faktorem.

Pro každý běžný problém s netěsností existuje to správné řešení, ať už jde o bodovou korozi u topných kotlů nebo o netěsné podlahové topení, vadné letované spoje, trhliny v potrubí s větším či menším únikem vody. Rovněž pro utěsnění vnitřních plynových rozvodů, rozvodů pitné a užitkové vody a systémů odpadních vod a bazénů existuje speciální těsnicí řešení.

 Oblasti použití těsnících přípravků:

 Zatěsňování plynových potrubí se šroubovanými spoji
 Zatěsňování topných systémů
 Zatěsňování rozvodů pitné a užitkovévody
 Zatěsňování nádrží a bazénů
 Zatěsňování odpadního a kanalizačníhopotrubí

Tato moderní technologie těsnění úniků vody a plynu je alternativou k výměně rozvodů plynu, topné, užitkové nebo pitné vody, přičemž oproti této variantě přináší i úspory času, financí a je přijatelná pro uživatele domů a bytů, protože se z bytu nestane na řadu dní staveniště.
Celý proces spočívá v napuštění těsnicího prostředku do netěsného systému a jeho cirkulaci v systému. Odpadá hledání místa netěsnosti, vybourávání potrubí, likvidace vzniklého odpadu, výměna, či oprava netěsného potrubí a následné zednické a malířské práce.

Princip metody byl„okoukán“ v přírodě. Když dojde k poranění např. prstu, krevní destičky nejdříve ránu „nahrubo“ utěsní zevnitř a prosakující krevní plazma vytvoří na venkovní straně strup, který ránu uzavře úplně. V systémech těsnících přípravků plní funkci krevních destiček speciálně upravené celulózové vlákno, funkci krevní plazmy zastupuje roztok křemičitanů, které při styku s kysličníkem uhličitým ze vzduchu vytváří nerozpustné krystaly. Tyto krystaly vydrží teploty do 1200°C a protože jde o minerální látku, nedochází k jejich stárnutí ani ke změnám během času.
Metodu zatěsňování úniků chemickou cestou lze aplikovat na úniky kapalin do 4000 litrů za 24hod. Před aplikací těsnícího přípravku je nutné systém chemicky vyčistit. Vhodné těsnící prostředky můžete najít na www.cistenitopeni.info.

Komponenty topných systémů

Pro správnou činnost topného systému je zásadní výběr kvalitních komponentů topného systému. Zvláště pak správná činnost regulačních a havarijních prvků podstatně ovlivňuje bezproblémovou a ekonomickou funkci topného systému. V Eshopu Regulus je možno objednat celou řadu produktů pro topné a solární systémy včetně jejich náplní.

Společnost DEMVED a.s. provádí montáže a údržbu topných a solárních systémů, systémů větrání s rekuperací, včetně údržby a čištění topných systémů a rozvodů vody a plynu.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"