neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

           Právě se nacházíte v sekci: Vodoinstalace


 

Teplá voda - ohřev

Zdroj: Nazeleno.cz, Ekowatt.cz, dne 5.5.2015

Teplá voda v panelovém domě - jaký způsob ohřevu se vyplatí?

S rostoucími cenami energií se otázka úspor nákladů na ohřev teplé užitkové vody stává stále aktuálnější. Centrální zásobování teplem a  teplou vodou přitom nemusí být nejvýhodnější varianta. Ve spolupráci se sdružením Ekowatt jsme pro vás připravili přehled možností a cenové srovnání různých způsobů ohřevu TUV.

Ve zkratce:

Kromě zateplení fasády existuje celá řada dalších možností, jak ještě více snížit energetickou náročnost panelového domu. Jednou z cest mohou být úsporná opatření pro snížení nákladů na ohřev teplé vody. Své udělá úprava cirkulace teplé vody, je ale možné instalovat třeba lokální akumulační ohřívače nebo sice drahé, ale ekologické solární systémy ohřevu vody.

Zobrazit celý článek...


 

Kvalita/jakost vody

Zpracoval: doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, QZP, s.r.o., Brno (zpospich@sky.cz)

Kvalita/jakost teplé vody a životnost technických vodních obslužných systémů

Život jako takový nelze vměstnat do norem, život sám je určuje, stanovuje – konečně celá legislativa vychází až ze skutečnosti, kterou chce pro budoucno ovlivnit… Ta nejvyšší forma života - tedy člověk - se u těch jedinců, kteří měli smysl pro širší hodnocení jevů a vztahů dopracovala k pojmu „selský rozum“. Není zde třeba rozebírat proč zrovna selský a ne jiný, ale každý kdo může, chápe, že se v těchto dvou slovech koncentruje opravdu všechno: jak dlouhodobý pohled (co na jaře zaseji, o dost později sklízím), tak i krátkodobý (jak poskládat jednotlivé úkony do celku, aby činnost byla s co nejlepšími dlouhodobými výsledky). Lze tedy „vystopovat“, že se jedná o relativní náplň, protože to sice může leckdo hodnotit lecjak...

Zobrazit celý článek...


 

Voda - nejen legislativa

Zpracoval: doc.Dr.Ing. Zdeněk Pospíchal, QZP, s.r.o., Brno (qzp@qzp.cz) , POSPÍCHAL,Z.:vlastní práce autora 1988 – 2013

Legislativa kolem vody v budovách...

Máme za  sebou devět let platnosti Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR – číslo 252/2004 Sb., která platí od  1.května 2004. Tato vyhláška – a  několik norem – vlastně dávají jasné mantinely k „cévnímu systému“ v  budovách.

Tato vyhláška stanovuje hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a  organoleptických ukazatelů jakosti jak pitné vody, tak „teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s  vodovodním potrubím pitné vody...“ Definice snad pro někoho výstižná. Protože v  souvislosti s  naplňováním požadavků této vyhlášky jsme museli leccos v  chování a jednání změnit a přitom stále nacházíme nejasnosti v  chápání…, asi nezbude nic jiného, než si Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví 252/2004 Sb., vzít k ruce.... a ponořit se do problému. To je jeden úhel pohledu a sledování, ale jde také o technický přístup: ČSN EN 755409 k vnitřnímu vodovodu mj. uvádí, že životnost celého vnitřního vodovodu má být 50 let (!!!) a co do kvality vody vůbec pak EN 806 například požaduje, aby se v systému vnitřního vodovodu objektu voda vyměnila jednou za 7 dnů…

Zobrazit celý článek...


 

Fv plast

Vodoistalace - tlakové trubky pro rozvod teplé a studené vody

Zpracovala spol.: FV plast a.s., dne 2.5.2015

Trubky FV PP-RCT UNI a FV PP-RCT FASER HOT
10 výhod pro instalace v bytových domech

Firma FV Plast byla jednou z prvních na území střední Evropy, která začala počátkem 90. let zpracovávat pro výrobu tlakových trubek pro rozvody teplé, studené vody a vytápění tehdy nový materiál – PP-R. Zkratka PPR je složena z anglických slov Polypropylene Random Copolymer jež označují vlastnost krystalické mřížky polymeru. Materiál to byl na tehdejší dobu vskutku revoluční. Tak, jak rostly technické nároky projektantů pro výstavbu vnitřního vodovodu a topných soustav, zdokonalovaly se i jednotlivé komponenty systému, které však začínaly narážet na hranici fyzikálních vlastností použitého materiálu. Světoví dodavatelé proto usilovně hledali možnosti vylepšení krystalické struktury polymeru polypropylénu. Novým produktem je PP-RCT (zkratka je tvořena anglickými termíny Polypropylene Random Cristallinity Temperature).

