neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

stavona

Zpracovala spol.: STAVONA s. r. o., dne 25.6.2015

Kvalitní přesná okna a příjemné bydlení

V článku „Kvalitní přesná okna a jak je hledat a poznat“ jsme ukázali, že přesná výroba z prvotřídních materiálů šetří uživatelům oken starosti, peníze i čas. Vedle toho získávají i vysokou úroveň tzv. pobytové pohody, lidsky řečeno příjemné bydlení. Na tom se podílejí špičková okna, i jejich správné zabudování. Příjemný pobyt za okny Stavona je pro jejich výrobce nejdůležitější.

Běžnému pozorovateli se může zdát, že dnešní stavebnictví řeší jen velké tloušťky tepelné izolace a do jisté míry má pravdu.

Daleko důležitější je ale statika, která řeší, že na nás, ani na nastupující generace dům nespadne. Ani potom není na řadě vysoká tepelná izolace, jak ukazuje seznam nových základních požadavků, které před dvěma lety stanovila Rada EU ve směrnici č. 305/2011 a která v příloze jmenuje sedm základních požadavků na stavby, které jednotlivé státy promítnou do svých technických požadavků na stavby. Jsou to:

1. Mechanická odolnost a stabilita
2. Požární bezpečnost
3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
4. Bezpečnost při užívání
5. Ochrana proti hluku
6. Úspora energie a tepelná izolace
7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Přibyl sedmý požadavek, který v budoucnu ovlivní i české předpisy, avšak„ochrana zdraví“ zůstává stále před„Úsporou energie a tepelnou izolací“.

Zdravé, ekonomické a tepelně úsporné bydlení

Je velmi sympatické, že Stavona myslí i na peněženky investorů a zahrnuje do „svých požadavků“ i finanční dostupnost. To ve spojení s precizní výrobou, která podstatně redukuje množství servisních zásahů na opakované seřizování oken, opravy apod. dělá z oken Stavona mimořádnou investici. Vzato z pohledu celého„pracovního“ života okna, od jeho zakoupení až po likvidaci, jde o investici velmi zajímavou.

Okno je oknem až po zabudování

Mezi odborníky je oblíbené rčení, že „neexistuje špatný stavební výrobek, jen špatně zabudovaný“. Zamyslíme-li se nad ním, nabádá nás, abychom si dobře rozmysleli, jestli je např. okno od nejlacinějšího a neznámého prodejce dobré k tomu, abychom si ho zabudovali do svého domu. To nevylučuje, že ho jako dobré vyhodnotí soused ... Nejde jen o vtipnou poznámku. Toto rčení vyjadřuje současný právní stav: je-li někdo nespokojen a má podezření na nevhodné okno, hledá se vina tam, kde došlo k rozhodnutí vybrat nevhodné okno, ne u jeho výrobce.
V každém případě se okno hodnotí až po zabudování do stavby. Proto velmi záleží na kvalitě tzv. připojovací (osazovací ap.) spáry.

Kvalitní zabudování okna

Ač je Stavona „jen“ výrobcem oken, velmi dbá na správné zabudování doslova na každé stavbě. Pro moudrého investora to je velká přidaná hodnota, která není vyjádřená položkou na faktuře.
Připojovací spára je mezera mezi okenním rámem a ostěním okna, která se po ukotvení okna musí dobře vyplnit, aby skrze ní nefoukal vítr a nejen to. Výplň se provádí různými pěnovými materiály, nejčastější je polyurethanová pěna, PUR pěna. Spára musí přenést velký zimní rozdíl teplot mezi interiérem (cca 23 °C) a vnějším prostředím (– 15°C i níže). Nesmí se přitom poškodit, nesmí do ní zatékat dešťová voda, neměla by v ní, zejména v zimě, kondenzovat a zamrzat vodní pára ve větším, než v bezpečném množství, které neohrožuje její trvale správnou funkci.

Právě prostup vodní páry připojovací spárou je velmi časté téma mezi odborníky. Dochází k němu ve velké míře zejména v zimě, zejména při velmi nízkých teplotách. Při –15 °C je venku částečný tlak vodní páry nejvýše 170 Pa, zatímco uvnitř při teplotě 23 °C a typické zimní relativní vlhkosti 40% asi 1150 Pa. Rozdíl částečných tlaků páry je cca 1000 Pa. Těchto 1000 Pa je silným difúzním potenciálem, který„žene“ vodní páru zevnitř ven. Jak pára postupuje do chladnějších míst, může narazit na místa o nízké teplotě, při které se sráží. Jsou to místa pod teplotou tzv. rosného bodu. Je-li srážení vydatné a dlouhé, může sražená voda (místy zamrzající) poškodit výplň připojovací spáry, která pak hůře těsní. Normativní stavební předpis proto doporučuje chránit připojovací spáru zvenku hydroizolační paropropustnou fólií a, zejména zvnitřku, parotěsnou.

