neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Co všechno zachytí filtr FSMad za pouhých 24 hodin po instalaci??

logo vodoměry Maddeo SMARTmA vy to máte v pračkách, myčkách, rozvodech a ve sklenici, kterou chcete vypít!

Většina panelových a činžovních domů má za sebou v posledních několika letech velké investice. Ať už se jednalo o celkové revitalizace, zateplení pláště domu, rekonstrukce výtahů nebo výměny oken, tyto úkony stály vlastníky bytů nemalé částky. V současné době, kdy se opět začínají pomalu finančně vzpamatovávat, se výbory SVJ začínají rozhlížet po dalších opatřeních, které by snížily náklady na provoz a údržbu domu. Cílem je efektivně investovat finanční prostředky, které se průběžně střádají ve fondu oprav každého domu.

V bytových domech se stále častěji setkáváme s mechanickými nečistotami obsaženými ve vodě, které se během let nahromadily a usadily ve vodovodních potrubích. Tyto nečistoty se uvolňují a jsou unášeny vodou až ke koncovým zařízením v našich bytech, kde způsobují různá poškození, zacpání a další nepříjemnosti. Zejména se jedná o pračky, myčky nebo vodovodní baterie, ze kterých si bereme vodu na ranní kávu.

Referenci na FSMad naleznete tady.

Účinná ochrana existuje – jmenuje se FSMad

Do rozvodů vody v domě se dostávají různé úlomky rzi, zrnka písku a další cizí částice, které se uvolňují například při opravách vodárenských potrubí. Tyto mechanické částice mají neblahý vliv na vnitřní zařízení napojená na rozvody vody a snižují tak jejich životnost.
Řešení je přitom velmi jednoduché a nazývá se filtr jemných částic.

Stále více výborů bytových domů se přiklání k instalacím těchto filtrů, které dokáží významným způsobem zredukovat nečistoty, jenž se do objektů dostávají a znepříjemňují tak život vlastníkům bytů.

Někdo může namítnout, že v jejich domě mají nové rozvody vody v plastu a tam žádné nečistoty nejsou. Ano, to je pravda. Ale je třeba si uvědomit, že tyto mechanické nečistoty nevznikají v rozvodech domu, ale připlouvají s vodou z vodárenských sítí mnohdy desítky let starých. Na obrázku vpravo se můžete podívat, jaké nečistoty zachytí filtr jemných částic v klasickém bytovém domě za pouhých 24 hodin po jeho instalaci.

Kam filtry pevných částic FSMady instalovat??

Filtry jemných částic je nejvýhodnější instalovat za patní vodárenský vodoměr. Ošetří se tak celý dům a stačí pořídit pouze jeden filtr. Tím, že se odchycené nečistoty ve filtru neustále hromadí, je nutné pro správnou funkci filtr v určitých časových intervalech čistit. Z hlediska čištění existují dvě varianty. Je možné zvolit variantu manuálního proplachu, kde postačí ve spodní části filtru otevřít odkalovací kulový ventil a nasbírané nečistoty vypustit nebo zvolit druhou možnost, kterou je instalace filtru s automatickým proplachem, kde se již o nic nemusíte starat. Zde se pouze nastaví interval proplachu v rozmezí od 4 minut až 3 měsíců podle potřeby.

Zbavíme Vás mechanických nečistot ve vodě!

Technický poradce: Lukáš Kloz, 773 669 073.

BEZPLATNÁ LINKA 800 778 778

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, Pobřežní 249/46, Praha 186 00

aktualizace