neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Právě se nacházíte v sekci: Úvěry

 


 

csob_logo

Zpracovala: ČSOB, dne 2.5.2015

Malý slovníček bankovních pojmů

ČSOB je lídrem trhu v oblasti úvěrování oprav bytových domů ve vlastnictví bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SV). Tohoto postavení banka dosáhla m.j. i díky tomu, že se dlouhodobě věnuje zvyšování finanční gramotnosti zástupců BD a SV v této oblasti. Zástupci ČSOB v posledních letech prezentovali své zkušenosti na stovkách seminářů, určených pro vlastníky bytových domů. Pomohli tak v řadě případů přesvědčit zástupce BD a SV o tom, že zadlužit se na smysluplnou věc, jakou je například rekonstrukce nemovitosti, není v dnešní době ostudou, ale prozíravým řešením. Pro ty, kteří teprve o čerpání úvěru uvažují, proto přinášíme malý slovníček nejpoužívanějších bankovních pojmů.

Účel úvěru: Účelovost je základním znakem bankovního úvěru. Banky BD a SV půjčují peníze vždy na určitý účel a návazně kontrolují, zda na  klientem dopředu uvedený účel jsou úvěrové prostředky opravdu použity. V  praxi tak při úvěrování opravy bytového domu banka před každým čerpáním úvěru kontroluje zda faktura, která má být úvěrem zaplacena, se přímo vztahuje k úvěrované investiční akci.

Zobrazit celý článek...


 

csob_logo

Zpracoval: Ladislav Koucký, autor je pracovníkem ČSOB, dne 24.7.2015

SVJ a NOZ aneb poučte se z chyb jiných

Nový občanský zákoník (NOZ) již více než rok zásadně ovlivňuje činnost všech SVJ. Proto jsme se zeptali zástupce banky, která se na úvěrování SVJ dlouhodobě specializuje, jak se v roce 2014 SVJ přizpůsobila nové legislativě a s jakými problémy se při jednání s SVJ o poskytnutí úvěru nejčastěji setkává. Níže uvedené řádky by tedy měly připomenout i ostatním SVJ, kterých chyb je nutné se ve své činnosti vyvarovat.

Schválení realizace investice a přijetí úvěru

Dle NOZ platí, že téměř o všech zásadních věcech se rozhoduje na usnášeníschopném shromáždění vlastníků nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků. Většina SVJ se však stále řídí stanovami, které byly schváleny v předchozích letech a které zpravidla vycházely z tzv. stanov vzorových.

Zobrazit celý článek...


 

csob_logo

Zpracovala: ČSOB, dne 5.3.2014

Úrokové sazby jsou na historickém minimu

Toto konstatování asi nepotěší ty, kteří hledají, jak své naspořené peníze nějak slušně zhodnotit. Naopak je výbornou zprávou pro ty, kteří zvažují čerpání úvěru neboť pro jeho využití ještě nebyla vhodnější doba. Zejména to platí pro vlastníky bytových domů, kteří plánují opravu či rekonstrukci své nemovitosti a výše úrokových sazeb je v minulosti odrazovala od krytí nákladů takové investice úvěrovými prostředky. Pro odpověď na otázku proč jsou v současné době úrokové sazby tak nízko, jak dlouho tento stav může vydržet a jak na cenu úvěrů reagují klienti z řad bytových družstev a SVJ jsme se vypravili do banky, která poskytla více než třetinu všech úvěrů určených na revitalizace bytových domů v jejich vlastnictví a která má s úvěrováním těchto klientů dlouholeté zkušenosti. Na naše otázky nám odpověděl ing. Ladislav Koucký, manažer pro obsluhu bytových družstev a SVJ z ČSOB.

Co ovlivnilo stávající rekordně nízkou úroveň úrokových sazeb z úvěrů a jak dlouho může takový stav trvat?

Na výši bankami uplatňovaných úrokových sazeb má vliv řada faktorů. Tím zásadním však je zejména stávající cena peněz na mezibankovním trhu, do které se přímo promítá v současné době uplatňovaná finanční a měnová politika České národní banky. Pokud ČNB drží základní úrokové sazby na nízké úrovni, je to pro trh signál, který má formou zlevnění úvěrových zdrojů pomoci zvýšit poptávku po investicích.