Správné řešení připojovací spáry

Mnoho architektů a projektantů nebere normové ustanovení příliš vážně, a to ze dvou hlavních důvodů:

1) parotěsná páska téměř nikdy nezabrání vstupu vodní páry do připojovací spáry a je tedy zbytečná,
2) praxe ukazuje, že procento vad připojovacích spár, neošetřených fóliemi, je kolem 2% a vždytam jsou ve hře i jiné vlivy.

Vodní pára totiž proniká do spáry nejen zevnitř, ale také ze zdiva. Je důležité si uvědomit, že nejen v prostoru, ale také ve zdivu existuje pole částečného tlaku vodní páry, které vůbec nemusí kopírovat teplotní pole. A málokdy ho kopíruje. Zásah na venkovní straně domu, např. zateplení, tlakové pole vodní páry změní. Polystyrénový ETICS, je-li vzorně proveden, zvedne částečný tlak vodní páry téměř všude ve zdivu na úroveň vnitřního tlaku (1000 Pa). Fólie, nefólie, tok páry do spáry se podstatně zvýší. Nechme na architektovi a projektantovi, jaké řešení pro danou konkrétní situaci zvolí.

Tepelná ochrana okna

U oken zle vždy doporučit výběr oken s jistým časovým výhledem. Zatímco u zdi nikoho nepřekvapí součinitel prostupu tepla 0,15 W/(m2K) a dokonceani 0,11 W/(m2K), okno s hodnotou Uw = 1,1 W/(m2K) nám bude možná brzo připadat zastaralé. Je to ale věc názoru.

Profilové řady Stavona určují několik zásadních vlastností finálního okna. V oblasti mechanické jeho pevnost a tuhost, v oblasti tepelné techniky jeho výsledný součinitel prostupu tepla, v oblasti estetiky je to tvar jeho hran a kontur a zároveň barevné provedení. Plastová okna Stavona jsou vyráběna ze špičkových profilových systémů se stavební hloubkou 70mm, 82mm, resp. 90mm. Jsou to nejkvalitnější materiály, které jsou v současnosti na trhu k dispozici. Použité profilové systémy jsou výhradně ve třídě A [1]. Zastavme se u některých. Stavona, jako málokterý výrobce, udává hodnoty součinitelů prostupu tepla celým oknem

Stavona Forte – NOVINKA
Inovativní a energeticky úsporná okna pro požadavky budoucnosti. Okna s profilovým systémem o stavební hloubce 82 mm. Tepelné vlastnosti:
• Okno s trojsklem (Stavona Forte 3S):Uw =0,74W/(m2K)
• Okno s dvojsklem (Stavona Forte Extra):Uw =1,0W/(m2K)

Stavona Centro – NOVINKA
Nová řada oken Stavona Centro se stavební hloubkou 82mm odpovídá díky svým četným inovativním řešením detailů současným požadavkům trhu. Okna Stavona Centro díky své stavební hloubce a sedmikomorovému provedení rámu splňují všechny požadavky v oblasti novostaveb a rekonstrukcí. Zejména jde o tepelnou izolaci. Inovovaná geometrie rámu a 3 těsnící roviny spolehlivě brání před hlukem, chladem, vlhkem a průvanem; zvětšená zasklívací drážka redukuje tepelné mosty. Tři těsnící roviny znamenají další posun v energetické úspornosti oken. Dle potřeby je možné volit mezi zasklením izolačním dvojsklem a trojsklem:
• Okno s trojsklem (Stavona Centro 3S EXTRA): Uw =0,72W/(m2K)
• Okno s dvojsklem (Stavona Centro EXTRA): Uw =0,99W/(m2K)

Ochrana před hlukem a letními vedry

Jen málokdo věnuje oběma kriteriím takovou pozornost, jako tepelné ochraně. Přitom hluk (z ulice apod.) nás může trápit celý rok a ostré slunce dělat z místnosti saunu půl roku. Opravdové mrazy nás většinou trápí pár dní.
Kvalitní těsná okna Stavona jsou univerzální odpovědí na problematiku hluku prakticky kdekoli, kde je povoleno bydlet či pracovat.

Co se týče letního přehřívání, ne každý ví, že ostré slunce dodává s viditelným záření do místnosti obrovské množství tepla. Platí Jinde v tomto čísle časopisu je odvozeno, že 1 m2 izolačního dvojskla v okně, na které svítí slunce, propustí až 400 W/m2, u trojskla o něco méně. To je asi desetinásobek toho, co v zimě utíká okny v silných mrazech!

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"