neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Sponzorovaný článek

logo maddeo vodoměry

Maddeo CZ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 27505421, DIČ: CZ27505421

info@maddeo.cz
734 448 899 - obchodní dotazy
773 669 073 - technické dotazy
www.maddeo.cz
www.usporne-kotelny.cz
www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

vodoměr SMARTm D

Neovlivnitelné vodoměry

s dálkovými odečty
měřiče tepla kompakty

Měřiče tepla

s dálkovými odečty
modernizace kotelny maddeo

Kotelny, regulace

plynové, TČ, čištění topení

Měření vody - dotazy

dne 25.4.2015

Měření vody má významný vliv na vaši peneženku

Vážení čtenáři, děkujeme za vaše reakce a velice podnětné dotazy týkající se bytových vodoměrů a měření spotřeby vody v bytových domech, které jsme obdrželi v reakci na článek „Jak měřit vodu a teplo v současnosti tak, aby poctivý člověk neprodělal“ vydaný v minulém čísle. Vzhledem k vysokému počtu dotazů jsme se rozhodli spojit je do několika témat.

Téma číslo 1:

V dotazech našich čtenářů se často objevovalo téma rozdílů mezi vodárenským vodoměrem a součtem vodoměrů v bytech. Čtenáři se zejména dotazovali, zdali lze jednoznačně určit příčiny jejich vzniku a jaký rozdíl lze považovat za normální?

To je zajímavá otázka. Nejprve vysvětlím, jak takové rozdíly vznikají. Praxe ukazuje, že rozdíly neboli úniky v bytech vznikají ze 3 hlavních důvodů (může jich být samozřejmě i více). Prvním je nízká přesnost měření klasických bytových vodoměrů. Takové vodoměry nejsou schopné měřit např. protékající toaletu, protože se jedná o tak nízký průtok, který s ohledem na omezenou konstrukci, nejsou schopné zaregistrovat. Ale taková trvale protékající toaleta v 1 bytě za 1 rok dokáže vytvořit únik až 70 m3! Dalším důvodem je ovlivňování bytových vodoměrů silnými magnety nebo mechanickými způsoby. Takové jednání je samozřejmě protiprávní, nicméně prokázat ho viníkovi je velice složité, řekl bych téměř nemožné, nemluvě o zbytečném stresu všech členů výboru v domě, kde jsou nuceni toto řešit. Ruku na srdce. Komu se takové nepříjemnosti chtějí řešit, zejména pokud nemáme přesvědčivé důkazy? Těmto podvodům paradoxně nahrávají i někteří prodejci bytových vodoměrů, kteří tvrdí, že jejich vodoměry sice mají ve své konstrukci magnetickou spojku, ale magnetem jsou zcela neovlivnitelné. To že toto tvrzení samo o sobě postrádá logiku, chápe každý, kdo měl fyziku na základní škole. A s takovými měřidly, ovlivňování zabránit nelze. Zde bych chtěl zdůraznit, že neovlivnitelné vodoměry jsou konstruovány bez magnetické spojky – tedy absolutně neovlivnitelné magnetem ani jiným způsobem – protože jejich konstrukce neobsahuje části, které by bylo možné ovlivnit. Co se týče druhé části vašeho dotazu. Dříve, myšleno před 20-ti lety, se obecně tvrdilo, že pokud je rozdíl v náměrech do 20%, není třeba nic řešit, protože tato odchylka je tzv. v toleranci. Jistě, tehdy cena vody byla 80 haléřů za 1 m3 a nikoho to tedy moc netrápilo. Občas toto tvrzení slýcháme i dnes.Ale dnes, kdy se cena vody pohybuje běžně kolem 80Kč za 1 m3 nelze takovou věc přehlížet. Nikomu přece nemůže být jedno, jestli platí za vodu 80 Kč za 1 m3 nebo 96 Kč za 1 m3. Těch 16 Kč za 1 m3 navíc je navýšení způsobené 20 % rozdílem. Například pro čtyřčlennou rodinu s roční spotřebou kolem 150 m3 to způsobí přeplatek 2.400 Kč ročně za vodu, kterou nikdy nespotřebovali. 