Zobrazit celý článek...


 

csob_logo

Zpracovala: ČSOB, dne 5.10.2014

Revitalizace podporuje stát i banky

Proces obnovy bytových domů, zejména snižování jejich energetické náročnosti, je stále aktuálním tématem. Minulé období ukázalo, že v letech, kdy stát tento proces masivně dotačně podporoval, rostl i zájem vlastníků bytových domů o opravy a rekonstrukce svých nemovitostí. Největší zájem o revitalizace tak byl v letech, kdy stát nabízel dotace z programu Panel nebo Zelená úsporám. V té době i banky zaznamenaly enormní nárůst požadavků klientů na úvěrování oprav bytového fondu. V posledním roce však stát změnil formu své podpory a místo přímých či nepřímých dotací začal nabízet úrokově zvýhodněné úvěry. Dokladem toho jsou dva programy (Panel 2013+ a Jessica), jejichž spuštění avizoval SFRB na počátku roku 2013. Dnes tedy již můžeme zhodnotit, jaký byl o tento druh podpory v loňském roce zájem a jak atraktivní byla tato nabídka ve srovnání s klasickými bankovními úvěry.Bohužel lze konstatovat, že státní podpora formou nízkoúročených úvěrů byla méně rozsáhlá než se očekávalo a že i zájem o ní byl nižší než bylo předpokládáno. Většina klientů tak dala před úvěry od SFRB přednost o něco dražším úvěrům bankovním. Program Panel v loňském roce nabízel pouze 710 mil. Kč zvýhodněných úvěrů a reálné spuštění programu Jessica se o rok odložilo. Proto bylo očekáváno, že zdroje programu Panel budou záhy vyčerpány. O to překvapivější byla skutečnost, že ještě koncem listopadu nebyl předmětný rámec plně pokryt žádostmi a ke stejnému datu bylo z tohoto programu reálně poskytnuto pouze 312 mil. Kč úvěrů. Za stejné období například ČSOB, která dlouhodobě ovládá třetinu trhu s úvěry pro bytová družstva a SVJ, poskytla těmto klientům úvěry v objemu 4 mld. Kč. Z těchto čísel lze odvodit, že celková poptávka družstev a SVJ po úvěrech na opravy bytových domů činila v roce 2013 přibližně 12 – 14 miliard korun – tedy stejně jako v roce 2012, kdy podpora státu byla nulová. Z tohoto pohledu je zřejmé, že zvolená forma státní podpory sice nepřinesla zásadní oživení na trhu oprav a rekonstrukcí, ale objem těchto investic ve srovnání s rokem předchozím nepoklesl. Svou zásluhu na tom jistě má i skutečnost, že úroky z bankovních úvěrů se v loňském roce pohybovaly na svém historickém minimu a současně i různé slevové akce bank, které měly za cíl poptávku po tomto druhu úvěrů podpořit.

Zobrazit celý článek...


 

csob_logo

Zpracovala: ČSOB, dne 4.11.2014

40 miliard

To už je docela slušná suma peněz. Když si k tomu ještě představíte, že takové peníze byly investovány do oprav bytových domů, pak výsledkem je více než 10 500 opravených budov a v nich několik set tisíc spokojených družstevníků či vlastníků. Číslo uvedené v titulku tohoto článku není zvoleno nikterak náhodně. Přesně tolik úvěrových prostředků totiž do současné doby poskytla ČSOB svým klientům z řad bytových družstev a společenství vlastníků jednotek (SVJ) právě na opravy a rekonstrukce jejich nemovitostí. Na to, jak se zájem vlastníků domů o jejich revitalizaci projevil v potřebě čerpání úvěrových zdrojů jsme se zeptali ing. Ladislava Kouckého, manažera pro bytová družstva a SVJ z centrály ČSOB.

