neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Sponzorovaný odkaz

logo maddeo vodoměry

Maddeo CZ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 27505421, DIČ: CZ27505421

info@maddeo.cz
734 448 899 - obchodní dotazy
773 669 073 - technické dotazy
www.maddeo.cz
www.usporne-kotelny.cz
www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

vodoměr SMARTm D

Neovlivnitelné vodoměry

s dálkovými odečty
měřiče tepla kompakty

Měřiče tepla

s dálkovými odečty
modernizace kotelny maddeo

Kotelny, regulace

plynové, TČ, čištění topení

Měření tepla online

Zpracovala spol.: Softlink s. r. o., dne 7.5.2015

Proč investovat do on-line systému?

Současné technologie IT pronikají i do takových oblastí jako je měření spotřeby tepla a vody v bytových domech. Veřejnost zná tyto systémy pod pojmem dálkové odečty a spojuje si je s technologií radiových zařízení a uživatelé bytů to hlavně vnímají jako systém, který jim zajišťuje vysokou úroveň soukromí, protože do bytu za účelem odečtu vody a tepla nikdo nevstupuje.

Vedle těchto systémů, se objevují systémy vyšší generace, které provádí odečty měřidel vody a tepla několikrát za den a umožňují jejich sběr do výpočetních systémů, takže s odstupem dne nebo u některých s odstupem tří dnů je možné se k těmto datům dostat. Někteří provozovatelé pak tyto data nabízejí uživatelům bytů nebo spíše správcům, měsíčně k nahlédnutí. Pro konečného uživatele je výsledek obdobný, protože se k těmto naměřeným spotřebám se velmi těžko dostává nebo nedostane vůbec.

On-line systém CEM-Maddeo automatický zajišťuje měření, zobrazení a rozúčtování nákladů za vodu a teplo v reálném čase. Co je zásadní výhodou, je skutečnost, že umožňuje zobrazení dat v reálném čase bez zpoždění, a to jak správci objetu tak také přímo uživateli bytu. Tato vlastnost dává možnost uživatelům bytů denně si kontrolovat svoji vlastní spotřebu, vidět kolik je bydlení stojí v nákladech.
Pro názornost uvádíme některé vlastnosti systému CEM-Maddeo.

On-line monitoring provozu domu a bytů:

  • denně vyhodnocuje ztráty ve spotřebě vody - konec únikům, haváriím a podvodům, snížení doplatků za vodu, kterou spotřeboval někdo jiný;
  • umožňuje nastavit limit denních ztrát, překročení hlásí na e-mail odpovědné osoby-správce domu;
  • umožňuje nastavit limit spotřeby na každý vodoměr nebo teploměr - překročení hlásí ihned nebo do následujícího dne na e-mail majitele bytu;
  • možnost nastavit limity spotřeby na jakékoliv měřidlo v domě.

Automatický reporting:

  • měsíčně zasílá stavová hlášení o spotřebě vody a teplotě v domě;
  • denně kontroluje funkčnost všech měřících prvků systému – konec nepříjemným dohadům na konci zúčtovacího období;
  • zasílá denně stavová hlášení o funkčnosti všech prvků systému.

Implementace systému CEM-Maddeo vám přináší tyto výhody:

  • Rozúčtování spotřeby vody a tepla se provádí zcela automaticky bez nutnosti asistence a podpory rozúčtovací firmy.
  • Spravedlivé vyúčtování nákladů na teplo, které zohledňuje prostupy tepla mezi byty - platíte za dosaženou tepelnou pohodu, toto je dané použitím denostupňové metody měření tepla.
  • Snížení ztrát ve spotřebě vody – platíte jenom za vodu, kterou sami spotřebujete.

CEM-Maddeo je nástroj, který Vám zabezpečí kompletní provozování vašeho domu a bytů. Podstatně vám může snížit náklady na provoz za předpokladu, že si osvojíte obsluhu systému.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"