neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Sponzorovaný odkaz

logo maddeo vodoměry

Maddeo CZ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 27505421, DIČ: CZ27505421

info@maddeo.cz
734 448 899 - obchodní dotazy
773 669 073 - technické dotazy
www.maddeo.cz
www.usporne-kotelny.cz
www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

vodoměr SMARTm D

Neovlivnitelné vodoměry

s dálkovými odečty
měřiče tepla kompakty

Měřiče tepla

s dálkovými odečty
modernizace kotelny maddeo

Kotelny, regulace

plynové, TČ, čištění topení

Blíží se konec repasovaných vodoměrů v Čechách…

 2. 7. 2015

…repasované vodoměry nevyřešily rozdíly v náměrech
za období 20-ti let, tak proč je stále používat?

Je až s podivem, jak v posledních měsících některá metrologická střediska (opravny nebo tzv. zkušebny) tvrdí, že výsledkem repase vodoměrů je “přesné měření” a že takové vodoměry obsahují “náhradní díly”. To je však v rozporu s informacemi, které právě od nich již 20 let dostávají představitelé bytových domů. Většina z vás určitě slyšela od nejednoho metrologického střediska větu ”Rozdíly 20-25% jsou normální, to neřešte.”.

Důvodem bylo jeho rozčarování nad skutečností, že výše spotřební složky spotřeby tepla v posledním zúčtovacím období byla výrazně vyšší než v předchozím zúčtovacím období, navzdory tomu, že výrazně omezil vytápění v příslušných místnostech v bytě. Argumentoval tím, že v případě bytových vodoměrů jakožto stanovených měřidel má dle §11 odst. 4 Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii právo na úřední přezkoušení měřidla v době platnosti ověření.

Toto přezkoušení provádí buď přímo Český metrologický institut, nebo nezávislá zkušebna tzv. autorizované metrologické středisko. Ale v případě poměrových indikátorů nic takového nenašel. Dostali jsme tedy na stůl jasné dva dotazy, na které jsme se rozhodli podívat detailněji. A z dostupných informací jsme zjistili následující:

Motto: Vodoměry jsou v bytech proto, aby Vám spravedlivě přerozdělovaly vaše peníze! Každých 20% rozdílu v náměrech je průměrně 1600 Kč za rok, tj. 8000 Kč za 5let.

Nebo jinak: kupte repasovaný vodoměr a “rozdejte” 7800 Kč sousedům nebo investujte o cca 500 Kč více do přesného měření a 7500 Kč si “nechte v peněžence”.

Rozdíly 20-25% nejsou normální, v současné době se dají úspěšně řešit jinou konstrukcí vodoměru, odlišnou od konstrukce repasovaných!

Pokud budete 20 let osazovat stále stejné typy vodoměrů, tak dostanete různé výsledky? Tomu snad nikdo z vás nevěří, tak si to pamatujte! Pokud však použijete jinou lepší konstrukci vodoměru ke všemu ještě ověřenou ve vodárenství, můžete čekat konečně jiné výsledky! Na trhu jsou již dnes vodoměry s vodárenskou konstrukcí, u kterých navíc získáte Písemnou garanci vrácení investice, více www.maddalena.cz

Vyměněné náhradní díly ve vodoměrech nemáte šanci zjistit!

Při opravě tzv. repasi použitého vodoměru navíc neexistuje žádná vyhláška, žádný předpis nebo povinnost náhradní díly měnit. Dokonce ani výrobci nemají páky, jak přimět opravny, aby náhradní díly v jejich vodoměrech měnily. Výrobci velmi často řeší otázku “Jak mohou určité opravny správně repasovat tisíce kusů vodoměrů, jak tvrdí, když my jsme jim dodali např. pouze desítky lopatkových kol?”

Zdá se vám to děsivé? Ano, je, ale co s tím uděláte? Bohužel nic! Vezměte si jen prostý výpočet ceny náhradních dílů na vodoměr, který je prokazatelně opotřebovaný svým běžným provozem: lopatkové kolo - 22 Kč, tlaková deska - 9 Kč, počítací strojek - 55 Kč (obsahující veškeré převody, které trpí každodenní rotací plastových dílů a které se tak opotřebovávají), plastový klobouk počítadla 12 Kč, magnetická spojka 11,5 Kč a už teď je to 109,5 Kč. Teď k tomu ještě připočteme dopravu, práci, chemické čištění tělesa, které je zaneseno kamenem a nečistotami a výsledek je jasný.

Přitom takový repasovaný vodoměr se pohybuje běžně v cenách 90-130 Kč. Stále si myslíte, že repasované vodoměry obsahují vyměněné náhradní díly? Kde je zisk pro opravce? Kde ho asi získá? Výměna náhradních dílů zůstává bohužel na zvážení “opravce”, přesněji řečeno na zvážení zaměstnanců a ti jsou logicky motivováni k tomu nezvyšovat náklady repase prostřednictvím nových náhradních dílů. Opravce pochopitelně svou činnost dělá za účelem zisku, takže s co nejmenšími náklady! Závěr je pro každého jasný.


Repasované vodoměry splňují požadované normy a vyhlášky, to ano. Tyto normy ale už dávno nesplňují požadavek zákazníka. Jasný cíl je přesné a spravedlivé měření.

Všichni každodenně vídáme, že se na trhu pohybují i v jiných oborech výrobky z východních trhů, které bohužel “splňují” požadavky norem a vyhlášek. Ale požadavky zákazníka, např. deklarované parametry, kvalita zpracování, živostnost, atd. ve většině případů nejsou zcela naplněny. Vždy se tedy dívejme na to, co je cílem spotřebitele, zákazníka. Cílem měření vody pomocí instalovaných vodoměrů v bytech je přesné měření a tím spravedlivé rozúčtování právě pro spotřebitele.

Přesnost repasovaných vodoměrů je již několikrát překonaná a dnes nevyhovující požadavkům zákazníka.

Ani tady nemusíme dělat žádné dlouhé úvahy, stačí jasná fakta a čtenář si sám udělá závěr: Stav do 30. 8. 2011- všechny bytové vodoměry ve vertikální poloze měly minimální průtok 60 l/hod (metr. tř. A), v horizontální poloze některé typy už od 30 l/hod (metr. tř. B) Stav dnes – na trhu jsou vodoměry, které ve vertikální poloze mají minimální průtok od 25 l/hod (lepší než metr. tř. B), v horizontální poloze některé typy už od 15 l/hod (metr. tř. C) Minimální průtok je hodnota, od které vodoměr musí měřit a musí být v požadovaném tolerančním poli, tzn., že pod uvedenými hodnotami průtoku se vodoměr klidně nemusí točit a přitom bude v pořádku.

Repasovaný vodoměr nezajistí dnes tolik žádané dálkové přenosy naměřené spotřeby vody.

Vzhledem k roku výroby repasovaných vodoměrů nejsou jejich číselníky připraveny pro vložení radio modulu. Takže volbou repasovaného vodoměru ztratíte možnost dálkové komunikace tedy odečtů z chodby nebo přes internet a to na dobu dlouhých 5 let, pokud je tedy příští rok nenahradíte za vodoměry, které vám přinesou jistotu spravedlivého rozúčtování.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"