Pokud bychom měli zhodnotit, jak bytová družstva a SVJ v uplynulých letech přistupovala k péči o svůj bytový fond pak lze konstatovat, že oproti stavu před deseti lety je zájem o opravy, rekonstrukce a modernizace jejich bytových domů daleko vyšší. Zatímco v letech 2000 – 2010 poskytla ČSOB bytovým družstvům a SVJ úvěry v objemu necelých 30 miliard korun, pak jen za roky 2011 a 2012 tito klienti vyčerpali dalších více než 10 miliard korun. To, že více než třetinu všech dosud poskytnutých úvěrů na tyto účely čerpala bytová družstva a SVJ právě u ČSOB nás na jednu stranu těší, na stranu druhou nám to potvrzuje skutečnost, že se ČSOB dlouhodobě daří udržovat parametry těchto úvěrů na konkurenceschopné úrovni a proto jsou i atraktivní pro většinu družstev a SVJ v České republice.

Zobrazit celý článek...


 

csob_logo

Zpracoval: Ing. Ladislav Koucký (autor je pracovníkem ČSOB), dne 4.6.2015

Nebojte se úvěru

Je tvrdou realitou dnešní doby, že již žádný vlastník, ať už se jedná o bytové družstvo (dále jen BD) nebo o vlastníky sdružené ve společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), nemůže očekávat, že o jeho majetek se postará někdo jiný než on sám. I když vlastníků, kteří se rozhodli investovat do zlepšení kvality svého bydlení stále přibývá, téměř všichni stojí před otázkou, z čeho zamýšlenou investici financovat. Existují pouze dvě cesty – buď si postupně spořit do fondu oprav nebo si peníze na investici půjčit a teprve cestou následného„přispívání“ do fondu oprav je postupně splácet.

Cesta spoření je cestou pomalou. Vždy nejdřív něco naspoříte a následně provedete nějakou částečnou investici. Praxí minulých deseti let bylo jednoznačně prokázáno, že chtít si takto naspořit na komplexní rekonstrukci je snažení na dlouhá léta.

Zobrazit celý článek...


 

Zpracovala: Česká spořitelna, a.s., dne 10.7.2014

Obnova: vychytaný úvěr od Buřinky

Uvažujete ve vašem SVJ či bytovém družstvu o rekonstrukci bytového domu? Zajímáte se o možnost refinancování současného úvěru za výhodnějších podmínek? Informujte se o úvěru Obnova od Stavební spořitelny České spořitelny. Co s ním získáte? Při kvalitně provedeném zateplení můžete například snížit náklady na vytápění domu až o 50 % a také po rekonstrukci vzroste hodnota jednotlivých bytových jednotek.

„Úvěr Obnova je koncipován tak, abychom byli schopni našim klientům, jimiž jsou společenství vlastníků bytových jednotek či bytová družstva, nabízet co nejméně svazující podmínky. Garantujeme, že družstvům či společenstvím vlastníků vypracujeme nabídku financování do 24 hodin. Pokud jsou dodány kompletní podklady, jsme schopni zajistit realizaci úvěru, včetně čerpání prostředků, do týdne,“ vyjmenovává hlavní výhody úvěru Michal Pejšek, specialista na komerční úvěry Stavební spořitelny České spořitelny.

Zobrazit celý článek...


 

Úvěry pro SVJ

Klienti stavebních spořitelen refinancují své meziúvěry

Úrokové sazby na peněžním trhu jsou v současné době na nejnižší úrovni za posledních dvacet let. Zatímco depozitní klienty tato skutečnost moc netěší, pak Ti, kteří potřebují úvěrovými prostředky pokrýt nákladnější opravu či rekonstrukci svého bytového domu jsou mile překvapeni výší nabízených úrokových sazeb u tuzemských bankovních ústavů. Stále více bytových družstev a SVJ, ve snaze ušetřit na úrokových nákladech, se tak v poslední době obrací na banky s požadavkem na přeúvěrování svého meziúvěru u stavební spořitelny.

Stávající varianta bankovního úvěru, kdy úroková sazba při pětileté fixaci je nyní přibližně na úrovní 3% a patnáctiletá se pohybuje kolem 3,5%, je totiž pro ně méně finančně nákladná než pokračování ve splácení meziúvěru od stavební spořitelny – navíc za situace, kdy většina stavebních spořitelen umožňuje předčasnou splátku meziúvěru bez hrozby jakékoliv sankce. Jak je možné, že i při nízkoúročeném úvěru ze stavebního spoření je nyní bankovní úvěr výhodnější?

Zobrazit celý článek...


 

Mediální partner:

rádce pro SVJ

Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"