neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Jak vybrat správnou firmu?

Připravili jsme pro vás přehled jednoduchých rad, jak vybrat tu správnou a nenaletět nesolidnímu uchazeči.

Informace o společnosti v obchodním rejstříku

Ověřte si základní informace v obchodním nebo živnostenském registru. Soustřeďte se zejména na tyto informace.

􀁺 zda není společnost v likvidaci nebo neukončila svou činnost

􀁺 jak dlouho společnost působí na trhu

􀁺 výše základního jmění

􀁺 právní forma podnikání

Reference

Nechte si předložit, jaké má firma reference. Porovnejte si reference jednotlivých uchazečů. Porovnejte si, o jaké reference se jedná, o jak strategicky významné klienty se jedná. Je rozdíl, jestli má fi rma referenci, že vyčistila úspěšně jeden byt, nebo jestli firma čistila zařízení v jaderné elektrárně. Nezáleží tedy pouze na počtu referencí, ale také na jejich významu, velikosti a rozsahu realizace. Chtějte reference s kontakty na zákazníky, ať si můžete sami prověřit, že jsou to pravdivé informace, že tam firma skutečně čištění provedla a ověřte si, s jakým výsledkem.

Vlastní zaměstnanci

Prověřte si, zda má firma vlastní zaměstnance v HPP. Pokud má firma své vlastní zaměstnance, tak v případě uplatnění záruky a následného servisu ji snadno dohledáte. Jak budete uplatňovat své nároky a řešit případné spory s firmou, která nikoho nemá, která muže ukončit činnost okamžitě, bez plnění svých závazků? Pochopitelně je větší pravděpodobnost, že firma, která má vlastní zaměstnance, si zaměstnává odborníky a ne nekvalifi kované brigádníky.

Odbornost

Nechte si doložit doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče – živnostenské listy, výuční listy, doklady prokazující úroveň vzdělání, doklady a certifikáty o kvalifikaci. Potřebujete informace a jistotu, že práci na vaší otopné soustavě budou provádět kvalifikovaní odborníci.

Certifikáty, osvědčení

Pokud dodavatel uvádí, že je držitelem certifikace, osvědčení, nechte si od něho předložit originály těchto dokumentů. Není výjimkou, že firmy matou zákazníky vlastnictvím certifikátů a osvědčení, které však nemají. Pokud ho nemají, nebudou Vám ho chtít předložit a Vy tedy víte, s kým máte tu čest.

Sídlo společnosti

Vyvarujte se firem, které nejsou uvedeny v obchodním rejstříku firem nebo které nemají řádné sídlo společnosti a webové stránky. Pokud firma nemá řádné pevné sídlo, pak není dohledatelná. Kde budete hledat firmu, která nemá sídlo, která nemá zaměstnance. Vaše peníze jsou pryč a škoda na topení může být veliká.

Realizace

Porovnejte si, jaké zakázky firma zrealizovala, v jakém objemu, o jak strategicky významné klienty se jedná. Logicky větší zkušenost bude mít firma, která realizovala významné, technicky náročné zakázky / bytové domy, nemocnice, školy, průmyslové podniky apod. / než firma, která vyčistila jen pár rodinných domků. Stejně logické je, že větší zkušenosti bude mít firma, která čistí ročně v řádech miliónů korun, než firma, jejíž objem činí pár desítek tisíc.

Pracovní materiál

Jakou chemii firma používá na čištění? Trvejte na tom, že chcete doložit, jaké firma používá prostředky na čištění. Vyžádejte si bezpečnostní listy a technické listy.

Kvalitní chemický čistič umí rozpustit veškeré nečistoty, nepoškozuje teplosměnné plochy, ani pryžová těsnění, je 100% biologicky odbouratelný ekologicky nezávadný. Díky tomu po vyčištění radiátory nepotečou. Proto je drahý. Firma, která nabízí mimořádně nízkou cenu, takový čistič proto logicky nepoužívá. Pokud Vám bude firma tvrdit, že Vám nemohou prozradit, čím čistí, že je to jejich obchodní tajemství a podobně, je to pouhá účelová výmluva. Víte, že jednáte s nekorektní firmou. Od takové rychle pryč.

Pojištění

Vyžádejte si pojistnou smlouvu odpovědnosti z výkonu činnosti firmy. Pokud firma nemá dostatečně vysoké pojištění o (min. 50 mil. Kč), tak v případě škody, kterou Vám způsobí, Vám nebudou moci škodu zaplatit. Vy se budete roky soudit s nejistým výsledkem. Navíc hrozí, že pokud jste si vybrali firmu bez sídla, bez zaměstnanců, než dojde k řešení sporu, firma zmizí a Vy budete mít místo úspory pouze ztrátu.

aktualizace