Téma číslo 2:

Další skupina dotazů se týkala elektronických bytových vodoměrů, a jak je to s jejich přesností. Elektronické vodoměry jsou obecně považovány za přesné, je to pravda?

Rozhodně bych zde nepoužil slova „obecně považovány za přesné“. Na druhou stranu je tento náhled uživatelů pochopitelný, protože někteří lidé když vidí displej, který dokáže naměřené hodnoty zobrazit na tři, pět i více desetinných míst se ihned domnívají, že se jedná o vysoce přesný vodoměr. Přitom v naprosté většině případů to není pravda. I za předpokladu, že se bavíme jen o bytových vodoměrech, platí zde stejné zákonitosti, předpisy a vyhlášky jako pro ostatní stanovená měřidla. Zejména u bytových vodoměrů platí, že vysoká přesnost měření je dána hlavně přesnou a osvědčenou konstrukcí a maximální precizností při výrobě. Nikoliv tím, jestli je počítadlo vodoměru mechanické nebo elektronické. Představte si klasický suchoběžný bytový vodoměr s magnetickou spojkou, ze kterého demontujete mechanické počítadlo a nainstalujete místo něj elektronické (displej). Myslíte si, že jste vodoměr zpřesnili? Vůbec ne. O přesnosti vodoměru rozhoduje právě ta „spodní“ tzv. hydraulická část. V ČR je naprostá většina elektronických bytových vodoměrů dodávána s klasickou suchoběžnou konstrukcí s magnetickou spojkou s jediným rozdílem, že namísto mechanického počítadla mají displej. Přesnost takových vodoměrů je dle parametrů uvedených v typovém schválení průměrná, dle mého názoru pro současné měření drahé vody nedostačující. Žádejte proto dodavatele vodoměrů o předložení typového schválení, kde najdete veškeré údaje o přesnosti daného vodoměru. Pokud by vám cokoliv nebylo jasné nebo jste se chtěli poradit, pracovníci naší společnosti jsou připraveni pomoci vám vše objasnit.

Téma číslo 3:

Několik čtenářů přišlo s myšlenkou odhalit nepoctivé uživatele pomocí vodoměrů s dálkovým odečtem – rádiových vodoměrů - s tím, že takové vodoměry zaznamenávají zpětný chod a také snahu o ovlivnění magnetem.

Ano, je pravda, že na trhu existují bytové vodoměry s dálkovým odečtem, které registrují pokusy o ovlivnění magnetem, zpětný chod, apod. Otázkou ale je, jak s takovými informacemi dále pracovat. Kdo s těmito informacemi bude pracovat jako první. Jsou to členové výboru SVJ. Je třeba si uvědomit, že tito lidé svoji, mnohdy nelehkou práci vykonávají dobrovolně a ve volném čase. Proč by si tedy měli pořizovat měřidla, která sice zaregistrují nějaké informace o ovlivnění nebo zpětném chodu, ale v konečném důsledku jim přidělají ještě více opravdu velmi nepříjemné práce spojené s dokazováním úmyslu ovlivnit měřidlo apod. Viník se samozřejmě bude bránit, že neovlivňoval a pak následují obvykle hádky a vyhrocená atmosféra v domě. Mají to opravdu členové výboru zapotřebí? Není přece lepší vyřešit celou situaci mnohem elegantnějším způsobem a všem výše uvedeným nepříjemnostem tak předejít? Jak? Instalací přesných neovlivnitelných vodoměrů  s konstrukcí bez magnetické spojky. Tím 100% zabráníme ovlivnění. Dále naše společnost instaluje vodoměry vždy se zpětnou klapkou zdarma. Tím 100% zabráníme zpětnému toku. Instalace této zpětné klapky nevyžaduje úpravu rozvodu, klapka je vsazena přímo do vodoměru. Samozřejmostí je, že tyto vodoměry jsou připraveny pro instalaci rádiových modulů, jejichž úloha nespočívá v hlídání uživatelů, ale v komfortu odečtu. Výsledek je ten, že dojde ke snížení úniků vody a členové výboru mají klid a mohou se soustředit na další neméně důležitou práci při řízení chodu bytového domu.

