neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Modernizace stávající plynové kotelny

Máte vlastní plynovou domovní kotelnu 10 let nebo více? Nejspíše máte atmosférické kotle.

V případě modernizace kotelny vyměníme staré atmosférické kotle za plynové kondenzační kotle a získáme pro Vás nezanedbatelnou úsporu jen tím, že využijete odpadní teplo obsažené ve spalinách. Jednoduše Vám snížíme náklady na výrobu 1 GJ.

Navíc se v praxi setkáváme s tím, že i když se změnily energetické poměry v bytovém domě vlivem zateplení obálky budovy, výměnou za plastová okna, zateplením střechy a jiné, tak otopná soustava bývá nedotčena. Proto další úspory nacházíme v regulaci a vyvážení otopné soustavy. Tímto krokem snížíme množství potřebného tepla v bytovém domě na vytápění a výrobu teplé vody.

Při modernizaci domovní kotelny provedeme:

 • výměnu starých kotlů za moderní kondenzační plynové kotle
 • regulaci a vyvážení otopné soustavy
 • kotelnu můžeme pro Vás provozovat

Výsledkem modernizace kotelny bude úspora v rozmezí cca 25% až 35%.

Na modernizaci kotelny nepotřebujete stavební povolení!

Žádná legislativní překážka Vám nestojí v cestě, protože se nejedná o změnu tepelného zdroje nebo typu paliva. Realizace díla je tedy složená z času potřebného na projektovou část a realizační část. Vy musíte zařídit jen zápis ze schůze, který bude potřeba k zahájení prací. S tímto Vám rádi pomůžeme.

Kolik ušetříte modernizací stávající kotelny, zjistíte ve studii úspor na www.usporne-kotelny.cz

Odpojení od CZT a výstavba kotelny „na klíč“ s návratností 4 až 5 let

O nové kotelně se vyplatí přemýšlet již při ceně dodávky tepla od teplárny začínající na cca 500 Kč za GJ a více.

Komplexní služba je obrana před „přehazováním“ odpovědnosti
Vše začíná studií úspor pro záměr výstavby domovní kotelny. Dále projektant (autorizovaný stavební technik) projektuje tak, aby technická zpráva splňovala nejen technické řešení, ale i po legislativní stránce vše, aby se zbytečně dokumentace nevracela a vyhovovala dalším právním předpisům.
Poté montážníci montují s kvalitou pro zachování nadstandardních záruk. Montér a obsluha domovní kotelny dělá vše pro to, aby autorizovaný servisní technik uznal jakoukoliv reklamaci či závadu, pokud nastane. Navíc vše odpovídá normám a předpisům, aby revizní technik mohl vydat revizní zprávu.
To platí poté i pro provozování domovní kotelny. Navíc, aby byla studie naplněna ve smyslu úspory, musí se nakoupit plyn, elektřina za nejnižší cenu. A provozováním kotelny a monitorováním Vám potvrzujeme, že náš cíl je Vám stále poskytovat po dobu životnosti kotelny úsporu, která bude zohledňovat nákupní cenu plynu.

Co všechno komplexní služba zahrnuje?

 • Studii úsporgarance 100%
 • Pomoc při schválení záměru v domě
 • Financování
 • Projektová dokumentace
 • Stavební povolení
 • Realizace
 • Revize a kolaudace
 • Monitoring provozu
 • Autorizovaný servis
 • Nákup plynu
 • Ekonomické hodnocení
 • Provozování kotelny

Vše za pevně stanovených a konečných podmínek bez navýšení nákladů s dosahovanou úsporou 50% až 60%. Kolik ušetříte odpojením od CZT a výstavbou kotelny, zjistíte ve studii úspor na www.usporne-kotelny.cz

maddeo vodoměry a měřiče tepla

aktualizace