neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Nejlepší doba pro TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

Zvyšování cen za energie se v posledních letech stává téměř obecným trendem. Velký podíl na spotřebované energii mají přitom zejména náklady na vytápění. Čím dál více vlastníků či uživatelů nemovitostí proto přemýšlí, jak snížit spotřebu energie a rostoucí výdaje. Jedním z vhodných nástrojů, který dokáže odhalit problémová místa, kudy uniká z objektu teplo, je termovizní měření.

Co je termovizní měření a k čemu slouží

Termovizní (termografické) měření funguje na principu bezkontaktního zjišťování povrchové teploty jednotlivých konstrukcí a výplní otvorů daného objektu, kterou porovnává s příslušnou normou ČSN. Provádí se pomocí termokamery, která na základě detekce míst s rozdílnou povrchovou teplotou odhaluje tzv. tepelné mosty, tedy místa, kudy uniká z domu teplo.termovizní měření

Termovizní měření je vhodné jak pro starší objekty, tak objekty po rekonstrukci nebo novostavby, a to jako velmi účinný nástroj pro kontrolu kvality provedených prací a také pádný argument pro případnou reklamaci.

Termovize dokáže odhalit např. riziková místa kondenzace vodní páry, kde hrozí vznik plísní, prověří správnost montáže nových oken a dveří, provedené zateplení objektu (z hlediska zvoleného materiálu i z hlediska kvality provedené práce) i správnost řešení konstrukčních detailů (např. balkony, lodžie).

Jak se termovize provádí

Termovizní měření probíhá v exteriéru i interiéru objektu. Aby mělo správnou vypovídající hodnotu, je třeba vždy dodržet několik základních pravidel. Zásadním předpokladem měření jsou vhodné klimatické podmínky – nesmí pršet, sněžit, foukat silný vítr a na objekt nesmí svítit slunce. Důležitá je také venkovní teplota, která by se měla pohybovat mezi +5 a -20°C, při teplotním rozdílu vzduchu vně a uvnitř objektu ideálně 15°C. Zároveň je třeba připravit na termovizní měření také samotný objekt, eliminovat všechny vlivy, které mohou zkreslit výsledek. To znamená zejména vytopit dům min. na 20°C, nevětrat 8 hodin před měřením, zpřístupnit veškeré prostory (zejm. sklep, půda) a také odstranit předměty, které mohou ovlivnit přesnost měření (květináče na oknech, závěsy atd.)

Co je výstupem měření

Výstupem termovize je tištěný protokol, který obsahuje popis vybraných termografických snímků s odborným komentářem hodnotícím jednotlivé konstrukce a výplně otvorů. Posouzení musí vždy vycházet z příslušné normy a musí být podloženo také odbornou způsobilostí zpracovatele, především jeho znalostí stavebních materiálů a skladeb konstrukcí. Pokud se majitel objektu rozhodne namísto služeb kvalifikovaného zpracovatele pouze zapůjčit si termokameru a provést měření sám, často se pak stává, že bez hlubší znalosti dané problematiky snímky interpretuje špatně a vypovídající hodnota měření je tak nulová. Správná interpretace snímků a zjištěných hodnot hraje zcela zásadní roli, proto by ji měl vždy, stejně jako měření, provádět odborník.

 Příklad využití termovize v praxi

SVJ si objednalo naše termovizní měření pro objekt bytového domu, který měl již vyměněná původní stará okna za nová, nicméně stále poměrně vysoké náklady na vytápění. Obyvatelé domu proto zvažovali další investici, tentokrát do zateplení obálky budovy. Obrátili se na nás s žádostí o prověření vhodnosti uvedené investice a také s požadavkem na doporučení zateplovacího materiálu. Pomocí termokamery a následných výpočtů jsme zjistili, že hlavní problém není v obálce budovy, která se ukázala jako vyhovující dle normy ČSN 73 0540-2, ale v nově a velice špatně osazených plastových oknech, přes která unikalo velké množství tepla. Montáž byla provedena velmi nedbale, teplota na vnitřním parapetu dosahovala -9,8°C (viz přiložený termogram). Doporučili jsme SVJ provést namísto zvažovaného zateplení objektu, u kterého by se náklady vyšplhaly cca na 2 455 000 Kč, zateplení ostění oken, které vycházelo na 135 000 Kč a představovalo tak v tomto případě mnohem výhodnější variantu.

Pomocí termovize jsme tak pomohli SVJ hned dvakrát. Nejen ušetřit náklady za energie, ale nakonec také výdaje za dodatečné zateplení ostění oken, které z důvodu reklamace špatně odvedené práce v záruční době uhradil dodavatel montáže oken.

Využijte akční slevu 1000,- Kč na termovizní měření Vašeho objektu při objednání do konce února 2018.

Cena termovize po slevě 8.499,- Kč vč. DPH

CHCI OBJEDNAT

aktualizace