neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Teplá voda - ohřev

Zdroj: Nazeleno.cz, Ekowatt.cz, dne 5.5.2015

Teplá voda v panelovém domě - jaký způsob ohřevu se vyplatí?

S rostoucími cenami energií se otázka úspor nákladů na ohřev teplé užitkové vody stává stále aktuálnější. Centrální zásobování teplem a  teplou vodou přitom nemusí být nejvýhodnější varianta. Ve spolupráci se sdružením Ekowatt jsme pro vás připravili přehled možností a cenové srovnání různých způsobů ohřevu TUV.

Ve zkratce:

Kromě zateplení fasády existuje celá řada dalších možností, jak ještě více snížit energetickou náročnost panelového domu. Jednou z cest mohou být úsporná opatření pro snížení nákladů na ohřev teplé vody. Své udělá úprava cirkulace teplé vody, je ale možné instalovat třeba lokální akumulační ohřívače nebo sice drahé, ale ekologické solární systémy ohřevu vody.

V souvislosti s úsporami energie v panelových domech se hovoří téměř výlučně o zateplování stavebních konstrukcí. Zvláště po  zateplení panelových domů a  snížení jejich tepelné ztráty však má právě energie na přípravu teplé vody významný podíl na spotřebě energie objektu.

Zatímco pro nezateplený objekt tvoří energie na přípravu teplé vody cca 15 % z celkové spotřeby objektu při předpokladu dobře zaizolovaného cirkulačního potrubí, pro kvalitně zateplený objekt se jedná již o cca 35–40 %.

Možnosti úspor teplé vody

Náklady na teplou vodu lze snižovat více způsoby, které lze vzájemně kombinovat. První možností je snížit spotřebu vody přímo v bytech instalací úsporných výtokových armatur a  perlátorů, které ušetří přibližně 25 % teplé i studené vody. Dále je možné využívat teplo odpadní vody ve sprchových koutech pomocí rekuperátorů umístěných pod vaničkou sprchového koutu, které odpadním teplem odtékající vody ohřívají přiváděnou studenou vodu a spotřeba teplé vody ve sprše tak klesá přibližně o 50 %. U vany, kde se teplá voda napouští v  jiném čase, než odtéká, ale tento princip pochopitelně nefunguje.

Cirkulace teplé vody

Velká část spotřebované energie pro přípravu teplé vody připadá na ztráty ve vnitřních a  vnějších rozvodech. Vnitřní cirkulační rozvod lze opatřit kvalitní izolací. Dále je možno regulovat cirkulaci vody v rozvodu, a to buď podle teploty, nebo podle času. Optimální je cirkulaci omezovat například během nočních hodin, kdy je využití teplé vody minimální. Tento krok ale vyžaduje souhlas všech obyvatel domu.

Další úspory lze dosáhnout změnou zdroje tepla za  jiný, provozně levnější. Zdroj tepla může být centrální pro celý objekt (tepelná čerpadla, plynové kotle, solární kolektory), nebo lokální v jednotlivých bytech. Přípravou teplé vody přímo v  bytech zcela odpadnou ztráty v cirkulačních rozvodech.

Centrální nebo lokální ohřev vody?

Při lokálním způsobu přípravy teplé vody je voda v koupelně ohřívána pomocí akumulačního zásobníku a v kuchyni pomocí průtokového ohřívače. Z  navržených variant výměny zdroje se jedná o nejlevnější řešení, u kterého lze očekávat investici v rozmezí 150 až 300 Kč na m2 podlahové plochy bytů. Celkovou ekonomickou bilanci navíc příznivě ovlivňuje fakt, že na  přípravu teplé vody pomocí akumulačních ohřívačů se vztahuje levnější tarif elektrické energie, který můžeme využívat pro všechny spotřebiče a  osvětlení v  domácnosti. V  horizontu 40 let lze přechodem na  tento zdroj ušetřit 1 000 až 2 000 Kč/m2 při nižší a 3 000 až 6 000 Kč/m2 podlahové plochy bytů při vyšší ceně tepla ze systému CZT.

Nejlevnější cestou k úsporám může být instalace lokálních akumulačních ohřívačů vody.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"