neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

thomas

Autorem článku je Ing. Tomáš Vacek Jednatel výtahové společnosti Thomas & Grunner, s r.o.

Výtah je jako společné auto pro váš dům

Výtah je v podstatě živá tepna domu, která je neustále v provozu. Jeho pořízení nebo výměna je stejný rozhodovací proces jako nákup automobilu pro společné užívání. Díky 20-ti letému působení na trhu výtahů mohu doporučit, že při výměně výtahu je dobré uvažovat analogicky jako při nákupu auta, a to s ohledem na kvalitu a značku. Prověřená kvalita se ukáže zejména u těch produktů, které jsou vyrobeny v jednom výrobním závodě a jsou technologicky zkoušeny a testovány ve větším objemu dodávek. Jen tak máte jistotu, že i po 15 letech seženete náhradní díly a kvalitní servis. Např. společnost Thomas & Grunner – viz prezentace na protější straně - se zabývá dodávkou, montáží a servisem značkového výtahu firmy ORONA, což je v analogii s automobily stejná kvalita a dostupnost jako nákup vozu z výroby VW nebo Ford.

Je nutné upozornit na to, že na českém trhu je velké množství výtahových společností, které nakupují díly - jednotlivé komponenty od více dodavatelů a montují výtah jako „skládačku“. Pořizovací cena takovéhoto výtahu se může na začátku jevit jako výhodná, ale investice se pak prodraží během provozu, protože například nebude možné sehnat původní díly a budou se muset nahradit alternativním dodavatelem. Velké riziko těchto „skládaných“ výtahů je dlouhá čekací lhůta na dodávku materiálu a poruchovost zařízení. Mnohokrát jsem se ve své praxi setkal s případy, kdy původní dodavatel již neexistoval, a dokumentace k dodaným dílům nebyla k dispozici. Zákazník pak řešil dodávku nového rozvaděče za cca 150 000,- Kč místo dodání nového náhradního dílu za 5 000,- Kč. Po namontování a uvedení do provozu na základě inspekční prohlídky je nutné se i o výtah dobře starat. Tak jako např. majitel vozidla musí pečovat o své auto. Proto je dobré vědět, co by taková výtahářská společnost měla v běžném paušálu pro své klienty zajišťovat a jakou má časovou dosažitelnost svých služeb od nahlášení jakéhokoliv problému s výtahem. A to proto, že se stává, že některé společnosti prodají svůj produkt mimo své sídlo a servisní služby jim pak zajišťuje jiná lokální společnost, popřípadě servisní technik, jenž má na starosti výtahy rozličných firem. S tím souvisí i to, zda-li je servisní technik ochotný a schopen vysvětlit důvod jakéhokoli problému s výtahem. Servis výtahu je služba, proto doporučuji, vyberte si takovou společnost, kde budete znát konkrétního servisního technika, který bude do vašeho domu docházet a budete se moci, buď přes dispečink společnosti, nebo rovnou na technika, obrátit s jakýmkoliv dotazem ohledně výtahu.

Servis výtahů

Je zcela běžné, že v paušálu by měl klient od výtahové společnosti obdržet zejména tyto základní služby:

  • preventivní údržbu
  • odstranění drobných závad - např. seřízení dveří, kalibrace vážení, seřízení brzdy, seřízení přesnosti stavění, nastavení času pro zavírání
  • mazání výtahu dle předpisu výrobce (v paušálu by měly být mazací tuky a oleje)
  • provádění školení pověřených pracovníků objednavatele týkající se manipulace s výtahem, jeho provozu, vyproštění osob z výtahu, dozorce výtahu
  • vyproštění do 1 hodiny od nahlášení – v současné době zcela běžná standardní doba
  • podle typu výtahu a jeho umístění – provozní prohlídky podle normy ČSN 27 4002
  • odborné prohlídky podle normy ČSN27 4002
  • čištění (provozní nečistoty)

Odborná zkouška

Odbornou zkoušku podle normy ČSN 27 4007 provádí revizní technik s oprávněním E, a to každé 3 roky. Vaše výtahová společnost by vás měla upozornit na dobu, kdy by měla být tato zkouška zrealizována. Tuto zkoušku však nemusí provést revizní technik společnosti, která vám servisuje výtah, ale můžete si ji objednat u jakékoli jiné výtahové společnosti, která tuto službu nabízí. Děje se tak zejména, pokud klienti nejsou spokojeni s kvalitou stávající servisní společnosti a chtějí si ověřit spolehlivost výtahového zařízení. Klient vždy obdrží protokol z provedené zkoušky.

Inspekční prohlídka

Během této prohlídky nezávislým inspekčním orgánem typu A dle normy ČSN EN ISO/ IEC 17020 se posuzuje technický stav výtahu, bezpečnost a případná provozní rizika (pokud se vyskytnou, jsou stanovena opatření k jejich odstranění). Opětovně z této prohlídky je vystaven protokol, který obdrží klient.

Částečná modernizace či úplná modernizace

Částečné modernizace či úplné jsou v mnoha případech nutné k odstranění bezpečnostních rizik a opotřebení výtahů mnohaletým provozem. Částečná modernizace je často odpovědí na odbornou zkoušku nebo inspekční prohlídku – ať se jedná o např. výměnu rozvaděče nebo doplnění výtahu o různé bezpečnostní prvky. Pokud má dům zcela zastaralý výtah nesplňující bezpečnostní požadavky, doporučuje se tzv. úplná výměna výtahu, kdy nové zařízení je schopno splnit veškeré nároky současných norem i technickou úroveň moderních zařízení. Navýšení nosnosti a rychlosti je přínosem pro kapacitu vertikální dopravy v domech a není nutné příliš měnit dispozice stávající výtahové šachty. Sběrné systémy jsou dnes již samozřejmostí a je možné i sdružovat výtahy do více skupin spolupracujících výtahů. Bezpřevodové technologie umožňují připojení na stávající elektrický přívod bez požadavku na posílení příkonu. Takováto modernizace je prováděna tzv. formou Full Replacement (úplná výměna výtahu), což znamená demontovat stávající zařízení včetně vodítek a kotev a namontovat nový výtah s parametry moderních, dnes již dobře vyzkoušených a certifikovaných technologií jako celek tak, jako je tomu například u automobilů. Stará ocelová vodítka a kotvy nemusí vyhovovat například silám pro vyšší rychlosti nebo nosnosti výtahů.

Nové instalace

Některé bytové domy nemají výtah a hledají řešení, kde výtah umístit. Zdatná výtahářská společnost dokáže poradit a vyhledat nejlepší řešení, včetně zajištění i stavebního povolení. Přístavby na výtah nemusí být jen neforemního charakteru, ale mohou architektonicky a citlivě oživit celkový vjem domu.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"