neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Izolační skla

JAK NA TRÁPENÍ S OKNY? - 2. díl

Řešením problémů s rosením oken (aneb není sklo jako sklo) jsme se věnovali v 1. části našeho povídání. Nyní se zaměříme na odstranění problémů, které specificky přináší jednotlivá roční období a budeme se společně snažit pochopit, co problém způsobuje a kde a jak hledat řešení.

Díl číslo 2. Specifika chování oken v zimním a přechodných období.

Už Víme, proč se na vnitřní straně skla tvoří kondenzát a že neřešení tohoto problému může vést jednak k poškození oken (hlavně těch dřevěných), ale hlavně ke vzniku plísní, které negativně ovlivňují zdraví lidí (viry, karcinogeny, alergeny). Víme taky, že vždy můžeme alespoň částečně stav řešit snížením vlhkosti v bytě a to častějším a správným větráním (u větrání nejde o to byt„vychladit“, ale pouze vyměnit vydýchaný vzduch obsahující zvýšenou vlhkost a zdraví škodlivé látky). Větrání nás v konečném důsledku vlastně nic moc nestojí, protože při topení se suchý vzduch snadněji ohřeje (neohříváme se vzduchem vodní páru) a tím ušetříme to teplo, která nám krátkou výměnou vzduchu „uteklo“ ven.
Vždy ale platí, že kvalitní skleněná výplň, která dobře izoluje, udrží sklo na vnitřní straně teplé a tím případné kondenzaci předejde a současně šetří náklady na vytápění.

Co ale rosení venkovní skleněné tabule okna?

Také se Vám už stalo, že ráno nevidíte přes zamlžené okno na venkovní straně?
Co tento jev způsobuje a objevuje se jen ráno??

Nejprve je potřeba uvést, že viníkem zneprůhlednění je i v tomto případě kapkovitě vysrážená vlhkost tentokráte na venkovní tabuli skla (na této vrstvičce dochází k různému lomu a odrazu světla - z toho plynoucí zneprůhlednění). Proč se tam ale vlhkost vysrážela, když venkovní povrch skla je vystaven přímo vlivu okolního vzduchu? Pokud se na něm vysrážela vlhkost, musí být chladnější než okolní vzduch a podstatné vlivy jsou dva. Jak víme, vzduch se ohřívá nebo ochlazuje od země nebo jiných povrchů včetně venkovního povrchu skla, které v nočním období intenzivně vyzáří své zbytkové teplo do prostoru a tím se stanou chladnější než okolní vzduch. Druhým vlivem je i to, že různé materiály a od nich i vzduch se s příchodem teplejšího rána rychle ohřejí, zatímco sklo zůstává studenédlouho. V součtu těchto dvou vlivů hledejme odpověď na to, proč zejména ráno dochází k venkovnímu zarosení skel (alesamozřejmě i jiných povrchů, kde však orosení není na první pohled patrné).
Popsanému jevu bohužel prozatím neumíme účinně zabránit, ledaže bychom dokázali zamezit vyzáření zbytkového akumulovaného tepla z okna do venkovního prostoru. To je úkolem dalšího vývoje skel s funkčními vrstvami. Co ale můžeme vyřešit už dnes, je možnost zajistit, aby případný venkovní kondenzát byl průhledný, tj. aby jednotlivé kapky vytvořili tenkou souvislou průhlednou vrstvu. Pokud použijeme sklo se samočistící vrstvou, která více přitahuje vlhkost, tak výsledkem rosení bude právě potřebná tenká vrstva, která je průhledná. Pokud bude vody dost, nahromaděná vrstva odteče současně v celé ploše a tím sklo zbaví špíny a ulpělých částeček prachu.

Dá se samočistící sklo použít i proti rosení vnitřních skel?

Z podstaty věci vyplývá, že nedá, přesněji řečeno rosení tato vrstva nezabrání. Při rosení vnitřních skel je potřeba se zbavit kondenzátu jako takového.Ze zkušenosti víme, že problém působí nedostatečná izolace stávajícího zasklení. Ne, že by bylo sklo špatně vyrobeno, ale jeho izolační schopnosti nedosahují potřebných hodnot, proto ten studený povrch na vnitřní straně dvojskla,kde se sráží voda.Je možné skla vyměnit, aniž by se musely vyměnit okna? Výměnaje samozřejmě možná (stejně jako když sklo rozbije průvan) a náhradou může být nový typ zasklení, který podstatně lépe izoluje, protože na rozdíl od dvojskla obsahu- je dvě izolační dutiny rozdělené tepelnou folií a naplněné speciálním plynem, který lépeizoluje než vzduch. Když toto řešení přeneseme do čísel, tak běžné dvojsklo s izolační schopností U=2,8W/m2K (případně 1,4 nebo 1,1) nahradíme sklem typu HEAT MIRROR (tepelné zrcadlo), jehož izolační schopnosti (Uskla=0,6W/m2K) se více přibližují zateplené zdi (pro představu Uzdi=0,1 až 0,2W/m2K) Výsledkem je teplý povrch skla uvnitř, který se ani v zimě nerosí. Kromě zlepšení izolace v ploše skla, se zlepší i teplota okraje skla a rámu, protože ve skle je původně jeden vodivý distanční rámeček nahrazen dvojicí nevodivých a mezi nimi přerušeným vedením tepla vloženou folií s tmelem.Zvýšení teplot skla může být i 5 a více stupňů °C.

Základem zdravého života je vhodné životní prostředí a je jenom na nás, jaké si ho doma „vytvoříme“. Správná volba zasklení jistě přispěje k eliminaci plísní, vytvoří potřebnou teplotní pohodu po celý rok a lépe nás ochrání před civilizačním „smogem“ moderního světa a v neposlední řadě i šetří naše výdaje, které můžeme investovat lépe.

V příštím díle bychom se mohli zaměřit právě na téma, jak bezpečně a výnosně investovat do zateplení oken a jiných prosklených výplní.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"