neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Právě se nacházíte v sekci: Výtahy


 

Dotace na výtahy

 Výtahy - dotace - dům bez bariér - podání žádostí do 30.12.2016

Zdroj: novinky.cz | 7.12.2016

Až do konce roku mají všichni vlastníci a spoluvlastníci bytových domů bez výtahu se čtyřmi a více nadzemními podlažími možnost žádat o dotaci na vybudování bezbariérových přístupů a nového výtahu, pokud k němu přikročí v roce 2017. V rámci dotačního programu Bytové domy bez bariér ministerstva pro místní rozvoj mají možnost získat příspěvek až 50 procent uznatelných nákladů na realizace, nejvýše však jeden milión korun.

Zobrazit celý článek...


 

Revoluční novinka ve financování rekonstrukce výtahu

V dnešní době není potřeba stále dokola opakovat, kolik nebezpečných výtahů, nesplňující základní normy a certifi kace, jezdí v našich panelových a bytových domech. Každodenně to zažíváme na vlastní kůži, cestou do práce, do školy, do školky…

Zobrazit celý článek...


 

Výtahy - provoz

Zdroj:zavritdverenestaci.cz, dne 1.5.2015

 

Provozování výtahů v bytových domech

V  poslední době se zejména bytová družstva a  společenství vlastníků jednotek v  panelových domech zabývají myšlenkou mít ve svém domě bezpečný a podle nových norem certifikovaný výtah. A protože nejde o levnou záležitost, přinášíme několik rad, postřehů a zkušeností.

Výměna výtahu

Rozhodnutí, jak se k inspekční zprávě a rizikům v ní popsaných postaví, zůstává na uvážení konkrétního majitele a provozovatele. V  každém případě je však nutno připomenout, že u  nás platí občanský zákoník pro všechny. Ten v  § 415 říká, že „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke  škodám na  zdraví, na  majetku, na  přírodě a životním prostředí.“ Dále je pak v § 420, odstavec 1 uvedeno, že „každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti“.

Zobrazit celý článek...


 

thomas

Autorem článku je Ing. Tomáš Vacek Jednatel výtahové společnosti Thomas & Grunner, s r.o.

Výtah je jako společné auto pro váš dům

Výtah je v podstatě živá tepna domu, která je neustále v provozu. Jeho pořízení nebo výměna je stejný rozhodovací proces jako nákup automobilu pro společné užívání. Díky 20-ti letému působení na trhu výtahů mohu doporučit, že při výměně výtahu je dobré uvažovat analogicky jako při nákupu auta, a to s ohledem na kvalitu a značku. Prověřená kvalita se ukáže zejména u těch produktů, které jsou vyrobeny v jednom výrobním závodě a jsou technologicky zkoušeny a testovány ve větším objemu dodávek. Jen tak máte jistotu, že i po 15 letech seženete náhradní díly a kvalitní servis. Např. společnost Thomas & Grunner – viz prezentace na protější straně - se zabývá dodávkou, montáží a servisem značkového výtahu firmy ORONA, což je v analogii s automobily stejná kvalita a dostupnost jako nákup vozu z výroby VW nebo Ford.

Je nutné upozornit na to, že na českém trhu je velké množství výtahových společností, které nakupují díly - jednotlivé komponenty od více dodavatelů a montují výtah jako „skládačku“. Pořizovací cena takovéhoto výtahu se může na začátku jevit jako výhodná, ale investice se pak prodraží během provozu, protože například nebude možné sehnat původní díly a budou se muset nahradit alternativním dodavatelem.

Zobrazit celý článek...


 

thyssen

Zpracovala spol.: ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., dne 5.6.2015

Jak zajistit bezpečný provoz výtahu v bytových domech

V České republice pochází většina panelových domů z období normalizace, kdy jejich výstavba dosahovala svého vrcholu. Jde tedy o domy starší 30 let a ve většině z těchto domů jsou provozovány i stejně staré výtahy. K panelovým domům se takto řadí i velké množství činžovních a jiných obytných domů, kde byly výtahy instalovány dodatečně. Nicméně po 30ti (a více) letech provozu zařízení, která již byla vyvíjena ve snaze o maximální ekonomický efekt na úkor kvality, bezpečnosti a komfortu, jsou již za hranicí životnosti.

Se vstupem do EU jsme se zavázali dodržovat normy a předpisy týkající se mimo jiné i provozování výtahů. V současnosti je definováno více jak 80 provozních rizik spojených s provozováním výtahu. Tato rizika jsou vyhodnocována při povinných inspekčních prohlídkách, provedených nezávislým zkušebním orgánem. Zjištěná rizika dosahující vysoké úrovně je nutné odstranit nejpozději do 5 let, ostatní zjištěná rizika pak nejpozději do 10 let.

Zobrazit celý článek...


 

Mediální partner:

rádce pro SVJ

Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"