neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Energetický management s realnými opatřeními pro úsporu až 45% provozních nákladů s trvalým dohledem nad energiemi budov online

Energetickým managementem zavádíme souhrn opatření, díky kterým snižujeme provozní náklady. Je to opakující se proces s následnou optimalizací díky analýze a vyhodnocování naměřených hodnot v čase.

Praktickým energetickým managementem pro Vás zajistíme činnosti

 1. Měření spotřeby energií stanovenými nebo provozními měřidly – vody, tepla, plynu, elektřiny, tlaku, teploty a dalších důležitých veličin pomocí maddeo vodoměry a měřiče teplaonline systému měření
 2. Online přehledné zobrazení měřených energií a provozních hodnot objektů formou online webové aplikace nebo softwaru přímo v počítači. Lze poskytnout i vyučtování nákladů.
 3. Energetický přehled online s grafy pro analýzu hodnot
 4. Pravidelné reporty vybraných provozních nákladů a mezních stavů
 5. Stanovení možností úspor
 6. Realizace opatření pro snížení energetické náročnosti
 7. Optimalizace dodávek energií případně jejich výrobu

Opatření snižující provozní náklady pro úřady, školy, školky, organizace

Pro navržení úsporných energetických opatření měříme online vstupní energie (vody, tepla, plynu, elektřiny, tlaku, teploty a dalších důležitých veličin) a provozní naklady budovy.  V oblasti měřidel energií a komunikačních dálkových prvků, modulů spolupracujeme přímo s výrobci. Jsme přímým dodavatelem vodoměrů a měřičů tepla, více na eshop.maddeo-vodomery.cz

Základním opatřením je hydraulické vyvážení otopné soustavy, které má vždy následovat po změně energetické náročnosti budovy, například zateplením obálky (sníží se prostup tepla). Právě vyregulováním soustavy, získáme plný efekt zateplení v podobě snížení potřeby energie na vytápění. Následuje online měření, online regulace, analýza a opatření. Dalším krokem může být i ekonomicky výhodné provozování objektových tepelných zdrojů přímo pro zadavatele nebo výstavba nové kotelny.

Online regulace umožní „klikem“ na počítači změnit teplotu v místnosti a šetřit až 45%

Další úspory objektu jsou ukryty v online regulaci (v řízeném vytápění) s cílem vyrábět energii nebo ji do objektu pouštět pouze v případě, když je potřeba. Pro naplnění této myšlenky potřebujeme minimálně hodnotu venkovní teploty (pro ekvitermní regulaci), ale ještě lépe o teplotách a parametrech přímo z místností objektu (lidské teplo, teplo od spotřebičů, tepelná pohoda) s respektováním externích podmínek (vítr, vlhkost, slunce).

Online regulace umí „řídit“ vytápění budovy podle nastaveného plánu:

Umožnuje nastavení teplot v jednotlivých místnostech dle plánu. Požadovanou teplotu lze nastavit i pouhým klikem na obrazovce a vše se automaticky provede.

Online regulace obsahuje:

 • měření tepla v místnostech pomocí teplotních senzorů
 • termostatické hlavice s pohonem ovládaným dálkově
 • online systém Maddeo na měřené hodnoty energií
 • online regulace „na patě“ pro řízení topení
 • hydraulické vyvážení otopné soustavy (doporučené)

Online regulace s online měřením předchází škodám z havárií:

 • zastaví přívod vody v případě prasklé hadičky na WC

Výsledkem je snížení provozních nákladů (na vytápění, plyn, elektřinu, vodu atd.) a předcházení škod vzniklých haváriemi vodovodního potrubí. Zároveň získáte přehled nad celkovými provozními náklady budovy, které obvykle spotřebovávají 8-15% nákladů z rozpočtu města nebo obce.

Investice do energetického managementu s online regulací a online měřením uspoří významné provozní náklady s návratností cca 3-5 let.

logo maddeo vodoměry

Maddeo CZ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 27505421, DIČ: CZ27505421

info@maddeo.cz
734 448 899 - obchodní dotazy
773 669 073 - technické dotazy
www.maddeo.cz
www.usporne-kotelny.cz
www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

vodoměr SMARTm D

Neovlivnitelné vodoměry

s dálkovými odečty
měřiče tepla kompakty

Měřiče tepla

s dálkovými odečty
modernizace kotelny maddeo

Kotelny, regulace

plynové, TČ, čištění topení

aktualizace