Vše je ve struktuře

Nový typ polypropylénu PP-RCT se vyznačuje optimalizovanou hexagonální krystalickou mřížkou, označovanou též jako beta krystalizace. Na obr. 1, kde je porovnán mikroskopický snímek krystalické struktury PP-R (α-krystalizace) a PP-RCT (ß-krystalizace), je jasně vidět jemnozrnná struktura PP-RCT. Ta má vliv na výrazné zvýšení teplotní a tlakové odolnosti nového materiálu.

Zobrazit celý článek...


 

Dezinfekce vody

Autor: doc.Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, QZP,s.r.o., Brno (qzp@qzp.cz)

Rizika okolo teplé vody ...a chemická dezinfekce

Požadavky a předpoklady

Není třeba se do hloubky ponořit do řeči statistických čísel, stačí jen pozorovat – žijeme v době, která klade důraz na ekonomiku provozu doslova všeho - veškeré techniky, zařízení, technologií, snaží se snižovat náklady a hledá zdroje tohoto snižování také na úkor obsluhy, pracovníků..., takže se do kolize dostávají technická, ekonomická a lidská hlediska, což zcela určitě také v našich podmínkách platí i pro provoz výroby a distribuce teplé vody (ozn. dále PWH, dle ISO) v objektech různého používání.

Je třeba zásobovat uživatele – je tedy realizován vnitřní vodovod se zařízením ohřevu, tedy aby byla teplá voda (a s spolu s ní i studená – PWC) rozvedena na místa potřeby. Obdobně, jako krev v těle... A je třeba si uvědomit paradox, že právě zde jde o člověka, každého jedince, který je na tento vnitřní vodovod uživatelsky „navázán“. Mohou nastávat problémy – s nedostatkem objemu vody, nedostatečnou teplotou, organoleptickou a zejména s mikrobiologickou kvalitou. Tedy pro zjednodušení „se souhrnnou kvalitou“.

Zobrazit celý článek...


 

geocentrum

Zpracovala: PhDr. Dagmar Králová ze společnosti GEOCENTRUM s. r. o., dne 10.3.2015

Nový systém úpravy tvrdé vodya vyčištění potrubí v objektu

Kolem 82 % spotřebitelů v ČR je zásobováno pitnou vodou se zvýšeným obsahem minerálních látek. Tyto pro život nezbytné látky se usazují a způsobují trvalé problémy ekonomické, technické, estetické a hygienické. Moderní bytový dům, ubytovací a stravovací zařízení stojí a padá s kvalitním technickým a technologickým zázemím. K tomu jistě nepatří zarostlé potrubí, ucpané sprchy, protékající záchody, nehřející kotle, výměníky či bojlery atd.

Nanotechnologie proti vodnímu kameni

V posledním desetiletí se i ČR prosazuje způsob úpravy tvrdé vody využívající fyzikálních procesů.
Fyzikální úpravna vody Anticalc® PLUS 2010, se kterou vás chceme seznámit, patří k tomu nejlepšímu na našem trhu. Bez použití chemie, osmózy apod. spolehlivě zabrání tvorbě a usazování nového vodního kamene a stávající tvrdé inkrustace i měkké nánosy, postupně vyčistí.

Spolehlivost a vysoká účinnost je dána novým principem - řízenou destrukcí krystalů minerálních solí na nanokrystaly. Proces je podobný rozpouštění vloček sněhu na kapky vody, které již nemají schopnost se vázat a vrstvit a volně prochází systémem až do odpadu.

Výhodou je absolutní bezúdržbovost, žádné náklady na provoz a vysoká účinnost úpravy při zachování kvality pitné vody.

Zobrazit celý článek...


 

Úsporné armatury

Zpracoval: Michael Stern Zdroj: Nazeleno.cz, dne 8.6.2015

Šetrné baterie a perlátory Vám uspoří tisíce

Používáme je nezbytně každý den a přitom k jejich zefektivnění stačí jen málo. Jak získat z koupelnové či kuchyňské baterie méně vody s vyšším účinkem a brát přitom ohled i na přírodu?

Voda pokrývá dvě třetiny zemského povrchu, ovšem přesto není domácnostem tak docela nadosah. Než prožene své molekuly kuchyňským kohoutkem, absolvuje dlouhou cestu skrze nespočet zařízení, čistíren a úpraven vod. Celý proces transportu pitné vody trubním rozvodem zabere i několik dní, což samo o sobě spotřebuje relativně velké množství energií.

Pokud se uživatel rozhodne omezit spotřebu, nešetří pouze svou peněženku (cena vodného a stočného už přesáhla na mnoha místech hranici 80 Kč za m3 –, ale rovněž životní prostředí – snižuje produkci odpadu, který je nutné znovu čistit a opakovat celý koloběh.

Zobrazit celý článek...


 

Mediální partner:

rádce pro SVJ

Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"