neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Jak postupovat při výběru dodavatele na rekonstrukci střešního souvrství

Většina investorů (stavebníků) si nejprve nechává vypracovat projekt na rekonstrukci, tím se ale připravuje o mnoho dalších možností jak případně „lépe“ střechu rekonstruovat. Vypracování drahého projektu je zprvu zbytečnou investicí a u některých rekonstrukcí střechy je projektová dokumentace zcela nepotřebná.

Technický návrh a zpracování cenové nabídky kvalitní stavební společnosti poskytují zadarmo! Jako první doporučujeme začít oslovením specializovaných stavebních firem, které nám návrh řešení vypracují samy a zadarmo.

Je nutné stavebním firmám předem připravit seznam prácí, které se od nich požadují. A dohlédnout na to, aby firmy měly zakázku oceněnou ve stejném objemu (např. tloušťka zateplení, zateplení atiky, aj.).

Kritérium pro postup do užšího kola výběrového řízení by v prvé řadě neměla být cena, ale reference a přístup stavební společnosti. Nejdůležitějším faktorem spolehlivé stavební společnosti je to, jak dlouho firma působí na trhu a jakou poskytuje délku záruky na hotové dílo. Vyhrát výběrové řízení by měla především zkušená firma s dobrým zázemím a dlouholetou tradicí, stavební společnost, jenž poskytuje na rekonstrukci ploché střechy záruku minimálně 10 let.

Pokud to typ stavebních úprav požaduje, necháme si zhotovit projekt, nejlépe ve spolupráci zhotovitele a projektanta.  Projekt není nutné mít u všech staveb. Ovšem je dobré nebo dokonce nutné mít před započetím díla vypracované stavební detaily a skladby konstrukcí, tak aby bylo možné práce stavební firmy kontrolovat. Vypracování těchto dílčích detailů většinou poskytuje specializovaná stavební společnost zadarmo. Smlouvu doporučujeme mít doplněnou o přesný popis prací u jednotlivých konstrukcí, tak abychom eliminovali vícepráce.

Na závěr Vás chceme upozornit, že výběr stavební firmy je potřeba provádět v předstihu. Výběrové řízení se může spolu s přípravou táhnout měsíce, proto je potřeba jej připravovat dopředu. I samotná společnost si pro vás dopředu musí uvolnit kapacity.

IPOK spol. s.r.o. je stavební společnost založena roku 1993 se specializací pouze na hydroizolace a výstavbu plochých střech.

Společnost IPOK spol. s.r.o. zdarma nabízí investorovi poradenské práce stavebního autorizovaného technika a návrh optimálního řešení střešního souvrství. Dokáže spočítat ideální tloušťku zateplení, nebo provede sondáž skladby střechy, tak aby zvolila správnou variantu nového střešního souvrství. Dále také provádí kontrolní a projekční činnost u výstavby plochých střech.

IPOK spol. s r.o. – jediná specializovaná společnost v ČR s certifikaci na provádění hydroizolace SWEPCO.

V roce 2013 se společnost IPOK spol. s.r.o. spojil s výrobcem střešní kamenné tepelné izolace ROCKWOOL a.s. Cílem tohoto partnerství je nabízet na českém trhu nejkvalitnější střešní souvrství s dlouhodobou životností.

Kombinací vysoce kvalitních systému SWEPCO s kamennou vatu, která je především objemově stálá, pevná a  trvanlivá (požární bezpečnost aj.), vznikla certifikovaná lepená systémová skladba SWEPCO + ROCKWOOL.

Díky tomu jsme začali prodávat systém, který má stejnou životnost jako životnost budovy! Jinými slovy řečeno, SWEPCO, které je na trhu již více jak 80 let, umí své střešní systémy udržovat opakovaně a tím prodlužovat jejich životnost prakticky do nekonečna.

Od ledna roku 2016 se do ČR začal dovážet systém SWEPCO 301, který ještě zvýšil kvality partnerského programu SWEPCO + ROCKWOOL. Systém SWEPCO 301 lze také využívat v kombinaci s libovolným typem zateplení ploché střechy. Lze jej také využít pro hydroizolaci zelených extenzivních a intenzivních střech. Systém SWEPCO 301 se přes den stal jednou z nejprodávanějších a nekvalitnějších variant SWEPCO systému na českém trhu plochých střech pro bytové domy.

 

Neváhejte a kontaktujte nakladatelství Praktického rádce pro získání nezávazné nabídky od společnosti IPOK spol. s.r.o. spolu s 5% slevou na materiály SWEPCO. 

aktualizace