Téma číslo 4:

Dalším tématem, na které se čtenáři často dotazovali, je použití repasovaných bytových vodoměrů. Jsou levné a některým zákazníkům instalace takových vodoměrů zkrátka vyhovuje. Jaký je váš názor?

Pokud někomu používání repasovaných bytových vodoměrů vyhovuje, ať si je nechá instalovat. Tyto vodoměry, pakliže mají platnou ověřovací značku, splňují zákonné podmínky a mohou být používány pro měření. Rád bych ale uvedl námět k zamyšlení. Repasované vodoměry jsou použité vodoměry, které jsou opraveny příslušnou metrologickou opravnou a opatřeny platnou ověřovací značkou. Na spoustu starších typů a značek se už ale ani nevyrábí náhradní díly. V dobách dávno minulých, kdy cena vody byla jen několik haléřů a pořizovací cena nových vodoměrů byla značná, mělo použití repasovaných vodoměrů význam. Ale dnes, kdy se cena vody blíží částce téměř 100Kč za 1m3 je používání takových vodoměrů opravdu prospěšné? Jistě, někdo namítne, jsou přece levné a v dnešní době lidé nemají peníze na rozhazování. A to je přesně ono! Lidé nemají peníze na rozhazování. Když se zamyslíme nad principem měření a rozúčtování vody v bytových domech, rychle přijdeme na to, že ve skutečnosti se jedná o ty „nejdražší“ vodoměry. Z praxe vyplývá, že přesnost měření a spolehlivost takových vodoměrů je velmi nízká a ochrana před ovlivněním téměř nulová. Výsledkem je přítomnost nám dobře známých rozdílů (úniků). A lidé, kteří nemají peníze na vyhazování tak sice při pořízení vodoměru ušetřili pár stokorun, ale za 5 let provozu přeplatili tisíce na doplatcích za vodu, kterou neodebrali. V případě zájmu o detailnější informace kontaktujte naši společnost a my vám vše vysvětlíme.

Téma číslo 4:

Obdrželi jsme také dotazy typu, že v bytovém domě mají byty, kde bydlí několik osob a jejich spotřeba vody je vzhledem k počtu osob neuvěřitelně nízká. Přitom rozdíl při odečtech vody v domě je vysoko nad 20%. Můžou se vaše přesné neovlivnitelné vodoměry nainstalovat pouze do tohoto bytu, kde má výbor podezření na manipulaci s vodoměrem? Nebo jak postupovat?

Samozřejmě, že přesné vodoměry lze do takového bytu instalovat. Pak je na výboru jak odlišný typ vodoměrů vysvětlí danému vlastníkovi bytu. Může se stát, že pouze výměna vodoměrů v tomto bytě nic nevyřeší, rozdíl v domě se nesníží, proto nelze nic garantovat. To ukazuje, že problém nemusí být pouze na jednom místě, ale na více (ve více bytech). Pokud ale má dům při odečtech vody rozdíl vyšší než 20%, neváhal bych a doporučil výměnu všech stávajících vodoměrů za přesné neovlivnitelné vodoměry. Jednou z hlavních podmínek našeho řešení je osazení úplně všech odběrných míst vodoměry  (i v technických místnostech,sklepech, ...). Pouze tehdy lze očekávat, že se požadovaný výsledek dostaví.

Téma číslo 6:

A na závěr poslední skupina dotazů se týkala možností, jak získat vodoměry  v případě, že SVJ je ve správě bytového družstva nebo správy nemovitostí?

Celkem jednoduše. Doporučujeme obrátit se na konkrétního technika na bytovém družstvu nebo na správě nemovitostí a tenby vám měl zajistit konkrétní nabídku. Nebo se obraťte přímo na naši společnost a kolegové vám nabídku obratem zpracují a vysvětlí.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"