neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Sponzorovaný odkaz

logo maddeo vodoměry

Maddeo CZ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 27505421, DIČ: CZ27505421

info@maddeo.cz
734 448 899 - obchodní dotazy
773 669 073 - technické dotazy
www.maddeo.cz
www.usporne-kotelny.cz
www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

vodoměr SMARTm D

Neovlivnitelné vodoměry

s dálkovými odečty
měřiče tepla kompakty

Měřiče tepla

s dálkovými odečty
modernizace kotelny maddeo

Kotelny, regulace

plynové, TČ, čištění topení

Měření tepla

dne 8.4.2015

Co dělat, když nesouhlasím se svojí spotřebou tepla?

Na naši společnost se obrátil zákazník, který nás žádal o radu, jakým způsobem si on, konečný spotřebitel, může ověřit správnost měření poměrových indikátorů (RTN) instalovaných na otopných tělesech v jeho bytě.

Důvodem bylo jeho rozčarování nad skutečností, že výše spotřební složky spotřeby tepla v posledním zúčtovacím období byla výrazně vyšší než v předchozím zúčtovacím období, navzdory tomu, že výrazně omezil vytápění v příslušných místnostech v bytě. Argumentoval tím, že v případě bytových vodoměrů jakožto stanovených měřidel má dle §11 odst. 4 Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii právo na úřední přezkoušení měřidla v době platnosti ověření. Toto přezkoušení provádí buď přímo Český metrologický institut, nebo nezávislá zkušebna tzv. autorizované metrologické středisko. Ale v případě poměrových indikátorů nic takového nenašel. Dostali jsme tedy na stůl jasné dva dotazy, na které jsme se rozhodli podívat detailněji. A z dostupných informací jsme zjistili následující:

1. Dotaz: Jaký existuje zákonný postup pro nezávislé ověření správnosti měření poměrových indikátorů v případě pochybnosti podobně, jako je tomu u vodoměrů?

Bylo zjištěno: Bohužel takový postup neexistuje. Poměrový indikátor totiž není stanovené měřidlo ve smyslu Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii. Jak už sám název napovídá, jedná se pouze o indikátor, tedy zařízení, které neměří, ale pouze indikuje vytápění. V případě pochybnosti ohledně správnosti indikace někteří výrobci nabízí možnost expertízy na svůj vlastní výrobek, která ale probíhá přímo u výrobce a zpravidla prokáže, že poměrový indikátor indikuje správně. A konečnému spotřebiteli nezbývá tedy nic jiného než věřit! Když si uvědomíme, že podle takových zařízení se každoročně přerozděluje ta nejdražší nákladová položka v bytovém domě, což teplo na vytápění bezesporu je, nabízí se nám docela zajímavý námět k zamyšlení.

2. Dotaz: Jakým způsobem může konečný spotřebitel v bytě průběžně kontrolovat svojí spotřebu tepla?

Bylo zjištěno: Způsob je pouze jeden a to vizuálním odečtem indikátoru. Téměř všechny indikátory vyjma trubičkových mají displej, ze kterého lze odečítat pro většinu konečných spotřebitelů nic neříkající dílky nebo čísla. Tyto hodnoty totiž nemají fyzikální rozměr. Je nutné vědět, že tyto dílky resp. čísla se ale pro konečné rozúčtování přepočítávají tzv. korekčními koeficienty. Tyto koeficienty ale většina konečných spotřebitelů stejně nezná, i když musí být uvedeny ve vyúčtování dle Vyhlášky38č. 372/2001 Sb., která stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii.

Vybraná základní pravidla rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění dle Vyhlášky č. 372/ 2001 Sb. - Náklady na teplo na vytápění rozdělí vlastník (SVJ, BD, ...) na složku základní a spotřební. Základní složka činí 40% - 50%, zbytek tvoří spotřební složku.- Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu.- Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů na měřičích tepelné energie nebo indikátorech vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich plochou.

Námět k zamyšlení – co když některý spotřebitel v bytě netopí a teplo se do jeho bytu dostává skrz zeď od sousedů? Spotřební složka bude v takovém případě nulová, ale teplo v bytě má. Takže zaplatí pouze základní složku. Je toto spravedlivé?

- Při poruše měřiče tepelné energie nebo indikátoru vytápění vlastník stanoví spotřební složku za dobu poruchy podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období.

Námět k zamyšlení – s ohledem na skutečnost, že k odečtům indikátorů dochází zpravidla 1x ročně a tudíž eventuální poruchu lze zjistit třeba až po roce, uživatel který po tuto dobu topil tzv. „naplno“ na takové skutečnosti jednoznačně vydělá. Zdá se vám to spravedlivé? Je třeba si uvědomit, že se stále jedná o teplo - nejdražší nákladovou položku v bytovém domě. Cílem měření je měřit a případnou poruchu měřidla odstranit co nejdříve! Ale abychom ji mohli odstranit, musíme ji nejprve zjistit a to co nejdříve.

Řešení již existuje ... Systém Maddeo myslí na spravedlivé měření a přerozdělení tepla a vody
Společnost Maddeo CZ s.r.o. dodává svým zákazníkům Maddeo - spolehlivý a osvědčený systém měření spotřeby vody a tepla v bytech. Pro měření spotřeby tepla systém Maddeo používá teplotní senzory, které se instalují do obytných místností, kde měří vnitřní teplotu. Správnost měření teplot může být uživatelem průběžně ověřována např. klasickým domácím teploměrem. Použitá metoda je založena na jednoduchém principu denostupňové metody, která se mimo jiné využívá jako nejoptimálnější v oborech jako jsou technická zařízení budov, termodynamika budov, pasivní domy. Principem a hlavní myšlenkou je, že byty o stejné podlahové ploše a stejné vnitřní teplotě (tedy se stejnou tepelnou pohodou) platí za spotřebované teplo stejně, bez ohlednu na umístění bytu (pod střechou, nad sklepem nebo uprostřed domu). Je důležité ještě poznamenat, že tato metoda neřeší, kolik tepla bylo předáno radiátory do místnosti (jako je tomu u poměrových indikátorů RTN), ale metoda měří teplo, které zůstalo v bytě. A pouze za toto teplo spotřebitel platí. Výsledkem je, že když např. soused získá teplo prostupem skrz zeď (čemuž nelze zabránit) – tak si ho zaplatí! A to je přece spravedlivé. Odečty teplotních senzorů jsou prováděny několikrát denně online přes internet. Proto jsou případné poruchy zjištěny okamžitě a je sjednána okamžitá náprava.

Monitorovací systém Maddeo - Vaše cesta k úsporám, nezávislosti a k průběžné kontrole Vaší spotřeby
Monitorovací systém Maddeo Vám přináší trvalé snížení doplatků za vodu a teplo v bytech a tím spravedlivé rozúčtování nákladů podle skutečné spotřeby každého bytu. Systém Maddeo využívá vysoce přesná a kvalitní měřidla.

Položka za dodávku tepla je nejvýznamnější roční částkou, kterou platí váš dům. Monitorovací systém Maddeo vám umožní snížit náklady na dodávku tepla a vody až o desítky procent!

Co tedy dělat?
Závěrem bychom rádi přiměli vedení SVJ a BD k zamyšlení nad způsobem, jakým si ve svém domě měří a přerozdělují náklady na teplo na vytápění. Je dobré si uvědomit, že teplo je nejdražší provozní položkou, která se opakuje každý rok a proto příprava spravedlivých a správných podkladů pro rozúčtování by měla být samozřejmostí. Obraťte se na nás, naši pracovníci jsou připraveni vám vše jednoduše a hlavně srozumitelně vysvětlit.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"