neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Fv plast

Zpracovala spol.:FV plast a.s., dne 2.5.2015

Vodoistalace - tlakové trubky pro rozvod teplé a studené vody

Trubky FV PP-RCT UNI a FV PP-RCT FASER HOT
10 výhod pro instalace v bytových domech

Firma FV Plast byla jednou z prvních na území střední Evropy, která začala počátkem 90. let zpracovávat pro výrobu tlakových trubek pro rozvody teplé, studené vody a vytápění tehdy nový materiál – PP-R. Zkratka PPR je složena z anglických slov Polypropylene Random Copolymer jež označují vlastnost krystalické mřížky polymeru. Materiál to byl na tehdejší dobu vskutku revoluční. Tak, jak rostly technické nároky projektantů pro výstavbu vnitřního vodovodu a topných soustav, zdokonalovaly se i jednotlivé komponenty systému, které však začínaly narážet na hranici fyzikálních vlastností použitého materiálu. Světoví dodavatelé proto usilovně hledali možnosti vylepšení krystalické struktury polymeru polypropylénu. Novým produktem je PP-RCT (zkratka je tvořena anglickými termíny Polypropylene Random Cristallinity Temperature).

Vše je ve struktuře

Nový typ polypropylénu PP-RCT se vyznačuje optimalizovanou hexagonální krystalickou mřížkou, označovanou též jako beta krystalizace. Na obr. 1, kde je porovnán mikroskopický snímek krystalické struktury PP-R (α-krystalizace) a PP-RCT (ß-krystalizace), je jasně vidět jemnozrnná struktura PP-RCT. Ta má vliv na výrazné zvýšení teplotní a tlakové odolnosti nového materiálu.

PP-RCT – polypropylén budoucnosti

Nový materiál se ve svých tlakových a teplotních odolnostech téměř vyrovná síťovaným polyetylénům PEX, nebo polybutenu PB. Tato data lze odečíst z životnostních křivek, které jsou uvedeny na obr. 2. Zde najdeme porovnání křivek materiálu PP-R a PP-RCT. Zatímco křivky PP-R jsou při vyšších testovacích teplotách výrazně lomené, křivky PP-RCT vykazují lineární průběh.

Pokud bychom použili pro klasifikaci nového PP-RCT metodu MRS, běžně používanou pro hodnocení polyetylénu při 20°C, bude původní PP-R odpovídat označení PP-R 80 a nový PP-RCT přibližně PP-R 120. Vzpomeneme-li si, co před lety znamenalo zavedení vysokohustot nebo mechanická odolnost, a přidává k nim vynikající teplotní a tlakovou odolnost, zvýšenou životnost a zvětšený průtočný profil.

FV PP-RCT UNI – nová trubka – nový rozměr

První novinkou roku 2015 v sortimentu polypropylénové větve systému FV AQUA, dodávaného společností FV Plast, a.s. je trubka FV PP-RCT UNI. Jak z názvu vyplývá, jde o UNIVERZÁLNÍ trubku vyrobenou z nového typu polypropylénu PP-RCT. Stěna trubky a hlavně její tloušťka jsou optimálně navrženy pro tlakové a teplotní podmínky panující v rozvodech pitné a teplé vody o dlouhodobé teplotě vody 60°C, při tlaku 10 bar.
Tato konstrukce propůjčuje nové trubce následující jedinečné vlastnosti:
• Až o 37% větší průtočnost ve srovnání s ekvivalentem v PPR
• Univerzalita - jedna trubka pro teplou i studenou vodu
• Maximální krátkodobá teplota užití 90°C
• Plná svařitelnost s trubkami a tvarovkamiz„klasického“ PPR
• Minimální životnost 50 let
Trubka je dodávána v dimenzích d 16 – d 250 a hlavní oblastí použití je výstavba rozvodů vody v rodinných domech a výstavba patních rozvodů a stoupacího vedení studené vodyv bytových domech, veřejných a komerčních objektech a průmyslu.

FV PP-RCT FASER HOT – spolehlivé skelné vlákno, zvýšený výkon

Druhou novinkou roku 2015 v systému FV AQUA je dvojice trubek FV PP-RCT HOT a FV PP-RCT COOL. Z ní vyberme pouze trubku vyvinutou pro rozvody teplé vody s dlouhodobou teplotou 70°C při tlaku10 bar, tedy FV PP-RCT FASER HOT. Při vývoji této třívrstvé trubky bylo využito ověřených vynikajících vlastností kompozitního materiálu - polypropylénu s příměsí mikroskopických skelných vláken, která jí propůjčují výborné mechanické vlastnosti:
• Až o 25% větší průtočnost ve srovnání se standardní trubkou FV PPR FASER
• 3x nižší délková teplotní roztažnost ve srovnání s trubkou z „klasického“ PPR α = 0,05 [mm/m.K]• Zvýšená tuhost trubky.
• Plná svařitelnost s tvarovkami z „klasického“PPR
• Minimální životnost 50 let Trubka FV PP-RCT FASER HOT je určena zejména pro rozvody teplé vody v rodinných domech, patní rozvody a stoupací vedení teplé vody a cirkulace teplé vody v bytových domech, veřejných a průmyslových objektech. Je dodávána v dimenzích d 16 – d 250.

Souhrn – tedy 10x proč rekonstruovat rozvody z trubek FV PP-RCT UNI a FASER HOT

1. Trubky jsou navrženy pro konkrétní použití – optimální poměr výkon/cena
2. Výborné hydraulické vlastnosti, až o 37%vyšší průtočnost
3. Dostupnost všech dimenzí od d 16 až po d250 včetně všech tvarovek
4. Nízká délková teplotní roztažnost FV PPR FASER HOT – 7 podlaží bez kompenzace
5. Snadná a bezpečná montáž polyfuzním svařováním
6. 100% spolehlivost svarů atedy i systému.
7. Žádné elastomerové těsnící prvky ve spojích
8. Příznivá cena trubek, příznivá cena tvarovek a příznivá cena montáže
9. Životnost 50 let
10. Plná záruka po dobu 15 let na výrobní vady včetně rozsáhlého pojištění možných škod.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"